كدخبر: ۱۲۴۲
تاريخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۱:۰۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / مهرداد کریمی مشاور
ساماندهی منظر شهری محلات براساس رویکرد پایداری
این مقاله با ارزیابی منظر شهری خصوصاً در نواحی ساخته شده چارچوبی مشخص برای حل مشکلات فراهم می کند تا یک متدلوژی عینی (objective) برای ارزیابی منظر شهری نواحی ساخته شده با یک متد سودمند وجود داشته باشد.
منظر شهری در مقیاس محله یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری ذهنیت در مورد یک شهر می باشد. توجه به محلات بر اساس جایگاه نظری منظر شهری و توجه همزمان به مباحث پایداری از جمله اهداف اصلی این نوشتار است. این مقاله با ارزیابی منظر شهری خصوصاً در نواحی ساخته شده چارچوبی مشخص برای حل مشکلات فراهم می کند تا یک متدلوژی عینی (objective) برای ارزیابی منظر شهری نواحی ساخته شده با یک متد سودمند وجود داشته باشد.
روش انجام کار در این مقاله بدین ترتیب می باشد که مفاهیم مرتبط با منظر شهری با مفاهیم منظر شهری پایدار با نمونه های اجراء شده را با یک مقایسه تحلیلی – تطبیقی مورد بررسی قرار داده و راهبردهای برای ساماندهی منظر شهری محلات استخراج شده است.
دستاورد احتمالی این گزارش رهنمودهای جهت ساماندهی منظر شهری در مقیاس محله می باشد. در این راه سعی می شود از آموزه های پایداری استفاده شود.
واژه های کلیدی:
منظر شهری، ساماندهی، پایداری، محله

نویسندگان :
مهرداد کریمی مشاور/ دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تهران
صمد نگین تاجی/ کارشناس ارشد معماری
*مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری
* نام:
ايميل:
* نظر: