توسعه پایدار شهری در ایران
برنامه ریزی و مدیریت شهر / انسان شناسی و فرهنگ
مدرنیته ایرانی که عمدتا در قالب مفهوم شهر و فضا در صد سال اخیر اتفاق افتاده است در بخش مادی خود یعنی ایجاد فضاهای جدید به هر رو توانسته است به نوعی «شبیه سازی» از فضاهای مشابه با کشورهای توسعه یافته دست بیاید، امری که از نهادهای دولتی تا قالب های شهری معاصر می توان مشاهده کرد....
تأثيرات اقتصادي مترو بر سازماندهي فضايي حوزه نفوذ ايستگاهها (tod)
برنامه ریزی و مدیریت شهر / آنیتا عقیلی
مجاورت و نزديكي با ايستگاه ها موجب بهبود وضعيت دسترسي مناطق مسكوني و تجاري و خدماتي شهر به يكديگر مي گردد كه مزايايي از قبيل صرفه جوئي در وقت وهزينه ها را در بر دارد. تاثير اين مزايا و مزيت هاي ديگر در افزايش ارزش املاك مجاور ايستگاه ها نمايان مي شود و مي توان با بهره برداري از اين افزايش ارزش بخشي از هزينه هاي احداث و نگهداري سيستم هاي حمل و نقل ريلي را تامين نمود.
مدیریت شهری: حلقه مفقوده توسعه شهری در ایران / قسمت دوم
برنامه ریزی و مدیریت شهر / ناصر براتی
در ایران, اگر نخواهیم الگوی مدیریت شهری واحد را بپذیریم, و بویژه در خصوص برنامه ریزی شهری به روش استراتژیک, راه چاره ، اتکاء به الگوی مدیریت شهری مشارکتی و هماهنگ است.
برنامه ریزی شهری/ قسمت چهارم
برنامه ریزی و مدیریت شهری/ انسان شناسی و فرهنگ
در پایان قرن بیستم، برنامه ریزی ارتدکسی در ایالات متحده و اروپا از استدلالات جیکوبز استفاده کرد. تاکیدات جدیدی برای باز زنده سازی بناهای موجود، حفاظت تاریخی، استفاده تطبیقی مجدد از ساختارهای فرسوده، توسعه با کاربری مختلط و شهر بیست و چهار ساعته انجام گرفت.
مدیریت شهری: حلقه مفقوده توسعه شهری در ایران / قسمت اول
برنامه ریزی و مدیریت شهر / ناصر براتی
در حال حاضر نحوه اداره و توسعه شهرهای ما شبیه به یک ارکستر بزرگ است با رهبران ارکستر متعدد و مختلف.
برنامه ریزی شهری/ قسمت سوم
برنامه ریزی و مدیریت شهر/ انسان شناسی و فرهنگ
جایگاه عملکرد برنامه ریزی شهری در ساختار حکومت شهری در کشورهای گوناگون به طرق مختلف توسعه پیدا کرد. امروزه در بسیاری از کشورها توسعه گران بخش خصوصی باید برای ساخت و ساز از دولت مجوز کسب کنند.
برنامه ریزی شهری/ قسمت دوم
برنامه ریزی و مدیریت شهری / انسان شناسی و فرهنگ
دغدغه در باره ظاهر شهر در اروپا از مدت ها پیش در سنت امپراطوریِ ساخت دادگاه و کاخ و همچنین ساخت میادین مرکزی و بناهای عظیم دولتی و کلیسا، نمود یافت...
برنامه ریزی شهری / قسمت اول
برنامه ریزی شهری و مدیریت شهر / انسان شناسی و فرهنگ
در بیشتر نقاط جهان طرح های شهری بر ایده ی مکان گزینی فضاهای عمومی در مرکز شهر استوار بودند. با این وجود طرح ها در اصول و قاعده ی توسعه مناطق مسکونی با هم متفاوت بودند.
شهرسازی با هدف مهار جدایی طلبی در تبت
برنامه ریزی و مدیریت شهر/ رضا کسروی
به نظر می رسد سیاست های حاکم بر شهرسازی در تبت نیز سمت و سویی موافق با خواسته های دولت مرکزی در جهت کنترل تبت پیدا کرده است.
آسیب شناسی مدیریت شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر/ معماری نیوز
بررسی های تاریخی نشان می دهد که سابقه شهرنشینی و مدنیت در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهرنشینی در جهان می باشد که این موضوع بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است.
خروج از بحران شهرسازی در ایران
برنامه ریزی و مدیریت شهری/ دکتر براتی
نکته مثبت در این قضیه آن است که اهل نظر و فن، و به‌ویژه دانشجویان شهرسازی در کلیه مقاطع، می‌توانند هم برنامه توسعه راهبردی اول را با محصول به دست آمده در برنامه توسعه راهبردی دوم مقایسه نمایند و هم می‌توانند آن‌را با طرح جامع جدید شهر قزوین بسنجند.
مدیریت شهری در فرانسه
برنامه ریزی و مدیریت شهری
از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمركز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است. شهرداران كه بیشتر مدیریت كمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.
برنامه ریزی و مدیریت شهری
این پل یکی از فنی‌ترین پل‌های کشور بوده و قرار است به‌صورت نماد جنوب پایتخت درآید؛ نمادی که معاون فنی عمرانی شهرداری تهران معتقد است به این محدوده هویت می‌بخشد و البته با دیگر برنامه‌ریزی‌هایی که برای عمران این محدوده صورت گرفته از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز رونق خواهد گرفت.
شهر/برنامه ریزی ومدیریت شهری
انتقال پايتخت يا انتقال دستگاه‌هاي اجرايي يا انتقال بخشي از ساختارهاي اجرايي يا انتقال كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به ساير نقاط و مراكز جمعيتي كشور نيازمند مطالعات جامع، دقيق و الزامات و ضرورياتي است كه بدون توجه به آن، آثار و تبعات منفي گسترده‌اي پديد خواهد آمد.
برنامه ریزی و مدیریت شهری
از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمركز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است. شهرداران كه بیشتر مدیریت كمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.