انتخاب سردبیر
در این بین، اما فرقه هاي انحرافي گوناگوني نيز هستند كه از اين اقدامات و همچنين احساسات پاك مردم كشور سوء‌استفاده كرده و از آنان کلاهبرداری مي كنند؛ کارهایی نظير آنچه در گذشته در كرج رخ داد و برخي با ساخت شمايلي از خانه كعبه، مردم را به دور آن مي گردانيدند و...
عوارض سوء نمادگرایی افراطی ؟!
انتخاب سردبیر
در این بین، اما فرقه هاي انحرافي گوناگوني نيز هستند كه از اين اقدامات و همچنين احساسات پاك مردم كشور سوء‌استفاده كرده و از آنان کلاهبرداری مي كنند؛ کارهایی نظير آنچه در گذشته در كرج رخ داد و برخي با ساخت شمايلي از خانه كعبه، مردم را به دور آن مي گردانيدند و...
اولويت دولت براي سبك‌سازي جمعيت تهران، مي‌تواند از ساكنان فعلي بافت‌هاي فرسوده شروع شود و دولت مي‌تواند با ارائه تسهيلات ويژه، مالكان خانه‌هاي قديمي را تشويق به مهاجرت كند./ اگر قرار باشد دولت ساکنان این بافت‌ها را به مهاجرت از تهران ترغیب کند این افراد به دلیل فقدان بضاعت مالی قادر نخواهند بود که در شهرستان‌ها صاحب خانه شوند؛