كدخبر: ۱۶۱۳
تاريخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
انتشارات پژوهشکده
شماره14 مجله منظر منتشر شد
در این شماره می توانید موضوعاتی نظیر : نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان ، ژیل کلمان؛ باغبان طبیعت ، مصاحبه اختصاصی مجله منظر با پروفسور ژیل کلمان ، برنامه ریزی برای شهرهای مردم پسند و چشم انداز مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را جستجو کنید.
در این شماره :
• مجله منظر به معرفی اختصاصی ژیل کلمان؛ نظریه پرداز، مدرس و معمار منظر فرانسه می‌پردازد.
• برای اولین بار در ایران، ژیل کلمان در مجله منظر از تجربیات خود می‌گوید.
• پروژه‌های معماری منظر ژیل کلمان از خلال نظریاتش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.
• مقالات تخصصی را با عناوین زیر جستجو کنید :
• نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان
• مروری بر شکارگاه های ساسانی غرب ایران
• بررسی منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوی هنر باغ سازی ایرانی

• با عناصر آیینی و اعتقادی معماری معبد مهر مراغه آشنا شوید.
جستار
• درآمد/ منظر ایرانی.............................. سید امیر منصوری
• نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان.....................................فریدون آورزمانی
• مروری بر شکارگاه های ساسانی غرب ایران............................................بهرام آجورلو
• بررسی منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوی هنر باغ سازی ایرانی...............................سید امیر منصوری و وحید حیدرنتاج
پرونده
• ژیل کلمان؛ باغبان طبیعت.............................................سیده نفیسه موسویان
• باغی برای موزه هنرهای بدوی......................................آرزو منشی زاده
• پارک سیتروئن؛ آغاز یک شیوه......................................مژده مهدوی مقدم
• رویایی در هفت گام برای تعمیم یک ایده...............................ترجمه : سیده نفیسه موسویان
• مصاحبه اختصاصی مجله منظر با پروفسور ژیل کلمان.............................مصاحبه‌کننده : مریم السادات منصوری – ترجمه : محمد آتشین بار
بازتاب
• بررسى مختصر معبد مهر مراغه ...........................................ميثم دقتى نجد
ویژه‌نامه
• چشم انداز مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
• مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت آباد ..............................بهمن ادیب زاده و حدیثه عسگرزاده
• گردشگری شهری به مثابه راهبر توسعه خلاق در بافت های فرسوده.....................محسن رفیعیان و محمد رضا بمانیان و مجتبی رفیعیان
• تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت های فرسوده .....................................مسعود خادمی و روجا علی پور
• نگاه نو به نوسازی شهری
• برنامه ریزی برای شهرهای مردم پسند .....................................سایمون بل- ترجمه : امید ریسمانچیانResearch

• Introduction/ Iranian landscape
• A Look at Moon Motifs in Ancient Iran……………………..Fereydoun Avarzamani
• An Overview of the Sassanid Hunting-Parks of Western Iran…………………..Bahram Ajorloo
• A Study of the Origin of the Chahār Bāgh Concept as a Model for Iranian Gardens…………Seyed Amir Mansouri-Vahid Heidar Nattaj

File
• Giles Celement; the Gardner of Nature……………………. Seyedeh Nafiseh Mousavian
• A garden for museum of primitive arts…………………….. Arezou Monshizadeh
• Citroen Park, the style begins………………….MoJdeh Mahdavi Moghadam
• Gardens of resistance……………….Translated by: Seyedeh Nafiseh Mousavian
• Manzar’s exclusive interview with Professor Gilles Clement…………….Interview by: Maryam Mansouri Translated by: Mohamad Atashinbar

Reflect
A brief study about Mehr temple in Maraghe………………. Meisam Deghati Najd

Specified Issue
Perspective of Tehran urban Planning & Research Center
A Review on Public Participation in Regeneration Office of Nemat Abad…………….Bahman Adib Zadeh-Hadiseh Asgari Tafreshi
Urban Tourism as a Creative Development Strategy in the Urban Decay…………Mohsen Rafieeyan- Mohammad Reza Bemanian-Mojtaba Rafieeyan
The Effects of Inter Productive Structures on Renovating Stimulation in Urban Decay ………..Masud Khademi-Roja Alipour
New vision to urban renovation
Planning for people friendly cities………….Simon Bell-Translated by: Omid Rismanchian


برای دریافت فایل pdf چکیده مجله منظر اینجا کلیک کنید.* نام:
ايميل:
* نظر: