اسطوره و آئین
نقوش و تزئینات / انسان شناسی و فرهنگ
اسطوره را به طور عموم واژه هائی بیش تر در شکل داستان می دانند. یک اسطوره خوانده یا شنیده می شود. چیزی را می گوید. با این همه رویکردی نسبت به اسطوره هست که این دیدگاه از اسطوره را ساختگی می داند. بنا بر نظریه ی اسطوره و آئین یا اسطوره ـ آئین گرائی، اسطوره به خودی خود پابرجا نیست و وابسته به آئین است.
زیارتگاه های سنندج / قسمت دوم
نقوش و تزئینات / شهره جوادی
گروهی دیگر از زیارتگاه‌های "سنه" که امروز به صورتی محقر و ساده بسیار کم‌رنگ و کم نقش در کوچه پس کوچه‌های شهر پراکنده هستند شامل اتاقکی کوچک‌اند که پنجره‌ای ضریح مانند رو به کوچه دارد و مردم به آن دخیل بسته و نذورات خود را از پنجره به داخل می‌ریزند.
زیارتگاه‌های سنندج / قسمت اول
نقوش و تزیینات / شهره جوادی
مکان‌های مقدس یا زیارتگاه‌های سنندج در سه گروه؛ مجموعه‌های آرامگاهی، قبرستان و آرامگاه و نیز زیارتگاه‌های منفرد، جای می‌گیرند.
تنديس‌هاي با شکوه
نقوش و تزئینات/جوادی
اين تنديس‌ها نمونه‌هايي از هنر واقع‌گرایي اجتماعی (social realism) است. اين شيوه هنري در انقلاب روسيه شكل گرفت كه هنر، سفارشي و در خدمت تبليغ و تثبيت انقلاب و حكومت سوسياليستي بود.
نقوش وتزئینات
آیین ها، نمود بیرونی باورها و اعتقاداتی است که از فرهنگ جامعه نشئت می‌گیرد. بیهوده نیست که يكي از بهترين راه‌هاي شناخت فرهنگ جوامع را در توجه به آداب و رسوم و باورها و اعتقادات آن جامعه می‌دانند.
دکتر جوادی/ گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
استان مازندران به جهت حکومت طولانی ساسانیان که تا قرن چهارم هجری نیز تداوم داشته است: دارای پیشینه ای قوی از هنر و معماری و آیین و سنن کهن ایرانیان می باشد. از کهن ترین شهرهای این استان بابل می باشد که در تاریخچه آن نام های « مه میترا» ، مامطیر، مامطیران، بار فروش و بابل آمده است.
شهره جوادی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
اكثر نقوش سنگ قبر‌هاي باقي مانده از دوران قاجاريه، نقش‌هاي تزئيني‌اي چون نقش سرو، پرنده، چليپا، گل‌هاي چند‌پر و يا نيلوفر و چراغدان را شامل مي‌شوند.
شهره جوادی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
نمونه های گوناگونی از قوس شکنج در تزئینات بناهای شرق دور، در کشورهای هند و چین دیده می شود.
شهره جوادی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
نمونه های گوناگونی از قوس شکنج در تزئینات بناهای شرق دور، در کشورهای هند و چین دیده می شود.
شهره جوادی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
نمونه های گوناگونی از قوس شکنج در تزئینات بناهای آسیای میانه از قرن چهارم تا جهاردهم هجری دیده می شود. این قوس ها نیز مانند نمونه های مغربی آن، تآثر پذیرفته از نمونه ایرانی آن است بوده و بازتاب هنر چین و هنر نیز بعضاً در آن ها مشهود است.