كدخبر: ۱۰۸۵
تاريخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مبانی نظری منظر/ مجید ادب
مقایسه نماد گرایی در منظرسازی مدرن چین و ژاپن
با وجود شباهت های زیاد بین باغ سازی سنتی چین و ژاپن، باغ ژاپنی نمادگراتر ومینی مالیست‌تر شده باغ چینی است .
نویسنده: مجید ادب / دانشجوی کارشناسی ارشد منظر دانشگاه تربیت مدرس
مشاور : مهرداد سلطانی/ پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تهران
استاد راهنما : دکتر سید امیر منصوری/استادیار دانشگاه تهران
...
Majid.Adab@gmail.com
m_soltani@znu.ac.ir

بیان موضوع
باغسازی ژاپنی از باغسازی چینی ریشه گرفته است و شباهت های بسیاری بین ویژگی‌های باغ سازی این دوکشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به سمبلیک بودن، ارگانیک بودن، طبیعت‌گرا بودن و.... نام برد . ولی با مشاهده باغ‌ها و منظرسازی‌های چینی در دوره مدرن می‌توان ادعا کرد که در چین بیشتر نمایش طبیعت به گونه‌ای وحشی و بکر ملاک اصلی عمل قرار گرفته است و سعی بر آن است که در آنها احساس قرارگیری در یک محیط طبیعی به مخاطب دست دهد و سمبلیسم و نمادگرایی صرفاً در جزئیات منظرسازی آنها به چشم می‌خورد که می‌توان به نوع آرایش درختان، قرار دادن تخته سنگ‌ها در قسمت‌های مشخصی از باغ اشاره کرد و همچنین در این منظرسازی اکثر عناصر طبیعی مانند آب و درخت را مستقیماً به کار می‌گیرد . اما در منظرسازی ژاپنی این نمادگرایی به اوج خود می‌رسد و تا نهایت ممکن مینی مالیستیک (Minimalistic) می‌شود و احساس قرارگیری در یک محیط طبیعی بکر و وحشی در آنها وجود ندارد. در باغ ژاپنی عناصر صرفاً‌ به نمادی از طبیعت تبدیل می‌شود و حتی عناصر طبیعی نیز در آن جا استحاله گردیده، به گونه ای که مثلاً حتی شن و ماسه به عنوان نماد آب استفاده می‌شود و گاهی یک تک درخت نماد یک پوشش گیاهی می‌شود. در واقع در منظرسازی ژاپنی احساس آرامش جایگزین احساس قرارگیری در یک طبیعت بکر و وحشی می‌شود و به سمت نمادگراتر شدن و مینی مالیستی شدن پیش می‌رود.

فرضیه
با وجود شباهت های زیاد بین باغ سازی سنتی چین و ژاپن، باغ ژاپنی نمادگراتر ومینی مالیست‌تر شده باغ چینی است .

نتیجه احتمالی
با مقایسه نماد ها و سمبل ها در منظر سازی این دو کشور به این نتیجه خواهیم رسید که در ژاپن نماد ها اهمیت بیشتری نسبت به طبیعی جلوه دادن باغ ها و منظر سازی ها دارند در صورتیکه در چین ضمن حفظ محیط طبیعی به حالت اصلی خود سعی می کند که نماد ها را در جزئییات قرار دهد و علاوه بر آن منظر سازی ژاپنی متکی بر ایجاز و مینیمال کردن عناصر برای رسیدن به محیطی ساکت و آرامش بخش می باشد در صورتیکه در منظرسازی چینی عکس آن دیده می شود و سعی بر ایجاد پوشش های گیاهی و بوجود آوردن حس قرارگیری در دل طبیعت است .
کليدواژگان : منظرسازی ، مدرن ، ژاپن ، چین ، سمبلیک ، مینی مالیست

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: