كدخبر: ۱۶۹۲
تاريخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۰ - ۲۰:۰۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
انتشارات پژوهشکده
شماره17 مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر منتشر شد.
فصلنامه علمی – پژوهشی باغ نظر، مجله تخصصي پژوهشکده نظر؛ مركز تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي، مقالاتی با ساختار علمی – پژوهشی و در زمينه "پژوهش های نظری هنر (معماري، شهرسازي و تجسمی)" را به چاپ می رساند.
مقالات این شماره را با عناوین زیر جستجو کنید :

معرفی و نقد بر چند سند تصویری- تاریخی تازه یافته در مورد میدان نقش‌جهان................. مینـا راداحمــدی. فرهاد تهرانی. رضـا ابویـی
ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن ................. ناصربراتی. محمدعلی سلیمان‌نژاد
بررسی تطبیقی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغ های سنتی ایران و ژاپن................. فاطمه مهدی‌زاده سراج. عاطفه نیکوگفتار
بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن ................. مصطفی عباس زادگان. راضیه رضازاده. مریم محمدی
کنکاشی در ویژگی‌های خیابان صفوی............................... سعید گلستانی. سمیه شریف‌زاده
بررسی جدا افتادگی فضایی بافت‌های فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان فضا ................... امید ریسمانچیان. سایمون بل
چگونگی ارتقای جایگاه گورستان‌ها در جوانب فرهنگی و اجتماعیِ توسعه پايدار شهری در‌ ایران ................. سعید حقیر. یلدا شوهانی‌زاد
ارزیابی مفهوم منظر در طرح های شهری ................................... حمیدرضا محملی ابیانه

A Survey of Recently Discovered Pictorial Documents of Naqsh-e Jahan Square………….. Mina Radahmadi. Farhad Tehrani. Reza Abouei
Perception of Stimuli in Controlled Environment and Gender Impact on It………Nasser Barati. Mohammad Ali Soleimannejad
A Comparative Study on Approaches to Achieve Tranquility, Calmness and Meditation in Traditional Gardens of Iran and Japan………. Fatehem Mehdizadeh Seradj. Atefeh Nikoo-Goftar
Transit Oriented Development and Role of Tehran Subway System………. Mostafa Abbaszadegan .Razieh Rezazadeh. Maryam Mohammadi
A Study on Features of Safavid Avenues (Khiaban)…...Saeid Golstani .Somayyeh Sharifzadeh
A Study over Spatial Segregation of Deprived Areas in Spatial Structure of Tehran by Using Space Syntax Technique…….Omid Rismanchian. Simon Bell
Promoting Role of Cemeteries in Social and Cultural Aspects of Sustainable Urban Development in Iran………..Saeed Haghir.Yalda Shohanizad
Evaluation of Urban Landscape in Urban Development Plans…….Hamidreza Mahmeli Abyaneh
 
 
برای دریافت فایل pdf مقالات می توانید به این سایت مراجعه کنید.
* نام:
ايميل:
* نظر: