كدخبر: ۱۴۸۲
تاريخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
هنر معاصر / مجله نامه فرهنگ
دانستگی در هنر/ قسمت سوم
امروزه مرگ پرستی در ورای همه محصولات هنری، مضمون و انگیزه اصلی را تشکیل می دهد. ناموزونی، اعوجاج، خشونت، انفکاک و مونتاژ، نفی، طعن، هجو و هزل و امثالهم تنها راه مبارزه با کهنگی و ارتجاع تلقی می شوند و به عنوان تنها اصل و تنها محک نقد و ارزیابی به قضاوت می نشینند.
دیدگاه ویژه ای هست که همه این روند را ناشی از «دانستگی» می داند و می گوید: وقتی «دانستگی» هست، ارزش گذاری هست. وقتی ارزش گذاری هست، قیاس هست. وقتی قیاس هست، به قضاوت نشستن و از ظن خود حکم کردن، حرکت در تعبیر و تفسیر و گمان و پندار است؛ پنداری که فقط «رقابت»، «خودبنیادی»، «نفی و هزل»، «زیرکی و شگرد شناسی» و «واکنش»، «انحصار طلبی»، «زیاده خواهی» را به بار می آورد، نه خود شناسی و جایگاه خود شناختن را. وقتی هر نوع قانون و میثاق آسمانی (در بیزانس و گوتیک) و انسانی (در رونسانس و باروک) طبیعی و زمینی (در رئالیسم و شاخه های گوناگونش) و روانشناختی و نمادگری (در سمبولیزم و تغییر شکل هایش تا سورئالیسم و رئالیسم جادویی) نفی می شود، وقتی «عکس العمل» هست و رفتارها و نحله ها «واکنشی» هستند، علی رقم ضرورت و نیاز و اصرار به نوآوری، مدام با گزایش های کهنه و مرده بر می خوریم.
امروزه مرگ پرستی در ورای همه محصولات هنری، مضمون و انگیزه اصلی را تشکیل می دهد. ناموزونی، اعوجاج، خشونت، انفکاک و مونتاژ، نفی، طعن، هجو و هزل و امثالهم تنها راه مبارزه با کهنگی و ارتجاع تلقی می شوند و به عنوان تنها اصل و تنها محک نقد و ارزیابی به قضاوت می نشینند. در واقع همین نیاز مبرم و پافشاری شدید برای نوآوری، اثبات کننده این است که ذهن هنرمندان و هنرشناسان امروز، مدام احساس کهنگی و مردگی می کند و هر آنچه را که «موزون» یا «آشنا» یا «واقعی» باشد، کهنه می داند و کم کم موزونی و الفت و واقعیت را نیز نفی می کند و در پرتو این استدلال که عصر موزونی پایان یافته است و عصر بحران آغاز شده است، یا به جستجو و کنکاش در مغاک پندار و توهمات روانی خود می پردازد و یا زیرکانه به دنبال کشف علل نوآوری محصولات هنری دیگران می پردازد تا بلکه تصادفی رخ دهد، شگردی کشف شود و حادثه نو و تازه ای شکل گیرد. در حقیقت این عصر موزونی نیست که پایان یافته باشد، بلکه این موزونی روان هنرمند و هنرشناس است که به ناموزونی و روان نژندی کشیده شده و آسیب دیده است و به وسیله مکانیسم فرافکنی ذهن مضطرب این هنرمند و آن هنرشناس به بیرون و به تاریخ، تعکیس می شود و یک بار دیگر این حقیقت اثبات می شود که:
پیش چشمت داشتی شیشه کبود / زآن همه عالم کبودت می نمود
تازه فرضا اگر عصر ناموزونی و بحران آغاز شده باشد، بیش از گذشته های موزون، نیاز به موزونی و سازندگی و نظم هست. دیدگاهی است که می گوید: وقتی عکس العمل هست یعنی «دانستگی هست» و تمام حالات «واکنشی» نشانه کهنگی ذهن هستند، ذهنی که شرطی شده است و واکنشی عمل می کند و مجموعه شرطی شدن های ذهن، متکی به حافظه و گذشته، ساختار یک «مرکز» را در وجود روانی هنرمند تشکیل می دهد، یک مرکز منفرد و جدا و هر آنچه که از این مرکز برخیزد متکی به گذشته و تاریخچه شخصی یا قومی هنرمند است «من» هنرمند را تشکیل می دهد. اتکا به تاریخچه شخصی و استمرار بخشیدن به آن، پاسداری از همان «مرکز منفرد» است و آن مرکز که متکی به حافظه است، حتما کهنه است. خلاقیتی که از آن مرکز یعنی «من» که نشانه اش در کوشش برای منحصر به فرد بودن است بر می خیزد، نمی تواند تو باشد. تنها زمانی که مرکزی وجود ندارد، یعنی تنها زمانی که ذهن هنرمند، فارغ از واکنش و عکس العمل و زیرکی و جهد عمل می کند، با همه چیز برخوردی «نو» دارد. البته گاهی این مرکز «منفرد» ظاهرا خواسته خویش را گسترش می دهد و اینطور توجیه می کند که آنچه من می گویم نیاز گسترده عمومی یا قومی است. مردم این را می خواهند، مردم اینگونه می گویند و نظایر این توجیهات. وقتی مرکز منفردی به عنوان «من» هنرمند عمل می کند، ذهن هنرمند از مشاهده اش جدا می شود. «من» اینجا ایستاده است و «تجربه من» یا «مشاهده من» آنجا است. در این کیفیت «دوگانگی» شکل گرفته است؛ یعتی «من» و «تجربه من». در نتیجه معمولا انسان ها در این حالت یا خود را طعمه و دست نشانده تجربه شان احساس می کنند و یا خود را فاتح و کاشف آن تجربه می دانند. «آندره مالرو» از هنرمندان به عنوان «فاتح مرمر» یا «فاتح رنگ» سخن می گوید، همانگونه که امروز از دانشمندان نیز مثلا به عنوان «فاتح فضا» و از ورزشکاران مثلا به عنوان «فاتح کوه ها» یاد می کنند. دیدگاهی هست که می گوید: هنگامی که شما از کوه بالا می روید، کوه هم به همان اندازه پاهای شما در بالا بردنتان دخالت دارد و هنگامی که نقاشی می کنید، قلم، رنگ و بافت بوم یا کاغذ نیز به همان اندازه دست های شما در تعیین نتیجه کار موثرند. گفته «آندره مالرو» از سنت های معنوی و فلسفی خودش، یعنی غرب، ناشی می شود که در آن روح از طبیعت جدا است و از آسمان پایین آمده که بر طبیعت حلول کند؛ حلول یک انرژی آگاه در یک شیء بی اثر و نا مطیع و این خود نشان از «دو بینی» و «دوگانه اندیشی» دارد. وقتی که احولیت و جداسازی ذهنی در میان نباشد، دنیا دیگر به عنوان یک موجود خارجی و رام نشدنی و سرکش احساس نمی شود.

مأخذ: مجله «نامه فرهنگ»، شماره 12، 1372، ص 147. صاحب امتیاز: معاونت آموزشی امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردبیر: دکتر رضا داوری اردکانی
* نام:
ايميل:
* نظر: