كدخبر: ۱۲۰۸
تاريخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / محمد آتشین بار
منظرشهری نظریه ای دانش محور برای برقراری ارتباط با شهر
شهر از جمله مهمترین دستاوردهای انسان و محصول زندگی مدنی وی است. علوم شهری در دوران مدرن، به دلیل اینکه برگرفته از جهان دوقطبی دکارت بودند، اساساً کالبد شهر را جدای از ذهن مخاطب می دانستند.
شهر از جمله مهمترین دستاوردهای انسان و محصول زندگی مدنی وی است. علوم شهری در دوران مدرن، به دلیل اینکه برگرفته از جهان دوقطبی دکارت بودند، اساساً کالبد شهر را جدای از ذهن مخاطب می دانستند. این مساله حتی در نظریات اندیشمندان اخیر، همچون لینچ نیز قابل مشاهده است؛ او شهر را مانند یک بنای نفیس معماری می داند.
منظر از علوم جدید در نگاه انسان به محیط های مصنوع و طبیعی است که می تواند ابزار لازم برای یکپارچه دیدن شهر را فراهم نماید. این دانش به تفسیر فضاهای بیرونی می پردازد و گرایش های مختلف آن در جوامع پیشرفته به سرعت در حال گسترش است. دانش منظر، محصول شکستن دیدگاه کلاسیک علمی به انسان و هستی است. در نگاه منظر به شهر، نه تنها ماده شهر جدای از مخاطب نیست؛ بلکه شرط معنی پیدا کردن شهر، حضور این دو در کنار یکدیگر است که در دانشی با نام "منظرشهری" مورد بررسی قرار می گیرد. این نظریه از حدود سال های 1960 همراه با نوسازی شهرهای اروپا در ادبیات نوشته های جغرافی دانان فرانسوی مبحث مطرح در حوزه شهر است.
این نوشته در صدد است با معرفی دیدگاه های مختلف صاحب نظران، ظرفیت های دانش منظرشهری را برای برقراری ارتباط فعال با شهر، تحلیل و درجه بندی نماید.
کلید واژگان : منظر، انسان، معنا، منظر شهری، ظرفیت

نویسنده : محمد آتشین بار / پژوهشگر دکتری معماری - دانشگاه تهران
*مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری
* نام:
ايميل:
* نظر: