كدخبر: ۱۷۲
تاريخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۸۸ - ۱۴:۰۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
گونه شناسی باغ ایرانی / قسمت سوم
باغ - سكونتگاه
الگوي طراحي اين باغ ها، اغلب شبيه منازل مسكوني به صورت حياط مركزي است، لكن اندازه و آرايش اطراف اين حياط و عناصر به كار رفته، آنها را در يك گروه جداگانه قرار مي دهد به نحوي كه مي توان آنها را خانه- باغ يا باغ –سكونتگاه ناميد.
نمونه هايي از باغ هاي مسكوني در نقاط مختلف ايران وجود دارد كه داراي ويژگي خاص مي باشند. اين باغ ها از جهت اندازه، در حد فاصل باغ -حیاط ها و باغ هاي بزرگ با كوشك هاي مسكوني آنها، قرار دارند. الگوي طراحي اين باغ ها، اغلب شبيه منازل مسكوني به صورت حياط مركزي است، لكن اندازه و آرايش اطراف اين حياط و عناصر به كار رفته، آنها را در يك گروه جداگانه قرار مي دهد به نحوي كه مي توان آنها را خانه- باغ يا باغ –سكونتگاه ناميد. وسعت موقعيت اين گونه باغ ها از يك سو با ثروت و قدرت صاحب آن متناسب بود و از سوي ديگر تابع خصوصيات و امكانات محيطي هر شهر بود.

غالباً اين گونه باغ ها نيز در پيرامون يا بيرون از بافت شهري قرار داشتند. مشهورترين نمونه اين خانه باغ ها، خانه قوام در شيراز است؛ نارنجستان قوام داراي دو ساختمان، يكي جنوبي كه كنار خيابان واقع شده و وسط حياط آب نمايي است و طرفين آن دو باغچه مفصل است كه در آن نخل ها و نارنج هاي زيادي غرس شده است. ديگري ساختمان شمالي است كه عمارت اصلي و مهم نارنجستان است. در شمال حياط پيش از رسيدن به عمارت اصلي حوض بسيار بزرگي است با لبه سنگي كه نماي عمارت در آب آن منعكس مي گردد.

خانه پيرنيا در نايين كه در نزديكي مسجد اين شهر بنا شده نيز نمونه خانه اي است كه در جوار باغ ميوه مربوط به آن ساخته شده است. اين خانه نيز در قسمت مسكوني خود براي اتاق هاي تابستان نشين از گودال باغچه اي استفاده كرده كه بجز راه دسترسي اطراف ديوارهاي آن، بقيه سطح آن را باغچه پوشانيده است. منظره باغ ميوه مربوط به اين خانه از ميان شبكه آجري كه حايل ميان حياط و باغ است در طبقه همكف بسيار جالب است.در بسياري از باغ –سكونتگاه ها عرصه اي معين و غالباً محصور يا متمايز از ساير عرصه ها براي زندگي خانوادگي در نظر گرفته مي شد كه غالباً حرم يا اندروني مي ناميدند. بخش اندروني در بسياري از باغ ها فاقد حصار يا ديوار خاصي بود كه آنرا از ساير بخش هاي باغ متمايز سازد و تنها عرصه اي خاص بود كه غالباً يك يا چند حياط مركزي محصور يا نيمه محصور نيز داشت، اما در برخي از باغ ها به ويژه باغ هاي سكونتگاهي- حكومتي عرصه اندروني را از ساير عرصه ها كاملاً متمايز مي كردند و حتي دربان يا حاجبي را براي نظارت بر آن تعيين مي كردند.

باغ هاي سكونتگاهي را از لحاظ خصوصيات فضاي مسكوني، مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد: نخست باغ هايي كه فضاي سكونتگاهي آنها سطح اندكي از باغ را اشغال مي كرد يا به عبارت ديگر عمارت مسكوني در درون يك باغ قرار داشت. نوع دوم باغ هاي كوچكي بودند كه در پشت يا كنار واحد مسكوني قرار داشند. در طراحي فضاهاي مسكوني عموماً بهترين قسمت خانه، به نحوي ساخته مي شد كه از يك سو منظري به باغ نيز داشته باشد. اين نوع باغ هاي كوچك سكونتگاهي بيشتر در محدوده حصار شهرها جاي داشتند.

نویسنده : مهندس وحید حیدرنتاج
v_nattaj@yahoo.com
* نام:
ايميل:
* نظر: