سخن سردبیر
سید امیر منصوری
این منظر برای ایرانیان هزاران خاطره و معنا را بازتولید می کند. منظر ایرانی، بخشی از هویت ماست. باید آن را شناخت و حفاظت کرد.
چیستی منظر شهری - قسمت اول
سید امیر منصوری
منظر، گونه ای دیگر از مکان است. منظر، محصول تعامل انسان و محیط در فضاهای بیرونی است . منظر، دارای ماهیت مکان و محصول تجربه انسان در فضا است. اما فضای منظر، با فضای معماری تفاوت دارد. فضای منظر، کرانه های بارز معماری را ندارد. منظر، عرصه ای میانی است؛ حد واسط فضای معماری، که رنگ انسانی در آن حداکثری است و طبیعی، که صورت پیرامون انسان است.
ساحل، فرصت ناشناخته برای ارتقای کیفیت فضا
سید امیر منصوری
ساحل دریا و رودخانه، قطعه‌ای از طبیعت است که دارای ظرفیت‌های زیاد و ویژه برای پرورش انسان و ارتقای کیفیت محیط زیست است. توجه به قابلیت‌های سواحل، آنها را از پهنه‌هایی معمولی آنچنان که با هر زمینی می‌توان رفتار کرد، متمایز می‌سازد.
سفر چیست؟
سید امیر منصوری
جریان مداوم زندگی از پدیده‌های اطراف، شخصیت‌های ثابتی می‌آفریند. هویت یک دوست در پرتو رابطه روزمره با او تعریف می‌شود. " او" محصول رابطه‌ای ثابت میان ماست. اگر این رابطه دگرگون شود، "او"یی که در ذهن ماست نیز "دیگر" خواهد شد. نه فقط انسان‌ها، که مکان‌ها را نیز از پنجره ارتباط روزمره با آنها می‌شناسیم.
کارگاه تخصصی بین المللی
همایش ها و کنفرانس ها
سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری پژوهشکده نظر برگزار می کند.
پارادکس دانه درشت‌ها
سید امیر منصوری
ارتباط با غرب و ظهور دنیای مدرن ایرانیان را ناگزیر از ایجاد دانشگاه کرده بود. اولین معیار برای مکان دانشگاه، ناظر به اندازه آن (که محل وسیعی را طلب می‌کرد) بود. انتخاب یکی از قصرهای سلطنتی در مرکز شهر عصر خود، نیز از اهمیت معنوی آن در ذهن تصمیم‌گیرندگان حکایت می کند.
هنر شهری
سید امیر منصوری
مردم‌دوستی هنر شهری ، با خروج از موزه و شرکت در زندگی مردم پیدا می شود. اما چه می توان کرد که کارفرمای شهر دستگاه عمومی حامل قدرت است. این دستگاه البته به هنرمند اجازه نخواهد داد که بر او بتازد. لاجرم هنر شهری هنری عقیم خواهد شد که باید از گل و بلبل بگوید و در حریم آزادی و عدالت وارد نشود.
پاره گمگشته ایران
سید امیر منصوری
هنر، معماری، باغسازی و ساخت شهر در آسیای مرکزی یادگار پراهمیت تمدن ایران است که اگر به عنوان حلقة مفقوده فرهنگ ایران مورد مطالعه قرار گیرد، رازهای بسیاری را برای محققان تاریخ هنر ایران خواهد گشود.
سید امیر منصوری
پیک نیک، آيینی فرهنگی و اجتماعی است که در ایران دو رویکرد اصلی دارد : ادراک طبیعت از طریق لمس آن و تقویت پیوندهای اجتماعی. سنت گردش در طبیعت با توجه به ویژگی‌های رفتاری هر جامعه شرایط خود را آفریده است .
سید امیر منصوری
هنوز کارفرمایی برای ساخت سازه‌ای عظیم ظاهر نشده و کارهای بزرگ متعارف را هم معماران ذی نفوذ و مشهور بر عهده می گیرند. مسابقة جدی هم در کار نیست تا شاید استعدادی بشکفد. لاجرم همنشینی علم و معماری به دانشگاه منحصر می شود.
سید امیر منصوری
منظر شهری به عنوان نگاه نو به شهر دارای ظرفیت‌هایی است، که اگر به درستی تعریف نگردد، قابلیت آن را دارد تا به ضد خود بدل شود. تأکید بر نظم حداکثری در ساخت شهر مانع بروز ذهنیت‌ها و خواسته های ساکنان می شود.
سید امیر منصوری
منظر آسمان در طول روز آبی شفافی است که با لبة پیوستة حیاط قاب شده است. آبی دل انگیزی که در قابی خاکی رنگ جای گرفته و با کاشی های لاجوردی دندانه ای در لبة آجری دیوار حیاط رسوخ کرده است.
سید امیر منصوری
براي حل چنين مشكلاتي تجربه اي در 130 -140 سال قبل در پاريس اجرا شده است كه بافت قديم پاريس را جدا نمودند ودر آن يك كمربندي قرار دادند و كل پاريس را به هشت قسمت تقسيم نمودند ( 8 دايره متحدالمركز ) كه حدود 80 كيلومتر شعاع آن مي باشد و اداره هر قسمت را به خودشان واگذار نمودند.
سید امیر منصوری
افرادي كه در اين شهرها زندگي مي كنند كساني نبودند كه از زندگي با استانداردهاي بالا گريزان باشند و دنبال جاي لوكس و تميز و شيك نيز هستند و اين الزاماً هميشه به اين معني نمي باشد كه جاهاي اصلي و تاريخي و با هويت را رها نماييم و براي زندگي راحت امروزي در نقاط جديد , شهر را توسعه دهيم.
سید امیر منصوری
کرمان به لحاظ تراكم جمعيت تقريباً كمترين تراكم جمعيت را دارد و اين باعث شده است كه هزينه خدمات شهري به نسبت زيادي گران تمام شود و مسئولين شهر توان اداره شهر را به نحو خوب و با رعايت استاندارد و براي شهري در حد شهر كرمان را از دست بدهند.
قاب نظر
براي چاره جويي و پيداكردن يك راه حل مناسب براي ساماندهي كرمان ضمن اينكه نيازمند مطالعات علمي دقيق مي باشيم، بايد بدانيم كه ميل به وسيع تر شدن شهر و گسترش كمي آن الزاماً داراي نتايج كيفي نخواهد بود. براي نجات كرمان از تبديل شدن به يك بيابان شهر كه در نواحي بسيار وسيع گسترش يافته باشد و قلب و مركز آن مخروبه باشد بايد چاره بنيادي انديشه كرد.
قاب نظر/ سيد امير منصوري
برای نوسازی شهر محدوده شهر قدري كوچك ميشود و از توسعه بي رويه آن جلوگيري شده قلب شهر را در داخل آن و در مركز جغرافيايي محدوده قرار ميدهند تا شعاع دسترسي نسبت به نواحي مختلف آن معادل باشد. ساختار شهر بر اساس نظام محله اي حفظ مي شود و به آن بها و ارزش زيادي داده مي شود.
سيد امير منصوري
شهر كرمان عليرغم تاريخ سه هزار ساله خود در شرايط نامطلوبي بسر مي برد. ساختار امروز شهر آنچنان نظام خود را از دست داده است كه در صورت تعلل، از شهر كرمان با هويت شناخته شده آن چيزي باقي نخواهد ماند. اين نوشته مروري به دوره هاي گوناگون بازسازي شهر كرمان در تاريخ خود دارد. اين شهر بعنوان يك موجود پويا، در هر دوره از عمر خود با مشكلاتي مواجه بوده كه با روشهايي بر آنها فائق آمده و اين اتفاق بارها در تاريخ ذكر شده است.
سیدامیر منصوری / گروه مطالعات منظر و محیط
معماري مشهورترين هنرهاست كه كمتر از همه فهميده مي شود. ساختمان ها جلوه خود را به توجه عام تحميل مي كنند زيرا آنها عناصر تشكيل دهنده محيط پيرامون ما هستند. بناهاي ياد بود و مشهور بيش از پيش توجه بينندگان بسيار را بخود جلب مي كنند.
سیدامیر منصوری / گروه مطالعات منظر و محیط
معماري مشهورترين هنرهاست كه كمتر از همه فهميده مي شود. ساختمان ها جلوه خود را به توجه عام تحميل مي كنند زيرا آنها عناصر تشكيل دهنده محيط پيرامون ما هستند. بناهاي ياد بود و مشهور بيش از پيش توجه بينندگان بسيار را بخود جلب مي كنند.