بازآفرینی منظر رودخانه «فاس» - مراکش
منظر طبیعی / مرجانه زندی
پروژة بازآفرینی منظر رودخانه «فاس»، از نظر جذب ایده‌های خلاقانه کالبدی و ایجاد یکپارچگی عینی منظر مصنوع و طبیعی (INTEGRATION) و به ویژه توجه به اصل «تنوع» محیط طراحی شده، نمونه‌ای بسیار غنی است.
معرفی کتاب : منظره و هنر غرب
منظر طبیعی / انسان شناسی و فرهنگ / مجله اینترنتی معماری منظر شماره 70
در کتاب حاضر با طیفی از دیدگاههای گوناگون و تصاویری لز عالم طبیعت که از عصر رنسانس به بعد در هنر غرب پدید آمده اند آشنا می شویم. منظور ما از منظره نگاره، بازنمود رابطة بین انسان و عالم طبیعت است.
پاسخ معماری شوشتر به منظر رود کارون
منظر طبیعی / سیده زهرا مردانی
در شهر شوشتر و جداره رود کارون، با معماری متفاوت این منطقه روبرو هستیم که متأثر از جلوه‌های منظرین رود است. شهری که از آن به دشت میان ‌آب تعبیر می‌شود و معماری آن که محصول حرکت، کشمکش و قرار است، ساکنِ بستر رود شده است.
منظر طبیعی/ مجله اینترنتی معماری منظر
این منطقه در محدوده شهر zang jia jie در شمال استان hunan در جمهوری خلق چین قرار دارد که در 1982 به عنوان اولین پارک ملی چین معرفی شد. مساحت این منطقه 4810 هکتار است.مهمترین مشخصه زمین شناسی پارک شکل ستونهای ماسه سنگی آن است که در میان آن واقع شده است.
منظر طبیعی/ مجله اینترنتی معماری منظر
این منطقه در محدوده شهر zang jia jie در شمال استان hunan در جمهوری خلق چین قرار دارد که در 1982 به عنوان اولین پارک ملی چین معرفی شد. مساحت این منطقه 4810 هکتار است.مهمترین مشخصه زمین شناسی پارک شکل ستونهای ماسه سنگی آن است که در میان آن واقع شده است.
هنر محیطی
منظر طبیعی/ رضا قلعه
فرم هنری بر اساس این پیش‌فرض که یک اثر هنری باید بر تمامیت معماری اطراف آن غلبه کند و به صورت یک فضای کامل در نظر گرفته شود، نه اینکه به یک ابژه آویخته به دیوار یا چیزی که درون یک فضا قرار داده می‌شود، تقلیل پیدا کند.
منظر معماری دست کند اویی (شهر زیرزمینی) در نوش آباد
منظر طبیعی/ نرگس آقا بزرگ / مجله اینترنتی معماری منظر شماره70
آنچه به نام شهر زیرزمینی معروف است در واقع ساختارهای متراکم، پیچیده و گسترده ای چون دالان های باریک تودرتو و اتاقهایی با ابعاد کوچک است. مجموعه ی اویی در زیر بافت قدیم شهر شکل گرفته و تا سطح کنونی شهر نیز گسترده شده است.
اکو موزه واصالت حیات اجتماعی
منظر طبیعی / شهاب نظري عدلي
دستاوردهاي اکوموزه مربوط به یک زمان خاص نيست بلکه مربوط به يک دوره حیاتی از زمان آغاز آن تاکنون است. اين دستاوردها مي‌تواند کار، آواز محلي، گويش محلي، رقص، بازي‌ها، صنايع دستي و سایر آثار ملموس باشد و یا همچون خاطرات فردي و مشترک، اتفاقات، مبارزات و روايات شامل عناصر غيرملموس باشد .
منظر كندوان
منظر طبیعی / نرگس آقا بزرگ / مجله اینترنتی معماری منظرشماره 70
نخستين كساني كه كندوان را شكل داده اند با كندن مكان هاي بايسته زندگي خود در دل سنگ ها، بي آن كه سيماي طبيعت را براي رسيدن به خواسته خود دگرگون يا ويران كنند، ...
خوانش منظر غارهای طبیعی
منظر طبیعی/رشا کیانی/ مجله اینترنتی معماری منظرشماره 70
غارها به عنوان جزیی از طبیعت که به خاطر شرایط ویژه اش ناشناخته مانده و در صورت سود ده نبودن و توجیه اقتصادی نداشتن، از بررسی های دقیق و موشکافانه به دور مانده است.
روستا  و قابلیت گردشگری
منظر طبیعی
نقاط روستایی امروزه، مکان‌های جغرافیایی شناخته شده‌ای هستند که نامشان ثبت است؛ متولی دارند و خدمات به آنها ارائه می‌گردد. اما این اقبال با برخی از آنان بوده که یا به دلیل دورافتادگی و یا کم‌توجهی نظام خودآگاه دولتی، هنوز به زندگی بومی خود تداوم بخشیده‌اند.