كدخبر: ۱۱۷۹
تاريخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / مهدی شیبانی ، آزاده استوار
منظر ادراکی شهر ، عرصه نمایشی هنر
الگوی طرح‎های جامع امروز، مفهوم منظرین و فرهنگی محیط شهری را نادیده گرفته و بر کالبد آن متمرکز است؛ این کالبد بی‎جان است؛ فاکتورهای جامعه فرهنگی، جامعه سبز و جامعه منظر باید در آن لحاظ شود تا به آن جان ببخشد.
مقوله منظر شهری، امروزه در بوته تعریف و آزمون است؛ تا زمانی که طرح های کالبدی شهری مثل طرح جامع و تفصیلی مطرح بود، منظر شهری جایگاه تأثیرگذاری بر کالبد و فضای شهری نداشت. در حالی که دیدگاه‎های 1990 اروپا تاکنون، رویکرد منظرین به شهر را مورد تأکید قرار داده و رابطه میان محیط ساخته شده و قلمروهای باز ادراکی فضا را لازم و ملزوم هم می‏داند. منظر شهری دارای سه بعد احساسی، فرهنگی و اکولوژی است که تبلور آن در شهرهای تاریخی ما، موجد پایداری رابطه انسان با شهر و حیات بخشی به آن می شد.
الگوی طرح‎های جامع امروز، مفهوم منظرین و فرهنگی محیط شهری را نادیده گرفته و بر کالبد آن متمرکز است؛ این کالبد بی‎جان است؛ فاکتورهای جامعه فرهنگی، جامعه سبز و جامعه منظر باید در آن لحاظ شود تا به آن جان ببخشد. این مسئله در مقیاس محلات بیش از شهر وجود دارد؛ رابطه بین احساس و شهر و بستر تعاملات اجتماعی، شکل ضعیفی به خود گرفته‏است. در شهرسازی رایج کشور، منظر (به مفهوم جامع) چگونه از حیاط یک خانه به حیاط همسایه، محله و شهر پیوند می‎خورد؟ در واقع این سلسله مراتب منظر در طرح جامع وجود ندارد. پارک های محلی، ناحیه ای یا منطقه‏ای نمی‎تواند مراتب منظر حسی، فرهنگی و اکولوژیکی را به شکل یک سیستم به وجود آورد. این نوع نگاه بستر ادراکی منظر شهر را منقطع می‎کند و رابطه پیوسته انسان با مکان ها ضعیف می‎شود. این الگویی جزیره ای در شهر است که از معنا و کارکرد مؤثر تهی است؛ هسته‎ها وقتی معنا پیدا می‎کنند که با هم در ارتباط بوده و بتوانند بستر شکل‎گیری خاطرات شوند.
الگوی طرح‏های جامع، باید به الگوی طرح جامع فرهنگی یا طرح جامع احساسی تغییر کند و ذیل این نگاه است که منظر شهری معنا پیدا می‎کند. شهر تهران از حیث منظر شهری دارای پتانسیل هایی است که اگر آگاهانه و جامع به کار گرفته نشود، تنها لایه های باقی مانده احساس شهر از بین خواهد رفت. کوره های آجرپزی، باغ های شهری، هسته های روستایی و رود- دره ها فرصت های موجود شهر برای حیات بخشی به شهر و آینده آن و نیازمند نگاهی است که از جانب آیندگان منسوخ نباشد.
واژگان کلیدی : منظر شهری, حیات شهری, طرح جامع, منظر شهری تهران.
کارکردهای اجتماعی هنر
 
منظر شهری - پارک میلنیوم ، شیکاگو
 
منظر شهری - پارک مجسمه المپیک
 
خط مرتفع - شهر نیویورک ، به طول 1.45 مایل روی ساختار ریلهای قطار

نویسندگان : مهدی شیبانی / مدیرگروه معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی
                آزاده استوار
*مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری
* نام:
ايميل:
* نظر: