جشن مهرگان و نابودی اژدها در اسطوره ی فریدون و ضحاک
نگارگری/ انسان شناسی و فرهنگ
...این اسطوره خود را در جشن مهرگان که با خاستگاه اقوام هند و اروپایی، یعنی مناطق سردسیر استپ های جنوب روسیه، پیوند دارد ، نگاه داشته است. درواقع همه ی عناصری که ویدن گرن طبقه بندی کرده است ، یعنی حمله به دژ و آزاد ساختن زنان و پیروزی بر اژدها/نابودی اوکه همه به جشن مهرگان منجر می شود، به وضوح حفظ شده اند.
اسطوره شناسی شاهنامه
نگارگری / انسان شناسی و فرهنگ
وقتی مدعی می شویم که شاهنامه بخش مهمی از تاریخ فرهنگی ما را حفظ کرده است، درست همانند این است که بگوییم مولفه ها، عناصر نمادین و اسطوره ای در شاهنامه هریک بازتاب بخشی از اندیشه و اجتماع فرهنگ ایرانی است.
زمان و مکان در نگارگری ایرانی / قسمت دهم، قسمت آخر
نگارگری / گلناز کشاورز
نگارگر همواره نسبت زمان مشاهدة هر اثر را كنترل كرده و آن را طبق خواستة خود تنظيم مي‌كند. در اين حالت زمان به واسطة اثري كه در ساختار تصوير دارد مورد بررسي قرار گرفته و اثر مفهومي زمان در اين رابطه توسط نگارگر كنترل مي‌شود.
مفهوم زمان در نگارگري/ قسمت نهم
نگارگری / گلناز کشاورز
زمان در عالم مثال نيز جاري و ساري است اما مقياس آن با عالم ماده متفاوت است. با توجه به عالم مثال، نگارگر تنها مي‌تواند از طريق نمايش نشانه‌هايي زمان‌هايي مختلف را در نگاره‌ها به نمايش بگذارند و نه از طريق نمايش تأثيرات فيزيكي زمان‌هاي مختلف، همچون سايه و تيرگي‌ و روشني‌ها.
تاثیر نمادهای سنتی در مکتب سقاخانه
نگارگری / الهام اخوان زاده
سوال یا پرسش اصلی این مقاله بر اساس چیستی مفهوم نمادهای سنتی در نقاشی سقاخانه تنظیم شده است.
زمان و مکان در نگارگری ایرانی / قسمت هشتم
نگارگری / گلناز کشاورز
نگارگر هيچگاه قضاوت سريعي نسبت به آنچه با حواس خود درك مي‌كند ندارد، بلكه آنها را با چيزي كه بايد باشند مقايسه نموده و سعي و درك حقيقت مدركات خود دارد.
زمان و مکان در نگارگری ایرانی / قسمت هفتم
نگارگری / گلناز کشاورز
«مينياتور ايراني مي‌تواند با باقي ماندن در افقي غير از افق جهان مادي و در عين حال برخورداري از حيات و حركتي، خاص خود، جنبه‌اي عرفاني داشته باشد كه سايه‌اي از لذات و شادي‌هاي عالم ملكوت است.»
زمان و مکان در نگارگری ایرانی / قسمت ششم
نگارگری / گلناز کشاورز
تصوير قصر ضحاك در نيمه شب ، علي رغم زماني كه داستان در آن مطرح شده، و حتي وجود نشانه‌هاي آن يعني ماه و ستارگان ، آسمان ابري، شمع‌هاي در دست بانوان و مشعل‌هايي كه در دست نگهبانان قصر است هيچ‌گونه نشانه‌اي از تأثيرات فيزيكي نور كه در حالت طبيعي مورد انتظار است، ديده نمي‌شود.
پوشاک در نگارگری مکتب اصفهان/ قسمت دوم
نگارگری/ فراز فلاحی، زهرا هاشمی
در عهد صفویه تحولات اقتصادی و بازرگانی با اروپاییان نه تنها در لباس روزمره مردم تأثیر گذاشته که متقابلاً این تأثیرات را در لباس مینیاتوری این عهد هم می توان دید و جالب تر این که چون اصفهان در عهد صفویه پایتخت بوده دقیقاً چهره های مینیاتوری این عهد فرم مردم اهل اصفهان را به خود گرفته مثل صورت گرد که گونه ندارد و حالت خاص بینی و چشم ها.
پوشاک در نگارگری مکتب اصفهان/ قسمت اول
نگارگری
عصر صفویه نقطه عطفی از لحاظ فرهنگ و تمدن میان دوره قبل و بعد از آن بشمار می آید و مظاهر این تمدن و فرهنگ که یکی از آن ها تن پوش است از همین دوره به تدریج تحول می یابد. زیرا ارتباط اقتصادی و تجاری با ملل اروپایی از این دوره آغاز می شود و به تدریج در دورة قاجاریه و آغاز سلطنت پهلوی به اوج خود می رسد.
زمان و مکان در نگارگری ایرانی/ قسمت ششم
نگارگری/ کشاورز
تصوير قصر ضحاك در نيمه شب ، علي رغم زماني كه داستان در آن مطرح شده، و حتي وجود نشانه‌هاي آن يعني ماه و ستارگان ، آسمان ابري، شمع‌هاي در دست بانوان و مشعل‌هايي كه در دست نگهبانان قصر است هيچ‌گونه نشانه‌اي از تأثيرات فيزيكي نور كه در حالت طبيعي مورد انتظار است، ديده نمي‌شود.
نگارگری
نگارگر ایرانی بیش از هر چیز آرزوی تجلی بخشیدن به رنگ را در خاطر می‌پرورانده.
نگارگری
هنرمند ايراني بيش از آنكه به عالم مادي توجه داشته باشند به ماوراء آن توجه دارد. «واقعيت به طور كلي بر اين خالقان تصور (نگارگران) منحصر به آنچه با چشمِ سر و يا با حواس ظاهري ديگر احساس مي‌كنيم نيست، بلكه در ميان دو قطب مختلف قضيه، يعني جهان محسوس و جهان معقول مجرد، عالم ديگري كه ملكوت عالم جسماني مي‌باشد، قرار دارد.
نگارگری
بسیاری از سنگ‌ نگاره‌های اشکانی و ساسانی تصویرگر صحنه‌هایی هستند که در آن پادشاه و ایزد در کنار یکدیگر قرار دارند. اعتقاد عمومی بر آن است که این صحنه‌ها مجلس تاج‌گذاری و یا دیهیم ستانی پادشاه را نشان می دهند.
نگارگری/کشاورز
53 نگاره به سبک ساده مغولی در این مجموعه وجود دارد. ظاهراّ این نسخه نمونه ای نازل تر ازسبک درباری رایجی است که در نسخه رشید الدین در کتابخانه های دانشگاه ادینبورگ و جامعه سلطنتی آسیایی دیده می‌شود. اکثر نمونه‌ها، خوانده‌شدن شعری را برای شاهزاده‌ای مغولی نشان می‌دهند.
نگارگری/کشاورز
جنید مبتکر پرقریحه‌ی هندی، جهانی پر از لذات شیرین را نقش کرده است. نقاشی‌های جنید لذتهایی خواستنی و دست‌نیافتنی را برایمان رقم زده است.
گلناز کشاورز/ گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
در عالم ماده، وجود ماده موجب محدوديت ديد مي‌شود اما در عالم مثال بيننده قادر است با حضور ذهني خود مجموعة مكان‌ها و فضاها را يكجا با هم مشاهده كند. تنها كافي است خود را در چنين عالمي با چنين خصوصيات غير مادي فرض كنيد و اين دقيقاً همان كاري است كه در نگارگري رخ داده و به صورت يك سنت دنبال شده است.
ليلا فلاح / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
در این اثر همه‌ چیز دست به دست هم داده‌اند که دیدگان را به گمراهی بیاندازند.
ليلا فلاح، دانشجوي كارشناسي ارشد نقاشي
در شعر پارسی از هیچ جانور دیگری به اندازه‌ی شیر یاد نشده است. شیر در ادب فارسی نماد دلاوری جنگی و شوکت پادشاهی است. او سلطان وحوش است و بی‌اعتنا به امور روزانة بندگانش.
گلناز کشاورز/ گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
با توجه به نگارگري ايراني، در يك نگاه كلي و اوليه در مي‌يابيم كه تقسيم‌بندي‌هاي لحاظ شده در هنر آكادميك غرب به هيچ وجه شامل نقاشي ايراني نمي‌شود.