كدخبر: ۱۲۲۸
تاريخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۰ - ۲۱:۱۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / محمود تیموری
منظر شهری و دغدغه افزایش تراکم ساختمانی در بافت های تاریخی و ارزشمند
این مقاله در پی معرفی راهکاری برای چالش حفظ هویت تاریخی و امکان افزایش تراکم و تعریض معابر بافت تاریخی با استفاده از تئوری منظر شهری و نگاه سیستماتیک به شهر و هویت شهری است بگونه ای که ضمن ایجاد صرفه اقتصادی برای نوسازی و تداوم حیات کارکردی شهری و شرایط زندگی امروزین، بتوان ارزشها و خاطرات تاریخی شهر را محافظت نمود.
با بررسی نمونه موردی بافت تاریخی بندر بوشهر


از ابتدای مطرح شدن موضوع نوسازی و احیای بافت های تاریخی در شهر های ایران، همواره چالش بین حفظ هویت و ارزشهای تاریخی این بافت ها از یک سو و نوسازی و ایجاد شرایط زندگی امروزین مثل تعریض معابر و افزایش تراکم ساختمانی مطرح بوده است.
نگرش موزه ای برخی مدیران به بافت های تاریخی باعث شده تا با حکم محدودیت ارتفاع و حفظ کالبد فرسوده موجود، امکان افزایش تراکم ساختمانی و به تبع آن صرفه اقتصادی نوسازی برای مالکان و ساکنان از بین رفته و احیای بافت های تاریخی به محاق بیافتد.
نتیجه کاربست نادرست و غیر منطقی این نگرش، تخریب روزافزون این بافتها و از دست رفتن هویت و منظر ارزشمند شهر های تاریخی بوده است.در برابر این رویکرد، خواست مردم ساکن این مناطق نوسازی ساختمان های فرسوده با تراکم مناسب جهت رفع نیاز مسکن به همراه معابر و دیگر زیر ساخت های امروزین است.
این مقاله در پی معرفی راهکاری برای چالش حفظ هویت تاریخی و امکان افزایش تراکم و تعریض معابر بافت تاریخی با استفاده از تئوری منظر شهری و نگاه سیستماتیک به شهر و هویت شهری است بگونه ای که ضمن ایجاد صرفه اقتصادی برای نوسازی و تداوم حیات کارکردی شهری و شرایط زندگی امروزین، بتوان ارزشها و خاطرات تاریخی شهر را محافظت نمود. این موضوع همراه با معرفی نمونه موردی طراحی منظر شهری قسمتی از بافت قدیمی بندر بوشهر بطور ملموسو کاربردی ارئه میگردد.

نتیجه
در تهیه ضوابط یا طراحی سیمای کالبدی و منظر شهری لازم است همه عناصر کالبدی منظر شهری مورد توجه قرار گیرند. ثابت نگه داشتن یک ویژگی کالبدی سیمای شهر در کنار رها کردن یا آزاد گذاشتن عناصر دیگر نه تنها به حفظ منظر و هویت آن منجر نمی شود بلکه منظر جدید و متناقض با منظر قدیمی تولید خواهد کرد.
منظر گذر یا خیابان بعنوان اصلی ترین عنصر منظر یک شهر قبل از هر چیز توسط محصوریت و تناسبات فضایی آن تعریف می شود. نسبت بدنه به عرض خیابان دارای دامنه تغییراتی که اساس منظر خیابان را شکل می دهد در طراحی و نوسازی معابر وگذرهای بافت تاریخی این تناسبات باید حتی الامکان حفظ شود.
کلید واژه ها: منظر تاریخی، هویت شهری، نوسازی شهری، تراکم و تعریض گذر، منظر شهری، نگاه سیستمی، بندر بوشهر.


معابر

جداره


لبه(آسمانه)


رنگ


مصالح


ترکیب حجمی بافت

نویسنده : محمود تیموری / کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران/ عضو هیات علمی پژوهشکده نظر
*مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری
* نام:
ايميل:
* نظر: