کودک، طبیعت، شهر
منظر و جامعه/ زهرا زمانی
تنوع و پربار بودن بسترهای طبیعی، نسبت به محیط‌های داخل ساختمان، موجبات تکامل شناختی، فیزیکی، احساسی و کسب مهارت‌های شناختی مرتبط با تفکر منتقدانه، پرس و جوی خلاق، حل مسائل، یادآوری اطلاعات و تکامل خلاقیت را فراهم می‌کند.
محمدرضا مهربانی / به بهانه افتتاح سر در دانشگاه تربیت مدرس
علی‌رغم آنکه سردر دانشگاه تهران در سال1346 ساخته شد اما این رویکرد به طراحی ورودی دانشگاه‌ها استمرار نیافت. از معدود موارد ساخته شده می‌توان به سردر ورودی دانشگاه علم و صنعت در سال 1385 اشاره کرد.
منظر شهر در نوروز
وقتی که مردم به مناسبت سال نو، چهره آراسته کرده و لباس نو بر تن می کنند و برای دید و بازدید از این خانه به آن خانه روز را به شب می رسانند بدیهی است که منظر شهر ها تفاوتی چشمگیر می کند. از سوی دیگر مسافرانی که برای گذران تعطیلات به شهری آمده اند نیز به واسطه وضعیتی که در شهر به عنوان مهمان دارند و فعالیت هایشان که عمدتاً بازدید از مکانهای دیدنی شهر و بازار های آن است، چهره جدید به فضاهای شهری می بخشد.