كدخبر: ۱۷۱۰
تاريخ انتشار: ۲۵ دي ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
انتشارات پژوهشکده
شماره16 مجله منظر منتشر شد.
در این شماره می توانید موضوعاتی نظیر باغ ایرانی : زبانی رمزآلود ، پروژه‌های ماندگار معماری منظر پیتر لاتز از خلال نظریاتش ، منظر پساصنعتی، عرصة وین معمری منظر و ... را دنبال کنید.
شماره16 مجله منظر منتشر شد. در این شماره :
• مجله منظر به معرفی اختصاصی پیتر لاتز؛ معمار منظر پساصنعتی می‌پردازد.
• برای اولین بار در ایران، پیتر لاتز به مجله منظر از تجربیات خود می‌گوید.
• پروژه‌های ماندگار معماری منظر پیتر لاتز از خلال نظریاتش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.
• نگاه صاحبنظران معماری منظر به پیتر لاتز را دنبال کنید.
• مقالات تخصصی را با عناوین زیر جستجو کنید :

• باغ ایرانی : زبانی رمزآلود
• باغ یا پارک؟!
• منظر شهری : جوهر و ادراک
• منظر پساصنعتی، عرصة وین معمری منظر
• وازایش زندگی در خرابه‌های صنعتی
• زیبایی متروکه‌ها
• طراحی منظر ساختارگرا
• اکوسیستم شهری پایدار، پارادایم یا پارادوکس؟
• شهر و بوم
• زیرساخت‌هی حمل و نقل و منظر شهری
• رابطه دوسویه تجهیزات و سیمای شهر
• مطبیت منظر شهریجستار
• درآمد/ منظر ایرانی.............................. سید امیر منصوری
• کلیت باغ و رمز "همیشه سرسبزی"..................................... سید حسن تقوائی
• باغ یا پارک؛ تقابل مفاهیم در دو زبان مختلف ........................................... ناصر براتی
• پژوهشی در تحولات مفهوم منظر شهری................................................................ یان نوسوم / ترجمه : فرنوش پورصفوی
پرونده
• منظر پساصنعتی، عرصة نوین معماری منظر ......................................................................... عرفان فرهمند
• نگاهی به رویکرد‌‌ پسا‌صنعتی پیتر لاتز .................................................................................. سارا ردایی
• تحلیل زیبایی‌شناسانة پارک دویسبرگ‌ـ نُورد ..................................................................... مهدی پرتار
• ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا .................................. ریحانه حجتی- زهره شیرازی
• رویکرد پساصنعتی پیتر لاتز ................................................... مهرداد ایروانیان
• مصاحبه اختصاصی مجله منظر با پیتر لاتز ...................................................... مصاحبه‌کننده : ارسلان دامغانی

ویژه‌نامه
• سخن مرکز ............................ کیانوش ذاکر حقیقی
• ضرورت بازنگري در رابطه شهر و محيط زيست ..................... محمدرضا مثنوي
• عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر ............................ شادی براتی، شینا ص برنجی
• زیرساخت‌های حمل ونقل و منظر شهری ....................................... الساندرا دی چزاریس
• نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری ........................ مهدی زندیه، سحر اردانه
• نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن ........................... مهرداد کریمی‌مشاور


Research

• Introduction/ Iranian landscape
• The Totality of the Garden and the “Evergreen” Secret………… Hasan taghvaei
• Park or Garden; the Contrast of Definitions in Two Various Languages.......... Nasser Barati
• A Research on the developments of Urban Landscape concept……… Yann Nussaume/ Translated by (France to Persian): Farnoush Poursafavi

Dossier
• Post-Industrial Landscape, a New Field of Landscape Architecture…………Erfan Farahmand
• A Review on Peter Latz Post Industrial Approach……………..Sara Radaei
• Aesthetical analysis of Duisburg- Nord Park………………Mehdi Partar
• The Assessment of Metamorphosis Process in Peter Latz Approaches in “Saarbrücken” and “Dora” Park……………………….Reyhaneh Hojjati- Zohreh Shirazi
• Post-industrial by Peter latz……………………Mehrdad Iravanian
• MANZAR‘s exclusive interview with Peter Latz………….Interviewed and Translated (German to Persian) by: Arsalan DamghaniSpecified Issue
• The Necessity of Revision in the City and Environment Relations…….. Mohammad Reza Masnavi
• Revelation of Natural Infrastructure, Ecological City Development Strategy ….Shadi Barati- Shina Sad Berenji
• Mobility Infrastructures and Urban Landscape………Alessandra De Cesaris/ Translate by (English to Persian): Rasoul Rafat- Zahra Askarzade
• The Common Duct Utility Role in Organizing Urban Landscape ………..Mahdi Zandieh, Sahar Ardane
• Organizational Supervision on Landscape Infrastructures, Case Study: London ………..Mehrdad Karimi Moshaver
 
 
برای دریافت فایل مقالات مجله می توانید به این سایت مراجعه کند
* نام:
ايميل:
* نظر: