كدخبر: ۱۴۸۰
تاريخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
هنر باستان / فریدون آورزمانی
اشتباهی بزرگ در تاریخ از دیدگاهی دیگر!/ قسمت سوم
در نقش های دره چوگان بیشاپور، فرمانروای ساسانی شاپور اول پیروزی های سه گانه خود بر رومیان را که در سال های مختلف به وقوع پیوسته بودند در یک صحنه به تصویر کشیده است. در این تصاویر شاپور سوار بر اسب در مرکز نقش قرار دارد، در حالی که گوردین سوم که در جنگ با ایرانیان کشته شده بود (243 میلادی) در زیر پای اسب افتاده که این حرکت به مفهوم شکست و مرگ اوست.
یکی از ویژگی های مهم این نقش ها در آن است که علاوه بر انعکاس رویدادهای تاریخی دارای جنبه های سمبلیک می باشند. با بررسی این نقش ها بر اساس اصول سبک شناسی و تصویر شناسی و علائم و نشانه های نمادی در هنر ساسانی مفاهیم واقعی آن ها بر ما آشکار و به گونه ی دیگری جلوه گر می شوند. در نقش برجسته های ساسانی افتادن فرمانروا در زیر پای اسب رقیب به معنای سرنگون شدن از اریکه قدرت و مرگ او می باشد و این مسئله را نباید صرفاً به مفهوم توسل به زور وخشونت فرد پیروز تلقی کرد. زانو زدن در مقابل شاه نیز به مفهوم متابعت از او و تقاضای بخشش و پیشنهاد صلح بوده، و دیگر آنکه در هنر ساسانی گرفتن مچ3 دست رقیب به معنای تسلیم و اسیر نمودن اوست.
در نقش های دره چوگان بیشاپور، فرمانروای ساسانی شاپور اول پیروزی های سه گانه خود بر رومیان را که در سال های مختلف به وقوع پیوسته بودند در یک صحنه به تصویر کشیده است. در این تصاویر شاپور سوار بر اسب در مرکز نقش قرار دارد، در حالی که گوردین سوم که در جنگ با ایرانیان کشته شده بود (243 میلادی) در زیر پای اسب افتاده که این حرکت به مفهوم شکست و مرگ اوست، فیلیپ عرب امپراتور دیگر در مقابل شاپور زانو زده و نسبت به او ادای احترام و تقاضای صلح می نماید، شاپور مچ دست والرین را که به معنی اسارت اوست در دست دارد. (260 میلادی)
اما در سنگ نگاره های نقش رستم از امپراتوران روم فقط فیلیپ و والرین در صحنه قرار دارند که در اینجا نیز فیلیپ عرب در مقابل شاپور زانو زده و شاپور مچ دست والرین را در دست دارد. دست دیگر والرین در زیر آستین پنهان شده و این بنا به رسم دربار ساسانیان نشانه احترام به فرمانروا می باشد.گرفتن مچ دست در فرهنگ و هنر یونان قبل از میلاد نیز نشانه اسارت رقیب بوده است. بر روی مهر زیبای ساسانی که در تالار مدال های کتابخانه پاریس نگاهداری می شود، نبرد شاپور با والرین نقش گردیده است. در این تصویر والرین شمشیر را از نیام کشیده و به سوی شاپور یورش برده، اما شاپور فقط به گرفتن مچ دست او اکتفا نموده و حتی شمشیر خود را از غلاف بیرون نیاورده.در اینجا نیز همان حرکت سمبلیک و رازگونه که در سنگ نگاره های شاپور به مفهوم اسارت والرین آمده است تکرار و تایید گردیده است. بنابراین لگد مال شدن والرین در زیر پای اسب شاپور و حتی زانو زدن در مقابل او از پایه و بن بی اساس و دروغ بوده و شکل گرفتن این پندار غلط در دهه های اخیر از عدم شناخت نمادها و سمبل ها در هنر ساسانی آغاز و سپس دستاویزی برای بیان نظریات مغرضانه محققان غربی گردیده است.
نکته دیگر که قابل توجه بوده و ناگزیر به تذکر آن هستیم، لغزش های کوچکی است که در آن مقاله در مورد کتبیه های ساسانی بیان شده بود و اهم آن ها عبارتند از:
1-کتیبه پایکولی متعلق به شاپور اول نبوده، بلکه متعلق به نرسی فرزند او می باشد. این کتیبه در سال 293 میلادی یعنی 21 سال پس از مرگ شاپور به افتخار پیروزی نرسی بر بهرام سوم و جلوس بر تخت سلطنت در محلی به نام پایکولی (پایقلی) در سلیمانیه عراق که در حوالی رود سیروان و شمال قصر شیرین واقع است ایجاد گردید.
2- کتیبه نقش رجب متعلق به شاپور اول است، اما قبل از جنگ و اسارت والرین این کتیبه نوشته شده و شرح کارها و فتوحات شاپور نبوده بلکه بیانگر اصل و نسب او به شرح زیر است:
این پیکری است از بغ مزدی پرست، خدایگان شاپور، شاهنشاه ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد، فرزند بغ مزدا پرست خدایگان اردشیر شاهنشاه ایران که چهر از ایزدان دارد، نواده پاپک شاه.
3-تعداد کتیبه های شاپور افزون از سه عدد بوده و عبارتند از: کتیبه کعبه زرتشت در نقش رستم، کتیبه نقش رجب، کتیبه بیشاپور (نوشته اپسای دبیر)، کتیبه حاجی آباد و کتیبه تنگ براقی.
پی نویس:
3-هنوز در فرهنگ عامیانه، مسئله مچ گرفتن به معنای رسوا شدن و تسلیم فرد خطاکار می باشد، زیرا او نمی تواند پس از مچ گیری و برملا شدن خطایش هیچ کس العملی از خود نشان دهد.

برگرفته از مجله وهومن، شماره 12، زمستان 1376
مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: