كدخبر: ۱۱۳۹
تاريخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
همایش ها و کنفرانس ها
پیش نویس بیانیه همایش ملی منظر شهری - 1389
محورها و موضوعات اصلی همایش در سه دسته تعاریف، مبانی و مفاهیم منظر شهری، تجربه های داخلی و خارجی منظر شهری و مدیریت منظر شهری در شهرهای ایران شامل 241 چكيده مقاله تنظیم گردید که 40 مقاله برگزیده به صورت کامل در 10 پانل تخصصی ارائه شد.

با عنايت حضرت حق و با تلاش‌ها و حمايت‌هاي بي‌دريغ انديشمندان و محققان عرصه مباحث شهري، همایش ملي منظر شهری «مفاهیم، تجارب» در روزهای 7، 8 آذرماه سال 1389 توسط پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی، پژوهشکده نظر، شهرداری تهران و شهرداری قزوین برگزار گردید. محورها و موضوعات اصلی همایش در سه دسته تعاریف، مبانی و مفاهیم منظر شهری، تجربه های داخلی و خارجی منظر شهری و مدیریت منظر شهری در شهرهای ایران شامل 241 چكيده مقاله تنظیم گردید که 40 مقاله برگزیده به صورت کامل در 10 پانل تخصصی ارائه شد. پس از بررسی مفاهیم و موضوعات مطرح در مقالات، در نهایت بیانیه همایش در 7 محور به شرح تعاریف، الزامات و توصیه های علمی – حرفه ای به شرح زیر پرداخت.

محور اول: اصطلاحات حوزه منظر شهری
ذکر تعریف جامع و مانع از مفهوم چند بعدی منظر شهری به سادگی امکانپذیر نیست. دراین راستا ضمن تأکید بر تفاوت معنایی و کاربردی میان منظر شهری و سیمای شهر، مناسبترین رویکرد به منظور درک و شناخت مفهوم منظر شهری، بیان ویژگیهای این پدیده است که با هدف دستیابی به زبانی مشترک در رابطه با مفاهیم آن، مورد تأکید همایش قرار گرفت. از جمله اين ويژگي‌ها عبارتند از:
- منظر شهری به مثابه دانش، بسترو ابزار
- منظر شهری به مثابه ابرمتنی از مجموعه تصاویر به هم بافته شده در شهر
- منظر شهری به مثابه مکان
- منظر شهری به مثابه عامل هویت بخش مکان و انسانها
- منظر شهری به مثابه کلیت دربردارنده کیفیت زندگی شهری
- منظرشهری به مثابه محصول فرهنگ
- منظر شهری به مثابه ابزاری برای تفسیر و قرائت متن شهر
- منظر شهری به مثابه ادراک شهروندان از پدیده شهر
- منظر شهری به مثابه سنتز میان عینیت و ذهنیت شهروندان از شهر
- منظر شهری به مثابه سطح تماس انسان با پدیده شهر

محور دوم : منظر شهری پایدار
در جهت تبيين مفهوم منظر شهري پايدار، تأکید بر سه بعد اصلی پایداری اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به شرح ذيل ضروري به نظر مي‌رسد :
- توجه به نیازهای تمامی قشرهای اجتماعی در منظر شهری
- تعاملات اجتماعی و حیات مدنی
- تأکید بر رويكرد اقتصادی منظر شهری در جهت رونق گردشگري
- توجه به رویکرد بوم آشکارگی
- لزوم توجه به راهکارهای اکولوژیک با تکیه برطراحی منظر بومگرا

محور سوم: منظر فرهنگي
وجودكاربري‌هاي متنوع فرهنگي و تاريخي در شهر، چه به صورت بافت‌هاي تاريخي و چه عناصر و بناهاي منفرد كه محصول تمدن و زندگي تاريخي‌اند، ضرورت پيش‌بيني تمهيدات خاص براي حفظ هويت شهر را در اقدامات نوسازي شهري بيش از پيش مطرح مي‌سازد.
منظر فرهنگي چارچوبي برگرفته از تئوري منظر است كه در تعامل با مباحث و الزامات حوزه مرمت و نوسازي شهري به معرفي و تبيين نقش عناصر منظرين شهر و روند تحولات آن مي‌پردازد. كه از جمله موارد قابل ذكر در اين راستا عبارتند از:
- رنگ شهر
- مفهوم كوچه به عنوان فضاي جمعي
- سيماي گذرها و كوچه‌هاي تاريخي
- ساختار تاريخي و جايگاه آن در منظر شهر
- تداوم سازمان فضاي شهر
- سبك معماري
- فضاي حمل و مركز محلات
- نشانه‌هاي تاريخي
- عرصه‌هاي زندگي سنتي و حيات تاريخي

محور چهارم : نوسازی شهری
در اين مسير توجه به ابعاد ذيل ضروري است:
- توجه به ابعاد ادراکی، ريخت‌شناختي، اجتماعی و بصری در منظر شهری بافت های فرسوده شهری
- تطابق معنایی میان متأخرین و افراد قدیمی بافت های فرسوده از منظر شهری
- توجه به رویکردی اجتماعی – مکانی به منظر اسکان غیر رسمی
- مشارکت مردمی در نوسازی مناظر شهری فرسوده
- پدیده منظر شهری به مثابه محرک توسعه در بافتهای فرسوده

محور پنجم: مولفه های اصلی منظر شهری
از جمله مولفه‌هاي قابل ذكر عبارتند از:
- هویت رنگین شهر ایرانی
- اندام های طبیعی شهر
- نشانه های شهری
- نقاط عطف (بصری – عملکردی ، اجتماعی ، رویدادی، تاریخی ونظایر آن)
- عناصر طبیعی
- جداره های شهری
- مبادی ورودی شهرها
- لبه های شهری
- معابر و میادین
- فضاهای جمعی
- محلات شهری
- مراكز تاريخي شهر
- منظر شبانه
- منظر صوتی

محور ششم: مدیریت منظر شهری
رئوس مديريت منظر شهري عبارتند از:
- مدیریت تغییرات منظر شهری
- مدیریت تقاضا ، انتظارات و سلایق شهروندان
- اجتناب از برخوردهای سلیقه ای
- توجه به معیارهای کیفی
- توجه به الگوهای هویت ایرانی – اسلامی
- توجه به ویژگیهای جهانی شدن و ارزیابی تأثیرات آن بر منظر شهرایرانی
- تشکیل کمیته های هادی(بازنگر) منظر شهری

محور هفتم: جایگاه منظر شهری در طرح های توسعه شهری
در راستاي تبيين اين جايگاه توجه به مقولات ذيل ضروري است:
- توجه به دانش منظر شهری به عنوان محوری راهبردی در تهیه طرح ها
- توجه به سلسله مراتب منظر در طرح های جامع و تفصیلی
- توجه به ابعاد فرهنگی، اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی منظر شهری علاوه بر بعد کالبدی
- توجه به مورفولوژی، دانه بندی، نظام تراکم و سطح اشغال مجاز ساخت در بافت های شهری
- تنظیم کدها و دستورالعمل های عملی
- طرح بیانیه چشم انداز منظرین در الگوهای توسعه شهری


این پیش نویس حداكثر تا تاريخ 30/9/89 برای دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات متخصصین، اندیشمندان و صاحبنظران حوزه منظر شهری برروی سایت‌هاي manzareshahri.ir و icas.ir قرار خواهد گرفت.

* نام:
ايميل:
* نظر: