كدخبر: ۱۶۵۲
تاريخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
فضای جمعی / فرشاد کازرونی
گردشگری ساحلی پایدار
توسعه گردشگری پايدار، توسعه‌ای هماهنگ و هم‌سو بين طبيعت و گردشگر است که كه نيازهای حال حاضر را برآورده كند، بدون اينكه توانايی نسل‌های آتی را در برآوردن نيازهای خود به مخاطره اندازد .مسلماً اين نوع نگاه بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداری پايدار از منابع طبيعی در برنامه‌ريزی‌های كلان امكان‌پذير نخواهد بود.
طراحی منظر ساحلی شهر سوژو

چکیده
در حال حاضر، مقوله گردشگری به عنوان يک صنعت و يکي از عوامل تأثير‌گذار بر جنبه‌هاي گوناگون محيطي (روستایي يا شهري)، در ارتباط با تفرجگاه‌ها و سايت‌هاي گردشگري مطرح است که از مهم‌ترين آن می‌توان به گردشگری ساحلي اشاره نمود. امروزه گردشگری ساحلی از بزرگترين فعاليت‌های جهان به شمار می‌آید که با رشد روزافزون خود به فعاليتی چند منظوره تبدیل شده است. به‌طوري‌که توسعه گردشگری و تفريحات مربوط به آن از عوامل مؤثر در شکل‌دهی الگوی توسعه نواحی ساحلی بوده و تأمين‌کننده مزايای مستقيم و غيرمستقيم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محيطی زیادی برای ميزبان است. در این نوشتار به آزمون موضوع در برنامه‌ریزی جامع منظر ساحلی شهر سوژو پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی : گردشگری ساحلی، منظر ساحلی، شهر سوژو، برنامه‌ریزی منظر.

گردشگری ساحلی
ريشة گردشگری در مناطق ساحلی را بايد در دوران روم باستان، هنگامی که اولين خانه‌های رومی در بخش شمالی اَپِنين پِنينسولا1 ساخته شد، جستجو کرد. در طول قرن‌ها فرهنگ آن رشد کرده، به‌گونه‌ای که از نيمه قرن 18، به عنوان يکی از ويژگی‌های وابسته به دريا مطرح شده و از نيمه دوم قرن بيستم نيز تفرجگاه‌های ساحلی با گسترش انبوه گردشگران روبه رو شده‌ است .(UNEP, 2009)آنچه مسلم است ساحل به عنوان يکي از ظرفيت‌هاي ارتقاي منظر شهري و جذب توريست، نقش مهمي را در جذب گردشگر ايفا مي‌نمايد. گذراندن اوقات فراغت در کنار برقراری تعاملات اجتماعي و همچنين خاطره‌انگيزي و ارتباط با جنبه‌هاي گوناگون آب و ...، عرصه طبيعي سواحل را به يک مکان دلپذير و محبوب گردشگران تبديل کرده است. تفرجگاه‌هاي ساحلي، با رويکردهاي جديدي در ارتباط با توسعه وگسترش رو به رو است؛ از مهم‌ترين تغييرات حاصله در فرایند شکل‌گيری و گسترش گردشگری ساحلی، می‌توان تغيير نوع نگاه گردشگر در برخورد با تفرجگاه ساحلی را نام برد. زمانی، نياز گردشگران تنها در بازديد از ساحل و دريا تعريف می‌شد، در حالی که گردشگر امروزی در جستجوی تجربيات متفاوتی از فعاليت‌های ورزشی، تفريحی، فرهنگی و ميراث طبيعی است .
قدر مسلم جوابگويي به اين تغيير نگاه، مستلزم برنامه‌ريزی همه جانبه است؛ چراکه در غير اين ‌صورت صنعت گردشگری که آن را «صنعت بدون دود» نيز ناميده‌اند، موجب از دست رفتن منابع فرهنگی و طبيعی می‌شود. از اين رو مبحث ظرفيت تحمل2 به عنوان يک نکته مهم در توسعه پايدار تفرجگاه‌های ساحلی باید مد نظر قرار گيرد (Gunn, 1994). ظرفيت تحمل را مي‌توان حداکثر تعداد افرادي که بدون افت کيفيت تجربه تفريحي از محيط استفاده می‌نمايند، تعريف کرد. البته بايد به اين تعريف، عبارت بدون ايجاد اثرات منفي ناخوشايند بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ مقصد گردشگري را نيز اضافه نمود (Inskeep, 1991). از اين رو گردشگری هم می‌تواند اثرات مثبت بر محيط زيست بگذارد و هم اثرات منفی و يا اینکه هيچ اثر قابل توجهی نداشته باشد؛ که اين امر در ارتباط با برنامه توسعه و چگونگي برنامه‌ريزی و مديريت مشخص مي‌شود. پيامدهای مثبت آن، در ايجاد و افزايش امكانات رفاهی، زمينه‌های اشتغال، تعاملات فرهنگی، آشنايی با ناشناخته‌ها و بهبود پايه‌های اقتصادی تحقق می‌يابد و اگر توسعه گردشگری و برنامه‌ريزی آن با دقت صورت نگيرد، شاهد اثرات منفی و نامطلوبي همچون انواع آلودگی‌ها در زمينه‌هاي اکولوژيکي و زيست‌محيطي خواهيم بود (کریمی، 1388).

ساحل درياچه جينجي در شهر سوژو
يکی از نمونه‌های موفق تفرجگاه ساحلی را می‌توان در شهر «سوژو»3، در کنار درياچه جينجی، مشاهده نمود. اين شهر با بيش از 4000 هزار سال قدمت، در زمره شهرهای فرهنگی و تاريخی جهان قرار دارد. از آنجا که 42 درصد شهر سوژو را آب فرا گرفته است، اين شهر را، «ونيز مشرق زمين» نيز ناميده‌اند. درياچة «جينجی»4 واقع در بخش مدرن اين شهر، هم اکنون به يک تفرجگاه ساحلی برای گردشگران تبديل شده است .

اهمیت پروژه اين ساحل به عنوان يک مدل موفق گردشگری ساحلی، به گونه‌ای است که طرح منظر آن در سال 2003 موفق به دريافت جايزه5 از جامعة معماران منظر آمريکا6 شد؛ همچنين در سال 2005 در ارتباط با مبحث گردشگری، موفق به دريافت جايزه اسکار توريست7 شده است. اين پروژه که هم‌اکنون درياچة جينجی را به يکی از قطب‌های گردشگری شهر سوژو تبديل کرده، محصول هم فکری و کارگروهی تعداد زيادی مهندسان و متخصصان در حوزه‌های گوناگون منظر شهری است. در سال 1998 کميته ناظر بر توسعة مناظر و فضاهای ساحلی شهر سوژو8، گروه طراحی EDAW را برای طرح جامع درياچة جينجی به خدمت گرفت. اين طرح منظر، اطراف درياچه جينجی را از حالت روستايي و کشاورزی آن به يک منطقة مدرن شهری مبدل ساخت که از کاربری‌های گوناگون جنبه‌های فرهنگی و طبيعی برخوردار شده است.

معیارهای طراحی منظر‌ ساحل شهر سوژو
اين طرح منظر‌ در حدود 550 هکتار از اطراف درياچه جينجي را پوشش می‌دهد و توانسته است، ضمن تلفيق هنرمندانه معماری و فضاهای باز، با ممانعت از گسترش وسايل نقليه در اطراف درياچه و توجه به مسایل اکولوژیک شهری همچون کنترل کيفيت آب درياچه و نگهداری از محيط‌های طبيعی، در کنار جاذبه‌های ديگر شهر سوژو، هويت شاخصی را برای اين ناحيه فراهم آورد.
طرح کلی، ناحيه اطراف درياچه را به دو منطقه اصلی تقسيم می‌کند. نيمه شمال غربی و نيمه جنوب شرقی که هرکدام متناسب با ويژگی‌های خود دارای شخصيتی متفاوت است. در نيمه شمال غربی که دارای تراکم جمعيتی بالاتری است، فعاليت‌هايي نظير دهکده‌های هنری و سرگرمی، توقفگاه قايق‌های تفريحی و همچنين مسيرهای متنوع پياده‌روي که عابرين را به استفاده از قايق‌سواری، شنا و ساير فعاليت‌های مرتبط با آب ترغيب مي‌سازد، وجود دارد و در نيمة جنوب شرقی نيز با توجه به تراکم جمعيتی کمتر، شامل کانال‌های طبيعی و راه‌هاي آبي است که فضاهايي خصوصی‌تر و آرام‌تر را فراهم ساخته است. بخش‌های فوق‌الذکر توسط مسيرهای متعدد پياده‌روی، دوچرخه‌سواری و دو در محيط 5/14 کيلومتری اطراف درياچه به يکديگر مرتبط می‌شود.


هنر شهری لبه درياچه و نقش آن در ایجاد خاطره، عکس : نگارنده، 1389.


تيم طراحی در اين پروژه ضمن توجه و حساسيت نسبت به تاريخ و فرهنگ شهر تاريخی سوژو توانسته است انتظار مسئولين شهر را فراهم آورد. از اين رو طی يک برنامه‌ريزی همه جانبه، گردشگران در اين شهر با يک سير تکاملی از فضاهای باستانی و باغ‌های سنتی در بخش‌های قديمی تا پلازا‌های بزرگ درياچة جينجی در بخش مدرن رو به رو می‌شوند و به اين شکل در يک پيوند همه‌جانبه و مناسب بين بافت قديمی و جديد، شهر سوژو ضمن ارج نهادن به فرهنگ و تمدن خود و همچنين جاذبه‌های طبيعی، توانسته است ميزبان طيف وسيعی از گردشگران باشد.


عناصر منظر سایت به عنوان بستر خاطره، عکس : نگارنده، 1389.

جمع‌بندی
توسعه گردشگری پايدار، توسعه‌ای هماهنگ و هم‌سو بين طبيعت و گردشگر است که كه نيازهای حال حاضر را برآورده كند، بدون اينكه توانايی نسل‌های آتی را در برآوردن نيازهای خود به مخاطره اندازد (سلطانی لرگانی، ‌1378). مسلماً اين نوع نگاه بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداری پايدار از منابع طبيعی در برنامه‌ريزی‌های كلان امكان‌پذير نخواهد بود. در اين میان، تفرجگاه‌هاي ساحلي به عنوان يکي از مهم‌ترين و محبوب‌ترين سايت‌هاي طبيعي گردشگري نيازمند نگرشي همه‌جانبه و پايدار است تا موجب ارتقای منظر شهري در ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و توسعه‌هاي آتي شود. بديهي است که با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در زمينه گردشگری ساحلي کشور ايران نيز، يک برنامه‌ريزي همه‌جانبه و پايدار مي‌تواند در بهبود مناظر ساحلي کشورمان تأثيرگذار باشد.

نویسنده : فرشاد کازرونی/ کارشناس ارشد معماری منظر/ farshadkazerooni@yahoo.com
مأخذ : مجله تخصصی معماری معماری منظر ، شماره نهم ، مرداد 1389.
نظرات بینندگان:
درخواست دارم نامهای خارجی را مانند نام شهرها و مکانها به انگلیسی هم ذکر بفرمایید
* نام:
ايميل:
* نظر: