كدخبر: ۱۴۴۲
تاريخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
هنر معاصر
دانستگی در هنر / قسمت دوم
هنرمند معاصر باید مطلع و فعال باشد و حضور دائم خود را مدام خاطر نشان سازد.
باید نقد های هنری را مطالعه کند، باید خود نیز معتقد باشد و هزاران باید و شاید... «دانستگی» تمام فضای ذهنی هنرمندان را پر کرده است. ذهن هنرمند تبدیل به یک کامپیوتر جمع آوری کننده آخرین اطلاعات، محاسبه کننده بیشترین روش ها، تحلیل کننده تازه ترین نگرش ها، نقد کننده همه نمایشگاه ها، توجیه کننده رفتارها و شیوه های خود و هم روش های خود، نفی کننده ارزش های تجسمی دیگر هنرمندان شده است. سنت های اجتماعی و روشنفکرانه معاصر نیز اینگونه بودن و زیستن هنرمند معاصر را تایید می کنند و در نتیجه، هنرمندان امروز اغلب تبدیل به یک روبوکاب حاضر به یراق و نیز برای دفاع یا حمله یا گریز شده اند و در عمر به غایت کوتاه خود، انرژی بسیار زیاد و جبران ناپذیری را باید صرف چنین الگوی زیستی کنند و این همه را از عنایات و فضیلت و «دانستگی» نصیب خود کرده اند. ظاهراً اینگونه استدلال می شود که تمام این موارد باید شناسایی شوند. زیرا هنرمندان لازم است خود را و جایگاه خود را بشناسند و سپس در جهت خلاقیت هنری گام بردارد. تمام نکته اساسی همین جاست؛ آری هنرمند باید خود را بشناسد، متعلقات و جایگاه اجتماعی و تاریخی خود را بشناسد، گذشته خود را بشناسد، هنر گذشته خود را بشناسد، ولی چگونه؟ طریق خود شناسی کدام است؟ شناسایی همان «دانستگی» را به بار می آورد. ما معمولاً در راستای شناسایی خود و جایگاه خود، از شناسایی تاریخ هنر خود و جهان آغاز می کنیم. البته اگر شناسایی تاریخ هنر با انگیزه تحقیقی یا فنی یا زیبایی شناختی همراه باشد، نه تنها مشکلی نمی سازد، بلکه ضزوزی است؛ به قولی : «آنها که گذشته را نشناسند، محکوم به تکرار آنند.» ولی شناسایی تاریخ هنر با اتکای روانی به آن و غرور گرفتن از آن و هم هویت کردن خود با آن و شرطی شدن نسبت به جذب ارزش های آن یا دفع حقارت های ناشی از آن و امثالهم، فقط به «دانستگی» ما می افزاید و خودشناسی از طریق «دانستگی» یعنی به دنبال سراب رفتن. دیدگاهی است که می گوید از این راهها خود و جایگاه خود را شناسایی و ارزیابی کردن، پنداری است باطل و لذا محکوم به احساس سرخوردگی و شکست! تاریخ معمولاً آنگونه نبوده است که نوشته شده است، بلکه آنگونه بوده است که اتفاق افتاده است. ما تاریخ هنر را تعبیر و تفسیر می کنیم، ما محصول هنری را تحلیل و تکه تکه می کنیم، ما تمایلات پنهان خود را در ماجرای چگونگی ظهور مکاتب هنری در تاریخ منعکس می کنیم. تاریخ هنر نویس در آئینه محصولات هنری گذشته تا حال نقشی از خویش می بیند، آن هم نقشی از خویش که خود محصول بیگانگی از خویش است؛ مثلاً امروزه نویسندگان تاریخ هنر، ظهور مکتب های گوناگون هنری را «عکس العمل های» گوناگون تلقی می کنند! ممکن است که واقعیت چیز دیگری بوده و فعلاً اکثر تاریه هنر نویسان و هنرشناسان غرب این طرز تلقی را دارند که رنسانس عکس العملی بوده است که در برابر نقاشی سطح و مذهبی بیزانس و گوتیک. «منریست» ها در برابر ساختارهای معقول کلاسیک عکس العمل نشان داده اند! «باروک» با گرایش روز افزون به واقع گرایی ، عکس العملی در برابر «ایده آلیسم» تلقی می شود (جالب اینجاست که هنرمندان را در کاتگوری های واحدی قرار می دهند که قابل بحث است مثلاً زوبنس، رامبراند و پوسن هر سه از هنرمندان مکتب باروک محسوب می شوند! چگونه می توان وجه اشتراکی بین آن ها و آرمان های هنری آن ها پیدا کرد؟ الله اعلم) و باز تعبیر و تفسیری از این دست، همین باروک رئالیست جدی و مردمی، خود با افراط در تزئین و تکلف در دام «روکوکو»ی اشراف پسند می افتد! آنگاه «نئوکلاسیسم» در برابر ساختار های سست و تصنعی و ذوق سطحی روکوکو واکنش نشان می دهد و مجدداً ارزش های کلاسیک و موزون و معقول را حیات می بخشد، سپس «رمانتیسم» در برابر فرمان های محافظه کارانه، خشک و ایستای «نئوکلاسیسم» می خروشد و از بطن خود «رئالیسم را می زاید» و «امپرسیونیسم» در برابر جنبه های توصیفی و بررسی های ثانوی و ثالث رئالیسم، «نمودگذاری بصری» را توصیه می کند و بالاخره «نئو امپرسیونیسم» واکنشی در برابر صنف ساختار و فرم در امپرسیونیسم از خود نشان می دهد و چون اهمیت ساختار با اتکاء بر کلاسیسیم و رئالیسم حرف تازه ای نخواهد بود، لذا ساختار طبیعی و معقول باید شکسته شود و مثلاً در «کوبیسم» ساختار تصویری در برابر ساختار طبیعی باید استقلال یابد و از قید طبیعت و قانون مندی هایش و نیز از قید عقل و احساسات و توصیف و حتی شور عاطفی آزاد شود و فقط به استحکام فرم ها و ساختارهای هندسی و مستقل از قوانین «پرسپکتیو» و «آناتومی» بپردازد. ولی بعدا اینها هم، قید و بند محسوب شده، لذا باید در برابر آن ها هم «عکس العمل» نشان داد و در آبستره خود را از قید هرگونه ساختار طبیعی یا توصیفی و از قید هرگونه مضمون واقعی باید رها کرد و این روند رهاسازی (البته بیشتر با انگیزه نوآوری خود بیتانه و عدم پیروی از هر نوع قانونمندی قبلی) همینطور باید ادامه یابد و ادامه هم می یابد و ... .

مأخذ: مجله «نامه فرهنگ»، شماره 12، 1372، ص 147. صاحب امتیاز: معاونت آموزشی امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردبیر: دکتر رضا داوری اردکانی
* نام:
ايميل:
* نظر: