كدخبر: ۱۱۶۴
تاريخ انتشار: ۱۲ دي ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
هنر معاصر/ مجله نامه فرهنگ
دانستگی در هنر/ قسمت اول
این مطلب برگرفته از مقاله «دانستگی در هنر» نوشته اقای نامی پتگر می باشد که در تاریخ 1372 در شماره 12 مجله «نامه فرهنگ» به چاپ رسیده است.
نامی پتگر
در این نوشته می خواهم نقش «دانستگی» در آفرینش هنری، به ویژه نقاشی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهم. شاید مجموعه آن عواملی که در اینجا عنوان «دانستگی» بر آنها نهاده ام، به عناوین مختلف در بررسی ها و نقد ها و تحلیل های دیگر مطرح شده باشد. اما آنچه در این نوشته مورد نظر است، زاویه دید ویژه ای است که این مجموعه عوامل را «دانستگی» می داند و دانستگی را در آفرینش هنری از جنبه آسیب زنندگی آن به وجهه الهامی، خود جوش، یکپارچه و در نهایت وجه اصیل خلاقیت، مورد ارزیابی قرار می دهد. لذا قبل از هز چیز، عواملی را که در این طرز تلقی «دانستگی» می دانم، مورد بررسی قرار می دهم:
مثلاً در آغاز هنرجو می خواهد درختی را تصویر کند. او سعی می کند؛ آنها مطالبی را به عنوان روش فنی طراحی و نقاشی درخت و نحوه پیروزی در این طراحی، به او می آموزند: باید اصول فنی لازم را که توان تصویر کردن درخت را به وی اعطا می کند، بیاموزد. به استادانی رجوع می کند، آن ها اندازه گیری در طراحی، سنجش بخش های متفاوت درخت با یکدیگر، ساده کردن شکل های پیچیده آن، توجه و تاکید کافی بر فرم خارجی، دقت در تشخیص مرز بین نور و سایه، سایه و نیم سایه، چگونگی برجسته نمایی، و در صورت لزوم نحوه ساخت و ساز جنس پوست تنه و طراوت بخشیدن به برگ ها و ... او برای توانایی در نقاشی درخت، چاره ای جز آموزش این نکات ندارد. او صرف نظر از اینکه باید درخت را دقیقاً «ببیند»، همچنین می بایست درخت را دقیقاً «بداند». واقعیت این است که درخت را هم می توان «دید» و هم می توان «دانست». تا اینجا «دانستن» درخت شامل آگاهی بر فنونی است که به هنرجو کمک می کند تا تصویر درختی را که «می بیند» به صفحه سفید کاغذ یا بوم منتقل نماید. این «دانستگی» شامل تسلط بر عوامل فنی و ابزاری و مادی برای اندازه گیری، طراحی و چگونگی استفاده از قلم مو و رنگ و بافت رنگ و ... برای انتقال تصویر درخت بر پرده نقاشی است و طبیعتاً لازم است که از آن بهره برداری شود. اما «دانستگی» به اینجا خاتمه نمی یابد. هنرجو به درختان دیگری که استادان گذشته وحال تصویر کرده اند نیز نظر دارد. نقاشی آن ها را به تماشا می نشیند. اقتدار هر استاد را می سنجد، این یکی چقدر طبیعی ساخته است، آن دگر« با شکوهتر» از طبیعت نقش زده، این استاد به جزئیات پرداخته، آن استاد جزئیات بی ارزش را فدای جزئیات با ارزش کرده و دیگری به طور کلی جزئیات را فدای کلیات نموده است. رنگ آمیزی در این دوره از تاریخ هنر با بهره برداری از سایه و روشن همراه بوده است ولی در آن دوره، رنگ استقلال یافته و با خلوص یا به همراه شم غریزی و یا برخوردار از دید شهودی یا عاری از نظم، یا با رعایت قرینه و ... به کار رفته است. در این مکتب «نمودگذاری بصری» مطمح نظر بوده، در آن مکتب القای حالات شدید عاطفی، منعکس نمودن حالات بر اشکال طبیعی، اصل قرار گرفته است. در فلان نحله هنرمندان به تصویر کردن ایده های فلسفی یا مذهبی پرداخته اند، و در بهمان نحله دیگر با توجه به کشفیات روانشناختی یا صرفاً بیان تجریدی تجسمی به کار مشغول بوده اند. آن شیوه کهنه شده و این شیوه نوآورانه است. این مکتب پیشتاز است و آن یکی سنتی و اقلیمی.

مأخذ: مجله «نامه فرهنگ»، شماره 12، 1372، ص 147. صاحب امتیاز: معاونت آموزشی امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردبیر: دکتر رضا داوری اردکانی
* نام:
ايميل:
* نظر: