كدخبر: ۱۰۹۴
تاريخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
شهر / محمد صالح شکوهی
نقدی بر مفهوم سرزندگی در دیدگاه «کوین لینچ»
امروزه مؤلفه اصلی سرزندگی حضور شهروندان و فعالیت‌های اجتماعی آنان از فضای شهری است.
مورد پژوهشی: میدان the place شهر پکن
نویسنده : محمدصالح شکوهی/ پژوهشگر دکتری شهرسازی- دانشگاه تهران
استاد راهنما : سیدامیر منصوری/ استادیار دانشگاه تهران
...
Saleh.Shokouhi@gmail.com

بیان موضوع
کوین لینچ اندیشمند معاصر برنامه‌ریزی و طراحی شهری، در کتاب «تئوری شکل شهر» خود، ضمن تبیین مبانی نظری مرتبط با شکل شهر شش معیار اصلی را برای شکل شهر خوب تعریف می‌نماید. براساس نظریه وی یکی از این معیارها، سرزندگی است. تعریعی که لینچ از این معیار ارائه می‌دهد، بیشتر مبتنی بر رابطه انسان و محیط طبیعی ست و به حفظ محیط زیست اشاره می‌کند. علی‌رغم این تعریف، امروزه می توان مفهوم سرزندگی vitality را می‌توان در ابعاد جدیدی جستجو کرد.

فرضیه
امروزه مؤلفه اصلی سرزندگی حضور شهروندان و فعالیت‌های اجتماعی آنان از فضای شهری است.

نتیجه احتمالی
در این مقاله به بررسی یکی از فضاهای شهری جدید التأسیس به عنوان مورد تحقیق پرداخته می‌شود. میدان the place در شهر پکن فضایی است که با بهره‌گیری از آخرین دست‌آوردها و ایده‌های نوین طراحی احداث گردیده است. این میدان از طریق ترکیب فضای واقعی و مجازی فضای عمومی بسیار فعال و سرزنده‌ای را ایجاد کرده است. مفهوم سرزندگی در این میدان بیش از آنکه به محیط طبیعی وابسته باشد به حضور شهروندان اعم از کودکان و زنان و مردان فعالیت آنان زندگی شبانه و ارتباطات اجتماعی وابسته است.

واژگان کلیدی: کوین لینچ، سرزندگی، میدان The Place، پکن.

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: