نوسازی شهری، جریانی مستمر و پایدار
نوسازی شهری / علیرضا عندلیب
نوسازی شهری، چیزی غیر از فرایندی پیچیده و سیستمی نیست که با شناخت نظام منسجم شبکه‌ها، پیوندها و جریان‌هایی که در شهر باعث یکپارچگی و پایداری شهر شده، آغاز ‌شود. بر اساس چنین شناخت و بر پایه چنین تفکری است که برنامه‌ریزی جهت حفظ و توسعه چنین نظامی، که لازمه تداوم حیات شهر است، ضروری به‌نظر می‌رسد.
تعریف یکسانی از بافت فرسوده نداریم/ مشارکت مردم تنها راه نوسازی
نوسازی شهری/ نشست راهکارهای حل مشکل بافت فرسوده در تهران
معنای واقعی مشارکت در بافت‌های فرسوده یعنی مشارکت در سیاستگزاری، برنامه‌ریزی و اجرا. بنابراین برای تحقق مفهوم مشارکت، از همان ابتدا ‌باید هر دو طرف مشارکت حضور داشته باشند و حلقه‌های مفقوده آن درست جایگزین شود/فرسودگی جاماند مکان از زمان است.
گزارشی از نشست تخصصی با موضوع:
نوسازی شهری / سایمون بل و امید ریسمانچیان
به منظور احیاء یک محله فرسوده شهری، نیازمند آن هستیم که باز هم از طریق تحلیل داده ها به روش Space Syntax خیابانهایی را در درون محله انتخاب نماییم و آنها را به ساختار اصلی شهر متصل نماییم.به منظور دستیابی به این نتیجه لازم است که خیابانهایی که در سفرهای درون شهری از مقیاس کلان تا خرد مورد استفاده قرار می گیرند مشخص شده و الگوی پراکنش آنها استخراج گردد که به این حالت Choice می‌گویند.
بافت های فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
نوسازی شهری / معماری نیوز
وجود گستره ای وسیع و فراگیر از بافت های ناکارآمد و مساله دار در شهرها یکی از مهمترین مشکلات پیش روی مدیریت شهری است.
توسعه گردشگری بر محور مراکز تاریخی شهر
نوسازی شهری/ مهرداد سلطانی
جاذبه‌های مدرن در واقع، دسته‌ای از فضاها و کاربری‌های شهری است که بر اساس نیاز‌های امروزی انسان و پیشرفت‌های تکنولوژیک ایجاد شده و علاوه بر رفع نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی، امروزه پررنگ‌ترین نقش را در پر‌کردن اوقات فراغت شهروندان جوامع توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می‌کنند.
معرفی کتاب : اصول نوسازی شهری
نوسازی شهری
اگر رویکرد حاکم بر بسیاری از نوشته‌های مرمت شهری و نوسازی، تجربه کشورهای خارجی و نگاه تئوریک به مسئله بوده و نویسندگان آن دستی از دور بر آتش داشته‌اند و هرگز «نوسازی» را تجربه نکرده اند، این کتاب روایت ساده و صمیمی «تجربه ای» است که صورت گرفت.
تاسيس نمايندگي‌‌ نوسازي در بافت‌هاي فرسوده
نوسازی شهری/ مهندسان عمران در هر محله، نماينده دولت در امور نوسازي می شوند
عنوان طرح «تاسيس نمايندگي نوسازي در بافت‌هاي فرسوده» نام دارد كه براساس آن قرار است يكسري دفاتر مردمي در محله‌هاي قديمي شهر ايجاد شود. اين دفاتر توسط ساكنان محله اداره خواهد شد؛ به‌طوري‌كه مهندسان رشته‌ عمران و ساختمان در هر محله بايد وارد اين دفاتر شوند و ساكنان خانه‌هاي فرسوده را براي نوسازي تشويق كنند.
تشدید پدیده خانه به دوشی در تهران
احمد مسجدجامعی در دومین همایش سالانه نوسازی بافتهای فرسوده شهرتهران
.... شیوه انجام كار باید بگونه‌ای باشد كه از بهم ریختی روابط همسایگی و بافت فرهنگی و اجتماعی محلات و نیز نهادها و تشكل‌های مردمی ممانعت بعمل آید و از تشدید پدیده خانه به دوشی جلوگیری شود.
مصوبات شهری مجلس در برنامه پنجم
نوسازی شهری
حداقل 50 درصد از منابع؛ اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن (طرح های مسکن مهر؛ مسکن جوانان و نیازمندان امثالهم) را به اجرا این طرح در محدوده بافت های فرسوده شهری اختصاص یابد./ انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی...
بررسی روند نوسازی شهری در پکن ؟
نوسازی شهری
منظر شهر به عنوان یک متن ملموس ترین و قابل قرائت ترین بخش شهری است که انسان با آن ارتباط برقرار می کند و از همه مهمتر بیانگر لایه های تاریخی شهر است.
نوسازی شهری
"همه نهادهای ما از نوع شرکتی و نوع سوداگرایانه در حالیکه وظایف تسهیلگری از نوع وظایف حاکمیتی است . حالا یک شتر گاو پلنگی هم درست کردیم به نام دفاتر تسهیلگری ، سازمان نوسازی یک نوعش را دارد ، شرکت عمران بهسازی یک نوع دیگرکه معلوم نیست دولتی است یا غیر دولتی بنابراین تکلیفش را باید مشخص کرد . این چشم اسفندیار قضیه از دید نهاد است ".
نوسازی شهری / دوشنبه 14 تیر در هتل لاله برگزار شد:
با توجه به اهمیت ترتیبات نهادی در فرآیند نوسازی بایدکاری ساختاری مناسب با مدیریت نوسازی و بهسازی با ماهیت اجتماعی و فرهنگی این حوزه طراحی شود تا با حضور موثر، بخش خصوصی وظایف و مسئولیت های دولت و شهرداری نیز مدنظر قرار گیرد.
خط اعتباري براي بافت‌هاي فرسوده
دولت، شهرداري‌ها و بانك‌مركزي موظف مي‌شوند معادل آنچه براي مسكن‌مهر اعتبار در نظر گرفته شده از بافت‌هاي فرسوده حمايت مالي كنند.
نوسازی شهری
شاخص های معرفی شده در شهرهای مختلف تحت تاثیر عوامل اقلیمی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دیگر کاربرد واقعی خود را از دست می‌دهند.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران مطرح کرد
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران به دولت پيشنهاد كرد به جاي ساخت‌وساز در بيابان‌ها، مسكن‌مهر را در بافت‌هاي فرسوده دنبال كند.
نوسازی شهری
هویت غالب شهرهای گذشته نظم حاکم بر آنها و هم چنین کلیت شهرها است. شهرها درگذشته "کل" بوده اند که بقیه اجزای شهر بر اساس آنها شکل می گرفته است.
نوسازی شهری
در تئوری منظر، مفهوم منظر شهری به عنوان یک پدیده «عینی – ذهنی»، انسانی – کالبدی و یک ساختار اجتماعی – فضایی مطرح می گردد. این تفسیر این امکان را فراهم می سازد که ابعاد ضروری توسعه و نوسازی یک محله از جمله حفظ و ارتقاء هویت شهری مدنظر قرار گیرد.
وی هویت را این گونه تعریف می کند :خصوصیتی از محیط که درشرایط مختلف تغییر نمی کند. یا خصوصیتی که به موجودات امکان قابلیت تمیز و تشخیص عنصری را از عناصر دیگر می دهد و عناصر شهری را از هم متمایز می کند.
نوسازی شهری
تمرکز شرایط فرسودگی کالبدی و ضعف حیات اقتصادی ـ اجتماعی محلات فرسوده در غیر از نواحی تاریخی به گونه ای است که در ظاهر امر مداخله حداکثری بدون توجه به حفظ هویت و ارزش های محله ای موجود را توجیه می نماید.
نوسازی شهری
معیار شماره یک یعنی " کوچک بودن قطعات" ربطی به کیفیت بافت ندارد.معیار شماره دو یعنی "کم دوامی" ، معیار شماره سه یعنی نفوذ ناپذیری (عدم دسترسی مناسب ماشین)