كدخبر: ۱۹۱
تاريخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۳۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری
فضاهای جمعی و توسعه پایدار شهری
گر چه ساختارهای کالبدی شهر ها در جريان توسعه دچار گسست های فضایی- اجتماعی شده اند ولی ارزش ها، تصورات و خاطرات جمعی اگر زمینه بازتولید پیدا کنند نقش مهمی را در ایجاد و تقویت حیات مدنی، همبستگی جمعی و اعتلای روانی جامعه خواهند داشت.
شهر موجودی زنده و محصول جریان پيوسته فرایند‌های اجتماعی و مکانی است که شهر را در عین تحول و دگرگونی به صورت کلی منسجم متداوم می دارد.

پیوند انسان با محیط احساسی پیرامون خود که اساساً پایه مناسبات اجتماعی نیز مي باشد برای مدیریت حس مکان زیست امری ضروری است که در صورت تحقق، پایداری سلامتی-روانی بشر را در پی دارد. گر چه ساختارهای کالبدی شهر ها در جريان توسعه دچار گسست های فضایی- اجتماعی شده اند ولی ارزش ها، تصورات و خاطرات جمعی اگر زمینه بازتولید پیدا کنند نقش مهمی را در ایجاد و تقویت حیات مدنی، همبستگی جمعی و اعتلای روانی جامعه خواهند داشت.

بازنگری در مکان یابی و ساخت فضاهای جمعی از مقیاس شهری تا محلی امکان بالقوه ای است که با توجه به خاستگاه اجتماعی – فرهنگی جامعه ایرانی می تواند نقش خود را در رفع دشواریهای توسعه پایدار از حیث پایداری اجتماعی و تداوم مدنی آن بالفعل کند.

زندگی اجتماعی بشر که اصلی ترین دستاورد شهر است بوسیله مجموعه ای از عوامل در حال تضعیف می باشد. تحول فن آوری، تغییر شیوه تولید، اقتصاد، شیوه های تامین مسکن شهری، میزان تغییرات شدید زیست محیطی و آسیب های محیط طبیعی و اجتماعی از مهم ترین این عوامل می باشند.

این مسایل پارادایم توسعه پایدار شهری در اواخر قرن بیستم را مطرح نمودند. تعابير و معاني متعددي از پايداري وجود دارد، در معناي عام مراد از توسعه پايدار انسجام بخشيدن به سیستم های زیستی انسان با ابعاد اجتماعي، محيطي و اقتصادي است که در آن مفاهيم برابري اجتماعي، محيطي و اقتصادي محقق ‏شود. این مقوله که در ابتدا تنها پایداری زیست محیطی را شامل می شد، در ادامه به وجوه اقتصادی و اجتماعی نیز توجه نشان داد. بدین ترتیب پایداری اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های شهر پایدار شناخته شد. نیاز انسان به روابط اجتماعی در گستره تعالیم اسلامی و علوم روانشناختی، به عنوان یکی از نیازهای ضروری انسان بیان شده است. مفهوم شهر نیز در ارتباط با گونه های زندگی اجتماعی معنی می گیرد. بطوری که هر شکلی از فضاهای شهری تبلور اندیشه و جریان حیات مدنی آن جامعه می باشد. فضای جمعی یکی از اصلی ترین فضاهای شهری است که حیات مدنی در آن جریان یافته و بعد متعالی روابط مردمی در آن متجلی می گردد. این فضاها با مقیاس های گوناگون در شهرهای ایران دوره سنت، محل همبستگی های اجتماعی بودند اما با دگرگونی سازمان فضایی شهر در دوره مدرن این فضاها از بار اجتماعی خود تهی گشتند و « اینک در شهرها عرصه ای برای زندگی جمعی پیش بینی نمی شود و حیات مدنی بخشی از کاربری های یک شهر به حساب نمی آید(منصوری،1382).» بدین ترتیب یکی از مهمترین عواملی که تقویت کننده مشارکت شهروندان در اداره شهر می باشد و توسعه پایدار شهری را ضمانت می کند، از نظر دور شده است،"حتی طرح جامع تهران به عنوان سندی که راهبردهای آینده پایتخت را رقم خواهد زد، از داشتن استراتژی مشخصی در خصوص فضاهای جمعی بی بهره است(همان،1385)".

فضاهای جمعی از مولفه های کیفی زندگی شهری می باشندکه خواندن مکان ها و درک مشترک از منظر شهر را ممکن ساخته و سبب انس گرفتن متقابل جامعه با شهر می شوند لذا با توجه به مقتضیات کنونی زندگی شهری، وجودشان لازم و ضروری می باشد. بدون لحاظ نمودن عوامل اجتماعي در هر جامعه، استراتژي‏هاي توسعه شهری پايدار نخواهد توانست در برنامه‏ريزي فضايي محقق شود. جستجو و بازشناسی فضاهای جمعی در سازمان فضایی شهرها که علیرغم تمامی تغییرات و تحولات همچنان به حیات ذهنی خود ادامه می دهد و الگوبرداری هماهنگ با نیازهای جامعه امروز، می تواند راهکاری موثر در برخورد با این موضوع باشد.

علی عاشوری، کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران
نظرات بینندگان:
مهندس عاشوری عالی بود
* نام:
ايميل:
* نظر: