مراسم آیینی و دیالوگ آن با فضای شهری
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/هدا کاملی
در این مقاله سه مراسم بر اساس خصوصیت و نحوه شکل گیری در فضای شهری بررسی شده و در سه دسته مرکزی، خطی و گسترده طبقه بندی می شوند.
سیاست های کلان مدیریت منظر شهری در هند معاصر
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/پروانه غضنفری
در مقاله پیش رو هدف بررسی سیاست های کلان مدیریت منظر شهری هند پس از دوره استعمار در دو کلانشهر دهلی- به عنوان پر وسعت ترین شهر هند و مرکز سیاسی و اداری این کشور- و بمبی- به عنوان پرجمعیت ترین شهر هند، بر جای مانده از دورن استعمار و به عنوان مرکز اقتصادی این کشور – است.
راه حل هند برای توانمند سازی: پول گرم یا پول سرد: بررسی الگوی تامین منابع در توانمند سازی اقتصادی ساکنین بافت های مساله دار شهری
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/کیوان خلیجی
تجربه هند به طور عام و مدیریت شهری به طور خاص بهبود وضعیت این بافت ها را از طریق افزایش قابلیت ساکنین(مهارت آموزی) یا اصطلاحاً افزایش توان تولید و قابلیت مدیریت پول گرم پیگیری می کند. این مدل کمتر به پول های سردی همچون وام های کم بهره و یا کمک های بلاعوض دولتی متکی است.
تحلیل اثرات انطباق لبه های شهری با عوارض طبیعی در شهرهای هند
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/زهرا عسکرزاده
لبه های شهری طبیعی که در نتیجه انطباق لبه شهری و عوارض طبیعی حاصل می شوند، علاوه بر تأثیری که در سیمای شهر دارند به لحاظ کاربردی نیز می توانند به عنوان یک فضای جمعی در شهر عمل کنند.
به دنبال ردپای زندگی بر سنگفرش های شهر: بررسی مفهوم فضای جمعی در شهرهای هند
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/منا مسعود لواسانی
این مطالعه به بررسی فضاهای جمعی کشور هندوستان می‏پردازد و در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که "مفهوم فضای جمعی در شهرهای هند چیست و این مفهوم در چه اصول و معیارهایی با مبانی نظری موجود اشتراک یا افتراق دارد.
سیاست های مدیریت منظر تاریخی شهر
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/جنت رحمت پناه
مدیریت منظر تاریخی، سیایت های برخورد با کالبد تاریخی، سیاست های مواجهه با ابنیه، مجموعه ها و یا بافت های تاریخی است که در حال حاضر یکی از موضوع های مهم و مطرح در کشورهای مختلف است
رویکرد مشارکت در اسکان زاغه نشینان در شهرهای هند
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/ سید امید کیمیایی
در کشور هند که جمعیت زیادی از مردم آن از زاغه نشین و خیابان خواب تشکیل شده است تامین مسکن ایشان از عمده فعالیتهای دولت و سیاست گذاران می باشد و توجه به آمار و ارقام ارائه شده تا کنون به موفقیتی نسبی در این زمینه دست یافته است.
تحلیل تغییرات تعریف عدالت در جامعه هند و نمود های فضایی آن
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/ محمدصالح شکوهی بیدهندی
مطالعه حاضر به تعبیر فلسفی و اجتماعی عدالت در جامعه هند توجه دارد و به تغییراتی که در تعریف عدالت در ادوار مختلف در این جامعه پدید آمده می پردازد و نهایتا به این نکته اشاره می کند که هر درک از عدالت چگونه در شکل گیری و توسعه سکونتگاههای انسانی در این جامعه منجر می شود.
تبیین الگوهای توسعه شهری در کلان شهرهای هند
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/ میثم خلیل پور
الگوی توسعه شهرها به لحاظ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و شبکه های ارتباطی رابطه مستقیمی با نظام های رفتاری تاثیر گذار در بخش اقتصادی و اجتماعی همان جوامع شهری دارد.
بررسی مکان گزینی فضاهای مذهبی در خوانایی شهرهای هند
گروه سیاستهای مدیریت منظر شهری هند/ لیلا سلطانی
همنهشتی خودجوش و مردمی فضاهای مذهبی ادیان مختلف و استقرار فضاهای مزبور در کنار یکدیگر منجر به شکل گیری نقاط عطف شهری شده است؛ حال آنکه احداث فضاهای مذهبی برنامه ریزی شده (فرمایشی) در گزینه حداکثری به ایجاد یک نشانه شهری منجر شده است.
مقایسه تطبیقی رویکردهای توسعه گرایانه هند و چین
گروه منظر معاصر در شهرهای هند/ گوران عرفانی
مدل توسعه هندی، مدلی عمقی و با سرعت پایین است. در چنین رویکردی جامعه هندی بدنبال ارتقاء سطح کیفیت زندگی بتن جامعه از منظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. اما مدل توسعه چینی، توسعه سطحی اما با سرعت بالا مد نظر توسعه گران است به گونه ای که بسیاری از واقعیات زندگی میلیون ها چینی در پس ویترینی از توسعه ظاهری و سطحی مخفی شده است.
تداوم استعمار در منظر شهری معاصر هند
گروه منظر معاصر در شهرهای هند/ پژمان رئیسیان
منظر شهرهای هند، تحت تاثیر سیاستهای استعماری در دو بعد نمایان و پنهان شکل گرفته است که این عناصر در وجود این شهرها نفوذ کرده و اقدامات آتی سیاستمداران و مردم هند در جهت اهداف دول استعماری است.
منظر متضاد در شهرهای هند- فرصت یا تهدید؟
گروه منظر معاصر در شهرهای هند/ آرمان مینیاتور سجادی
همزیستی فقرا و اغنیاء در نزدیکی هم، دو قطبی بودن شهر از لحاظ نظام طبقاتی حاکم و حتی وجود افکار متفاوت مردم هند نسبت به شیوه زندگی، دنیا و عوامل وابسته به آن باعث شده است که هند به عنوان سرزمینی عجیب و باورنکردنی در دنیا شناخته شود.
منظر حرکت: فرایند بومی سازی حمل و نقل مکانیزه در شهرهای هند
گروه منظر معاصر در شهرهای هند/ سمانه رحمدل
نفوذ نشانه‌های فرهنگی و اعتقادی هندی در ریکشا، نقش اصلی را در تبدیل این عنصر به عنصری منظرین و خاطره انگیز داشته است. به همین دلیل است که ریکشا توانسته به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی هند، به تأثیرگذاری در مقیاس جهانی پرداخته و ثابت کند منظر حرکت، ظرفیت یکپارچه شدن با توده منظر شهری را دارد.
گونه شناسی هنر شهری در شکل دهی به منظر شهری هند
گروه منظر معاصر در شهرهای هند/ فرنوش مخلص
بر اساس برداشت های میدانی و داده های بدست آمده، تحلیل این هنرها بر مبنای سه معیار زمان، نحوه مدیریت و موضوع بررسی می شوند و در زیرمجموعه‌های ریزتری از این سه معیار، تحلیل و تفسیر می شوند.
طراحی منظر شهرهای نوبنیاد هند ؛ فرصت ها و تهدید ها
گروه منظر معاصر در شهرهای هند/ عطیه فراهانی فرد، آرزو شیردست
طراحی منظر و نحوه برخورد آن با شهر، در مقیاس های مختلف قابل بررسی است. در نوشتار حاضر برای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده، فضاهای جمعی و منظر شهری در سه مقیاس شهری، محله ای و واحد همسایگی مطالعه می گردد. و با بررسی نمونه های انتخابی از شهرهای نوبنیاد هند و مقایسه آنها در سه مقیاس مختلف سعی در اثبات فرضیه مطرح شده می گردد.
بازخوانی منظر شهری در سینمای هند
گروه منظر معاصر در شهرهای هند/ سارا ردایی
بازخوانی مفاهیمی چون زشتی، زیبایی، برتری و تقدس رویکردی است که در جامعه مدرن با آن مواجهیم. این نوع رویکرد به صورت خاص در هنر پیگیری می‌شود. از آنجایی که جامعه شهر را می‌سازد و آن را در سینما به تصویر می‌کشد، سینماگران نیز این بازخوانی را با نگاهی ریزبین و نکته سنج از جامعه منعکس می‌کنند.
مقایسه حضور و نمایش آب در باغ های ایران و هند
گروه هنر باغسازی ایران در شبه قاره هند/ آرزو شیردست، عطیه فراهانی فرد
برخلاف باغ های ایرانی که از عنصر آب به منظور فضاسازی و منظره پردازی استفاده شده و در آن آب نمادی از پاکی، پویایی و حرکت است در اینجا از آب بیشتر به عنوان عنصری برای تزیین فضا استفاده شده است.
مقایسه منظره‌سازی در نگارگری و باغسازی هند
گروه هنر باغسازی ایران در شبه قاره هند/ پدیده عادلوند
محصوریت و در عین حال توجه به چشم‌انداز ورای حصار باغ، عظمت‌گرایی کوشک داخل باغ با قرارگیری بر روی صفه، پوشش گیاهی پیرایش‌شده در فضای داخلی باغ، حاکمیت هندسه و نظمی انسان‌گرا بر باغ و حضور آب به عنوان آرایه‌ای تزئینی ویژگی‌هایی هستند که باغساز و نگارگرهندی بر آن تاکید ورزیده اند.
بررسی سطوح سخت باغ ایرانی در مقایسه تطبیقی باغ های ایران و هند
گروه هنر باغسازی ایران در شبه قاره هند/ لیلا رضاپور
در باغ های هند نه تنها بخش اعظم محور اصلی باغ از سطوح سخت تشکیل شده ، بلکه عرض معبر به طرز قابل تئجهی افزایش یافته و عنصر آب نیز سطح کمی از باغ را اشغال نموده است. از این رو سهم عناصر طبیعی در منظر سازی محور اصلی باغ که به بنا منتهی می گردد بسیار کم رنگ است.