كدخبر: ۱۲۴۸
تاريخ انتشار: ۰۹ دي ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
احمد مسجدجامعی در دومین همایش سالانه نوسازی بافتهای فرسوده شهرتهران
تشدید پدیده خانه به دوشی در تهران
.... شیوه انجام كار باید بگونه‌ای باشد كه از بهم ریختی روابط همسایگی و بافت فرهنگی و اجتماعی محلات و نیز نهادها و تشكل‌های مردمی ممانعت بعمل آید و از تشدید پدیده خانه به دوشی جلوگیری شود.
پدیده بافت‌های فرسوده شهری بیش از آنكه یك موضوع كالبدی یا فیزیكی باشد، موضوعی اجتماعی و فرهنگی است، در فرایند نوسازی این بافت‌ها توجه به وجوه و ساختار‌های اجتماعی ضروریست و شیوه انجام كار باید بگونه‌ای باشد كه از بهم ریختی روابط همسایگی و بافت فرهنگی و اجتماعی محلات و نیز نهادها و تشكل‌های مردمی ممانعت بعمل آید و از تشدید پدیده خانه به دوشی جلوگیری شود.
پدیده بافت‌های فرسوده شهری بیش از آنكه یك موضوع كالبدی یا فیزیكی باشد، موضوعی اجتماعی و فرهنگی است، در فرایند نوسازی این بافت‌ها توجه به وجوه و ساختار‌های اجتماعی ضروریست و شیوه انجام كار باید بگونه‌ای باشد كه از بهم ریختی روابط همسایگی و بافت فرهنگی و اجتماعی محلات و نیز نهادها و تشكل‌های مردمی ممانعت بعمل آید و از تشدید پدیده خانه به دوشی جلوگیری شود.

احمد مسجدجامعی در دومین همایش سالانه نوسازی بافتهای فرسوده شهرتهران ضمن بیان مطلب فوق، افزود: موضوع بافت فرسوده مهمترین چالش‌های فراروی غالب شهرها و بطور خاص كلانشهر‌ها در طی دهه‌های اخیر در سطح جهان و بویژه در ایران بوده و از این رو همواره مورد توجه سیاستگزاران، برنامه‌ریزان و مدیران مختلف شهری بوده است.

عضو شورای شهرتهران با تاكید بر این كه بر خلاف سایر سخنرانان این همایش قصد دارد از منظری آسیب شناسانه به موضوع نوسازی بافتهای فرسوده بپردازد گفت : بررسی نتایج تمام فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در طی این سالها نشان می‌دهد كه به رغم تلاشها‌ی فراوان، نتایج بدست آمده با اهداف مد نظر فاصله داشته و چالش بافت‌های فرسوده بویژه در كلانشهر تهران همچنان جزء دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری محسوب می‌گردد؛ لذا ضروریست تا نگاه و شیوه ای جدید و مطمئن مورد توجه قرار گیرد تا از این رهگذر بتوان این مشكل را در سطح شهر‌ها بطور اساسی رفع كرد.

وی خاطرنشان كرد: با استناد به قانون اساسی ، جامعه ایرانی جامعه ایست كه هر خانواده آن مسكن مناسب دارد تا بنیاد خانواده در آن استقرار و تربیت اسلامی در آن برقرار باشد.

قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را مكلف ساخته تا در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی كشور برای تأمین مسكن مناسب از مشاركت تشكل‌ها، انجمن‌ها و غیره حمایت كند. لایحه برنامه پنجم توسعه نیز بر ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن با استفاده از رویكرد‌های مشاركتی تأكید شده است.

قانون برنامه چهارم بر حل مسئله بافتهای فرسوده در زمان 10 سال تاكید داشت حال آن كه در برنامه پنج ساله پنجم نیز این 10 سال مجددا الزام شده است. این سوال به ذهن می رسد كه در پنج سال گذشته چه اتفاقی افتاده است؟ بر اساس آخرین آمار حدود 5/2 میلیون نفر در تهران در بافتهای فرسوده سكونت دارند و از طرفی امروز بر اساس گزارشی كه در این جلسه ارائه شد شاهد بهره برداری از 15000 واحد مسكونی نوسازی شده هستیم اگر سرانه هر خانوار را به صورت متوسط 5 نفر در نظر بگیریم صرفاً برای 75000 نفر خانه نوساز فراهم كرده ایم. اگر با همین سرعت پیش برویم باید چند سال منتظر باشیم تا این فرایند تكمیل شود؟و باید امیدوار باشیم که ساخت و سازهای جدید ظرف 20 سال آینده به بافت فرسوده تبدیل نشود.

مسجدجامعی ادامه داد: همانطور كه ملاحظه می‌گردد، مسكن و كیفیت محیط زندگی خانواده‌ها در قوانین مختلف كشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بر این اساس ضروریست تا برنامه‌های مناسب برای حل مشكلات مختلف فراروی بخش مسكن در سازمان‌های مختلف با رویكردهای جامع تدوین و طراحی گردد و موضوع بافت‌های فرسوده شهری نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و لذا اتخاذ هر رویكردی مستلزم توجه به رهنمودهای برنامه‌های فرادست و نیز مقتضیات محلی و جوامع ذینفع است كه در ادامه مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

عضو شورای شهر تهران افزود :با توجه به اینكه امروزه در شهر تهران بالغ بر 3 هزار هكتار بافت فرسوده شهری شناسایی شده و عرصه‌های زیادی هم هنوز شناسایی نشده است و جمعیت قابل توجهی از شهروندان نیز در این بخش‌ها ساكن هستند؛ لذا نهادهای مختلف و از جمله شورای اسلامی شهر تهران پیگیری این موضوع و ارائه راه‌حلهای مناسب را برای رفع آن در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

مسجدجامعی به مصوبه شورای شهر تهران تحت عنوان « ساماندهی مشاركت‌های اجتماعی در احیاء بافت‌های فرسوده در شهر تهران» اشاره و تأكید آن را بر تحقق انتفاع (منفعت اجتماعی و اقتصادی) و بهره‌مندی كلیه حوزه‌های مشاركتی اعم از مدیریت شهر، بخش خصوصی و عمومی و شهروندان ذینفع در محلات برشمرد.

رئیس ستاد شورایاری های شهر تهران دخالت انجمن معتمدین محلات یا شورایاری‌ها بعنوان نمایندگان مستقیم محلات دارای بافت فرسوده را ضروری دانست و گفت :هرگونه اقدام و تصمیم درخصوص بافت‌های فرسوده و حصول موفقیت در آن منوط به حضور موفق شورایاران می‌باشد.

بررسی دید‌گاه‌ و نظرات شورایاران نشان می‌دهد كه در سطح محلات مختلف شهر تهران هنوز بافت‌های فرسوده‌ای وجود دارند كه شناسایی نشده و یا با چالش‌های مختلفی روبرو هستند كه این خود متأثر از گسترده‌گی موضوع بافت‌های فرسوده بوده و ضرورت دخالت نهادهای محلی و شهروندان را توجیه می‌نماید.

علاوه بر این، توجه به این نكته ضروریست كه اصولاً موضوع نوسازی بافت‌های كالبدی از حساسیت‌های بسیار زیادی برخوردار است و اتخاذ هرگونه رویكرد یا الگوی اجرایی مستلزم در نظر گرفتن این حساسیت‌هاست كه از آن جلمه می‌توان به ساختار‌های اجتماعی و فرهنگی موجود در این بافت‌ها اشاره كرد. در واقع موضوع بافت‌های فرسوده شهری قبل از آنكه یك موضوع كالبدی یا فیزیكی باشد، موضوعی اجتماعی و فرهنگی بوده و در فرایند نوسازی این بافت‌ها توجه به وجوه و ساختار‌های اجتماعی ضروریست و شیوه انجام كار باید بگونه‌ای باشد كه از بهم ریختی روابط همسایگی و بافت فرهنگی محلات و نیز نهادها و تشكل‌های مردمی جلوگیری بعمل آید و این میسر نخواهد شد مگر از مسیر مشاركت ذینفعان محلی.

مسجدجامعی تاكید كرد : در موضوعات و طرح‌هایی كه یك طرف آن شهروندان یا جامعه انسانی آنهم با تنوعات بالا قرار دارد، پیچیدگی‌های بسیار بیشتری وجود دارد كه بفراموشی سپردن آنها ما را از رسیدن به نتایج بهینه باز می دارد لذا در مسئله بافت‌های فرسوده و در كنار موارد فوق توجه به حفظ و تعمیق «حس تعلق مكانی» در نزد شهروندان و ساكنان نیز امری بسیار مهم و قابل توجه است وطرح‌های نوسازی و بهسازی باید بگونه‌ای اجرا شود كه این حس تعلق مكانی نه تنها ضعیف نشود كه تعمیق و تقویت نیز بگردد و این امر نیز مسیر نخواهد بود مگر از دریچه مشاركت همه جانبه شهروندی و اجتماعی كه آن نیز بنوبه خود از طریق شورایاران بعنوان یك نهاد واسط بین جامعه محلی و سازمانهای ذیربط میسر است.

مسجدجامعی برای اصلاح این فرایند پیشنهاداتی ارائه كرد و گفت در گام اول ایجاد و تقویت دفاتر محوری برای شناسایی بافت‌های فرسوده با محوریت شورایارن و سازمان‌های ذیربط؛ پیشنهاد می‌شود با تفویض اختیارات به این دفاتر اولاً یك مدیریت واحد شكل گرفته و هرگونه اقدامای برای نوسازی از ابتدا تا انتها در چارچوب این نهاد انجام گرفته و در اینصورت اولاً شهروندان یك حرف واحد را از طرف واحد حاكمیتی معین با تركیبی شورایی خواهند شنید و از سرگردانی آنها در بین سازمان‌های مختلف جلوگیری بعمل می‌آید.

عضو شورای شهر تهران از ضرورت امكان مشاركت مردم و ذینفعان در مراحل مختلف نوسازی اعم از ساخت و طراحیبه عنوان دومین پیشنهادیاد كردو افزود: از این طریق، اولاً هرگونه اقدامی از طرف جامعه محلی به سهولت پذیرفته شده و در ثانی از پراكندگی و آشفتگی اجتماعی كه ممكن است در پروژه‌های نوسازی اتفاق بیفتد جلوگیری می شود.

وی با استناد به جایگاه موضوع مسكن در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سایر قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای فرادست خواستار اتخاذ رویكرهایی شد كه ضمن اثر بخشی از تكرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

مسجدجامعی ادامه داد: موضوع اصلی در فرایند نوسازی بافت‌های فرسوده كه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد، "توانمندسازی" شهروندان و ساكنین مناطق مزبور است. توانمندسازی در این معنا به معنای افزایش سطح دانش و مهارت‌های ساكنین برای دخالت و مشاركت آگاهانه در فرایند بازسازی است كه این امر نیز خود از طریق "ظرفیت‌سازی‌های اجتماعی" میسر است؛ این در حالیست كه در برنامه‌های پیش رو و از آن جمله در لایحه برنامه پنجم توسعه و برنامه 5 ساله شهرداری تهران، منظور از توانمندسازی، غالباً ایجاد صندوق‌های مالی و اعتباری و توانمندسازی اقتصادی است؛ موضوعی كه اگرچه بارها مورد آزمون قرار گرفته ولی در عمل هیچوقت به نتایج مورد نظر نرسیده است و تداوم این رویه نه تنها به پیشرفت در نوسازی بافت‌های فرسوده كمك نمی‌كند؛ بلكه به گسیختگی اجتماعی جامعه ذینفع منجر خواهد شد.

یكی از مسائل پنهان كه در فرایند نوسازی به رغم اثرگذاری زیاد مورد غفلت قرار گرفته توجه به موضوع اعتماد اجتماعی است ؛ امروزه اعتماد شهروندان در مسئله بازسازی به سازمان‌های دولتی مرتبط با ساخت مسكن از جمله اداره آب و فاضلاب، برق، مخابرات بانك و سایر سازمان‌های شهری در سطح پایینی قرار دارد. در حالی كه با گسترش سطح اعتماد اجتماعی بسیاری از موانع و مقاومت‌های اجتماعی از پیش رو برداشته خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران در پایان ضمن انتقاد از استفاده اراضی ذخیره شهری و واگذاری اراضی دیگر برای ساخت مسكن و انتقال ساكنان بافت‌های فرسوده به آن مكان‌ها گفت: استمرار این روش بسرعت به گسست‌های اجتماعی و از هم پاشیدن تمام ساختارهای اجتماعی محلات منجر خواهد شد؛ تلاش اصلی باید بر روی تداوم و پایداری زیست خانوارها در همان محلات و مناطقی باشد كه اكنون ساكنند و تمام رویكرد‌ها نیز باید بر این مبنا باشند و از هرگونه انتقال و نقل مكان خانوارهای ساكن در بافت‌های فرسوده بپرهیزیم.

منبع: معماری نیوز
* نام:
ايميل:
* نظر: