سبک شناسی
مدرنیته و هنر مدرن / سعید حقیر
اکثر منتقدان و تاریخ نگاران هنر و معماری معاصر در مغرب زمین، بر این عقیده متفقند که آغازگاه هنر مدرن ریشه در تحولاتی هنری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسم دارد که از آن با نام جنبش آر-نوو یاد می شود.
زیبایی شناسی و هنر در عصر جهانی شدن / قسمت سوم
مدرنیته و هنر مدرن / انسان شناسی و فرهنگ
هنر امروزی در ابهام و پیچیدگی میان تفکرات متکثر ، نیازمند انتخاب مسیری یگانه نیست. تنوع گرایشهای فکری زمینه حضور دیدگاه‌هایی متفاوت و متناقض و آثاری چندگانه را شکل داده است که طبقه‌بندی آنها نه تنها امری دشوار و شاید غیر ممکن می نماید، بلکه کمکی نیز به درک صحیح از شرایط جامعه امروزی نخواهد کرد.
سبک شناسی
مدرنیته و هنر مدرن / سعید حقیر
این مقاله قصد دارد تا با بررسی تطبیقی گرایش های معماری آر-نوو در غرب و در ایران، به یک سبک شناسی جدید از این جنبش معماری غربی در ایران معاصر نزدیک شود. همچنین در این راستا به بررسی امکان طبقه بندی مجموعه این سبک ها در معماری معاصر ایران، در یک دوره زمانی مشخص، خواهد پرداخت.
زیبایی شناسی و هنر در عصر جهانی شدن / قسمت دوم
مدرنیته و هنر مدرن / انسان شناسی و فرهنگ
آنچه مدرنیسم به نمایش می‌گذارد نه "اصیل" بود و نه "غیرمنتظره". در چنین شرایطی دستاوردهای گذشته بار دیگر در یک فرآیند پیچیده، تقطیر و بازیافت شد و پست مدرنیسم بی‌آنکه ریشه و تبار یگانه‌ای داشته باشد، یا تعریف و تعبیر مشخصی را بپذیرد، پدیدار گشت.
زیبایی شناسی و هنر در عصر جهانی شدن / قسمت اول
مدرنیته و هنر مدرن / انسان شناسی و فرهنگ
زیبایی شناسی امروز با مباحثی تازه رو بروست که نه تنها در زیبایی شناسی کلاسیک یا سده هجدهمی مطرح نشده اند، بلکه در بهترین حالت فقط شماری از آنها پیش بینی شده است.
سعید حقیر/ کارگاه های تخصصی پژوهشکده نظر
کارگاه تخصصی گروه علوم و تاریخ هنر با موضوع "مفهوم مدرن"توسط جناب آقای دکتر سعید حقیر در تاریخ 31/4/1388 و با حضور جمعی از اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و رشته های مرتبط در پژوهشکده نظر برگزار شد.
سعید حقیر/ كارگاه های تخصصي پژوهشکده نظر
کارگاه تخصصی گروه علوم و تاریخ هنر با موضوع "مفهوم مدرن"توسط جناب آقای دکتر سعید حقیر در تاریخ 24/4/1388 و با حضور جمعی از اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و رشته های مرتبط در پژوهشکده نظر برگزار شد.