كدخبر: ۱۲۶
تاريخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نقدی بر طرح جامع تهران
گزارش تفصيلي اولين گارگاه نقد طرح جامع تهران با موضوع «فرآيند و سازمان تهيه كننده طرح»
مواجهه دانشگاهيان و مجريان طرح جامع تهران در كارگاه‌هايي كه حاصل آن در ادامه مي‌آيد، فرصتي بدست مي‌دهد تا ضمن نقد، ارزيابي و هم انديشي‌هايي كه درباره موضوع بحث صورت مي‌گيرد، رويكرد‌هاي اصلي حل مسأله در طراحي و برنامه‌ريزي شهري تهران براي عموم مردم جامعه شناخته شود.
اعضاء: دکتر سیدامیر منصوری، دکتر ناصر براتی، مهندس مجید غمامی (به نمایندگی از مهندس حبیب اللهیان)، مهندس جلال آزادی


در اين کارگاه، در واقع مواجهه دو ديدگاه در مورد نهاد تهيه‌كننده‌ي طرح جامع تهران برجسته و آشكار مي‌شود كه يكي بر اولويت تدوين فوري طرح جامع تهران و ديگري بر كيفيت و چگونگي فرآيند تدوين طرح تأكيد دارد و از اين منظر، همزمان با تدوين طرح، پرداختن به چگونگي و كيفيت فرآيند تدوين و ساختار نهاد تهيه‌‌كننده‌ي آن را ضروري مي‌داند.

ایسنا: در اين جلسه، در پي بررسي «فرآيند تدوين طرح جامع تهران» و سازمان تهيه‌كننده‌ي آن هستيم.
در واقع، تفاهم‌نامه مشترك وزارت مسكن، شهرداري و شوراي شهر، هدف بزرگي را دنبال مي‌كرد كه تحقق آن بيش از هر چيز به انسجام و كارآمدي ساختار اين نهاد وابسته بود.

روشن است كه طراحي فرآيند تدوين طرح از سويي موضوعي بسيار پيچيده و از سوي ديگر تضمين‌كننده كيفيت و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي درون طرح است. در واقع پيچيدگي‌هاي طراحي فرآيند تدوين طرح جامع بود كه موجب شد كارشناسان، تدوين طرح از سوي وزارت مسكن، و بدون حضور شهرداري را مورد نقد قرار دهند و بر تعامل و پديد آمدن يك نهاد مشترك ميان شهرداري و وزارت مسكن براي تدوين طرح جامع تهران تأكيد كنند.

اما پر واضح است كه كيفيت پايين تعاملات ميان بخشي، درست يكي از برجسته‌ترين نقاط ضعف فرآيند سياستگزاري عمومي در ايران است.

با امضاي تفاهم‌نامه ميان شهرداري و وزارت مسكن مي‌توانيم بگوييم كه روند تدوين طرح اصلاح شد اما هرگز نمي‌توانيم بگوييم كه اين روند ساده‌تر شد بلكه در مسيري اگرچه صحيح‌تر اما به مراتب دشوارتر و پيچيده‌تر قرار گرفت.

متناسب با افزايش پيچيدگي مسير تدوين طرح بايد انتظار داشته باشيم كه ساختار نهاد مسئول آن نيز از كارآمدي، ظرفيت‌ بيشتر و عملكرد دقيق‌تري برخوردار باشد. بنابراين، در اولين جلسه بررسي و نقد طرح جامع تهران، به نقد فرآيند تدوين طرح و نهاد مسئول آن مي‌نشينيم.

اين نهاد، از مجموعه بخش‌هاي مختلفي همچون شوراي راهبري، گروه پژوهش و ارزيابي و معاون فني- پژوهشي تشكيل شده بود كه البته گفته مي‌شود برخي از اين بخش‌ها در روند اجراي طرح دچار تغييرات سازماني شده و يا حذف شدند. پرسش اينجاست كه آيا جايگاه، وظايف و اختيارات اين نهاد در سطح كلان و ساير بخش‌هاي سازمان داخلي آن به ويژه شوراي راهبري به روشني تعريف شده بود و آيا در طول مدت انجام مطالعات طرح جامع تهران روند تحقق اين وظايف و مسئوليت‌ها مشخص بود؟

شوراي راهبري در اين مجموعه چه مسئوليت‌هايي دارد، آيا از عهده انجام مسئوليت‌ها و نقش‌ خود در فرآيند انجام اين طرح برآمده است؟

اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست، در واقع مسائل اصلي‌ ما در اين جلسه هستند كه در اين كارگاه پاسخ به آن‌ها را دنبال خواهيم كرد؛

در ابتدا، از جناب آقاي مهندس غمامي، تقاضا مي‌كنيم با توجه به تجارب خود در اين مسئوليت، با توضيحات خودشان، پاسخ به پرسش‌هاي پيش‌گفته را آغاز بفرمايند.

مهمترین مسأله، داشتن یک طرح برای تهران
مهندس غمامی: البته از نظر من مهم‌ترين مسأله اين است كه تهران يك طرح داشته باشد. من بعيد مي¬دانم كه در دنيا كلان¬شهري وجود داشته باشد كه طي 27 سال اين گونه اداره شده باشد. تهران 16 سال است كه طرح ندارد. از سال 70 به بعد گفته شد كه مي‌خواهيم تهران را نوسازي كنيم. جنگ تمام شده بود و دولت به هر دليلي سياست خودكفايي را اتخاذ كرده بود. دوران سازندگي بود، شهرداري پول نداشت اما پتانسيل پول در آوردن از تهران زياد بود. در اين شرايط گفته شد كه ما پول را از خود تهران در مي‌آوريم.

فایل کامل مطلب را به پیوست دریافت نمایید.
http://nazaronline.ir/fa/pages/doc.php?cid=3
* نام:
ايميل:
* نظر: