مهر و مهرگان
هنر باستان / انسان شناسی و فرهنگ
مرتبط دانستن جشن مهرگان و پیروزی فریدون بر ضحاک در این ماه و پیوند فریدون با گاو از سوی دیگر، همه شواهدی بر این تصور هستند که میان فریدون و مهر ارتباطی برقرار شده است. فریدون یکی از شخصیتهای محبوب دین مزدایی است و اسطورۀ او از همان آغاز در اوستا تا متون پهلوی، تقریباً دست نخورده باقی مانده است.
نقش های دره چوگان / قسمت دوم
هنر باستان / فریدون آورزمانی
تمام مدارک و شواهد موجود تاریخی حاکی از آنست که بهرام توسط موبد با نفوذ و مقتدری به نام «کرتیر» به سلطنت رسید. او که در زمان هرمز اول به عنوان موبد اهورامزدا ملقب شده بود، در زمان بهرام یکم همان پایه و قدرت را حفظ کرد ولی پایه و جایگاه کرتیر به هنگام فرمانروایی بهرام دوم فرزند بهرام یکم به اوج خود رسید و ...
نقش های دره چوگان/ قسمت اول
هنر باستان / فریدون آورزمانی
به راستی شاید موفقیتی بالاتر از آن نباشد که انسان ، بخشی از تاریخ و فرهنگ گمشده و از یاد رفته سرزمین خود را بازیافته و آن را در معرض دید و مطالعه مردم فرهنگ دوست و نسلهای آینده قرار دهد. متاسفانه این کار بزرگ در کشور ما آنچنان که باید و شاید بازتابی گسترده نداشت و پس از گذشت 18 سال هنوز در کتب تاریخ و باستان شناسی از تصاویر قبل از پاکسازی و اکتشاف نقش برجسته ها استفاده می شود.
اشتباهی بزرگ در تاریخ از دیدگاهی دیگر!/ قسمت سوم
هنر باستان / فریدون آورزمانی
در نقش های دره چوگان بیشاپور، فرمانروای ساسانی شاپور اول پیروزی های سه گانه خود بر رومیان را که در سال های مختلف به وقوع پیوسته بودند در یک صحنه به تصویر کشیده است. در این تصاویر شاپور سوار بر اسب در مرکز نقش قرار دارد، در حالی که گوردین سوم که در جنگ با ایرانیان کشته شده بود (243 میلادی) در زیر پای اسب افتاده که این حرکت به مفهوم شکست و مرگ اوست.
اشتباهی بزرگ در تاریخ از دیدگاهی دیگر! / قسمت دوم
هنر باستان / آورزمانی
... در فتح شهر سورا خسرو اول (انوشیروان) یکی از سربازان ایرانی را دید که دست زنی به ظاهر متشخص را گرفته و به شدت می کشد و نیز دست کودک خردسالی را به دست دیگر گرفته بود و چون کودک نمی توانست به پای آن ها برسد، زن ناچار او را به روی زمین می کشید... .
اشتباهی بزرگ در تاریخ از دیدگاهی دیگر! / قسمت اول
هنر باستان/ آورزمانی
"... شرقی ها درباره سرنوشت والرین بیشتر در ابهام و تاریکی هستند تا غربی ها... اما اخبار شکنجه هایی که بر او آمده است و نیز اخبار قتل او مستند نیست. به خصوص که این اخبار از خصومت مسیحیان با والرین سرچشمه می گیرد..."
آیین قربانی
هنر باستان/آورزمانی
«مهرپرستی» آیین اقوام آریایی بود که به قرن‌ها پیش از مزداپرستی و ظهور زرتشت می‌رسد. هنگامی که زرتشت دست به اصلاحات دینی زد به خدای یکتا روی آورد، اهورامزدا را یکتا هستی بخش و آفریدگار جهان دانست، از این روی خدایان دیگر را فرو افکند اما مهر را که خدای باستانی بود به صورت یکی از یاران اهورامزدا پذیرا شد.
هنر باستان
چيغ مثل اغلب ديگر رشته‌هاي صنايع‌‌دستي در طول سده‌ها و سال‌هاي متمادي شکل گرفته و به ‌تکامل رسيده است. يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي رشته‌هايي مانند چيغ‌بافي حفظ و تقويت روحيه تعاون و همکاري بين زنان ايلياتي است.
هنر باستان/ آورزمانی
ظروف سيمين پس از عصر ساسانيبا آنكه اشكال، فنون و موضوعات پيش از اسلام را حفظ كردند اما برداشت‌هاي سطحي و گاهي نادرستي از مضامين هنر ساساني داشته‌اند، شور و نشاط، تحرك، تجسم قدرت و نشان‌هاي رمز آميز و ساير عناصر هنر ساساني در نقوش القاء نشده.
فریدون آورزمانی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
توليد و ساخت ظروف سيمين در پهنه ايران زمين از دهه‌هاي اوليه آغاز حكمراني اين سلسله شروع شد. يكي از قديمي‌ترين ظروف ساساني "جام نقره‌اي" است كه در اطراف شهر "سارگاواشي" در گرجستان پيدا شده‌است.
فریدون آورزمانی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
با توجه و بررسی مدارک یافت شده در کاووش های علمی باستان شناسی در فلات ایران، چنين به نظر می‌رسد که اقوام بومی ساکن این سرزمین، مردگان خود را در داخل اتاق و یا حیاط و کوچه و در محوطه‌هائی که مربوط به محل زندگی آن ها بوده است دفن می نمودند.
فریدون آورزمانی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
با توجه و بررسی مدارک یافت شده در کاووش های علمی باستان شناسی در فلات ایران، چنين به نظر می‌رسد که اقوام بومی ساکن این سرزمین، مردگان خود را در داخل اتاق و یا حیاط و کوچه و در محوطه‌هائی که مربوط به محل زندگی آن ها بوده است دفن می نمودند.
فریدون آورزمانی/گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
هنر ساساني معرف يك تجدد و احياي ناگهاني نيست، بلكه خود معجوني است از هنر ايران كه متجاوز از هزار سال بر آن گذشته و در اين دوره به اوج بالندگي و تعالي خود رسيده. بنابراين تكرار نقش هاي كهن در هنر ساساني امري عادي بوده و نمي توان آن را اتفاقي تلقي نمود.