كدخبر: ۱۲۴۳
تاريخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۱:۱۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / محمد میره
گونه شناسی منظر شهری در سکونتگاه های غیررسمی ایران
منظر شهری سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای ایران در سه گونه روستاهای درون شهری، حلبی آبادها و سکونتگاههای خودرو قابل تبیین است که در این مقاله با توجه به اهداف سه گانه منظر شهری (زیبایی شناختی- هویتی- عملکردی) این گونه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
همان گونه که پرچم، نماد هر كشور و لباس، جلوه‌گاه شخصيت و فرهنگ هر فرد است؛ منظر شهري نیز، تبلور و عينيت فرهنگ، نحوه زيست و معيشت شهروندان، حیات مدنی، سلطه نهادها و ارزش ها، سلایق زیباشناختی خرده فرهنگ ها، عمق تاریخی شهر، میزان ایمنی و امنیت جامعه، قراردادهای اجتماعی و به طور خلاصه صورت بندی ذهنیت جامعه تلقي مي‌شود. منظر شهری علاوه بر ممکن ساختن «قرائت» و فهم متن شهر، امکان آسیب شناسی شهری را فراهم می سازد. همان گونه که یک طبیب قادر است از رنگ، علائم و عوارض موجود در چهره بیمار به امراض وی پی ببرد، با مطالعه منظر شهری نیز می توان به عنوان ابزاری جهت آسیب شناسی شهری سود جست.
امروزه منظر شهری هم به عنوان یک رشته آکادمیک و هم به عنوان بخشی از یک پدیده مهم و اثرگذار در عرصه زندگی شهری محسوب میشود. با این وجود، اهمیت و جایگاه این پدیده در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران در دهه های گذشته مغفول مانده است. به طوری که امروزه نابسامانی و اغتشاش در سیما و منظر شهرهای ایران واقعیتی پذیرفته شده است.
علاوه بر نابسامانی و اغتشاشات موجود در منظر شهرهای ایران، این نابسامانی در سکونتگاههای غیررسمی شهرهای ایران بارزتر است به گونه ای که یکی از شاخص های شناخت اسکان غیررسمی، منظر شهری است.
باتوجه به مطالب مطرح شده، تلاش این مقاله بر اینست که بررسی و گونه شناسی منظر شهری سکونتگاه های غیررسمی ایران بپردازد. در این راستا، به منظور جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ضمن اینکه روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی است.
نتایج مطالعات حاکی از آن است که هر روز بر حجم و وسعت اسکان غیررسمی در ایران افزوده می شود و یکی از مهم ترین چالش های شهرنشینی پایدار در ایران، مسأله سکونتگاههای غیررسمی است. در واقع طی دهه‌های گذشته، با ایجاد نابرابری فضایی در سطح ایران، شاهد شکل گیری و گسترش شهرنشینی شتابان و تقاضای مضاعف برای اسکان جمعیت در حوزه های شهری ایران بوده ایم. با افزایش تقاضا برای مسکن، در سطح شهرهای ایران، تنها واکنش دولتمردان و مردم به این بحران، تأمین سرپناه و نگرش یک بعدی(اقتصادی) به آن بوده است، این شرایط علاوه بر اینکه موجب مغفول ماندن منظرشهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران شده است بلکه - عدم توفیق برنامه ها در این زمینه نیز- باعث شکل گیری سکونتگاههای عیررسمی در سطح شهرها شده که این نوع اسکان نیز نوعی ناهنجاری منظر شهری در سطح کشور را ایجاد نموده است.
همچنین منظر شهری سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای ایران در سه گونه روستاهای درون شهری، حلبی آبادها و سکونتگاههای خودرو قابل تبیین است که در این مقاله با توجه به اهداف سه گانه منظر شهری (زیبایی شناختی- هویتی- عملکردی) این گونه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
واژگان کلیدی: منظر شهری - اسکان غیررسمی – شهرهای ایران – مسکن
نویسنده : دکتر محمد میره/ استادیار دانشگاه پیام نور
*مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری
* نام:
ايميل:
* نظر: