كدخبر: ۱۹۲
تاريخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۸۸ - ۱۹:۱۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفر پژوهشی به آسیای مرکزی
جستاری بر معابد بودایی در آسیای مرکزی
در سفر به آسیای میانه معابد بودایی در شهر کهن "ترمز"(Termez) با نام های فیاض تپه(Fayaz Tepa) و قره تپه(Kara Tepa) واقع در کشور ازبکستان و معبد بودایی "اجنه تپه"( Ajina Tepa) در مسیر راه ابریشم واقع در کشور تاجیکستان مورد بازدیدی قرار گرفت که این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند.
تا پیش از آنکه شاپور اول ساسانی در سده سوم میلادی سلسله بودایی "کوشانی" را از میان بردارد، افکار و آموزه‌های بودایی در نواحی شرقی ایران اشکانی و خراسان بزرگ ریشه دوانده بود و پیروان بسیاری در این ناحیه به دست آورد، و پس از آن نیز این آئین تا ظهور اسلام همچنان در این نواحی به صورت حکومت های محلی بودایی پیروان خود را داشت و ایران به خصوص مناطق شرقی کشور را به یکی از مراکز مهم آیئن بودا تبدیل کرده بود...

از این حضور پر رنگ آئین بودا در شرق ایران امروز پس از پیروزی مسلمانان و حکومت اعراب در سده هفتم بر این منطقه و بعدها به واسطه افراطی گری مذهبی سال های اخیر در افغانستان به خصوص آثار محدودی باقی است. در سفر پژوهشی تابستان گروهی از پژوهشگران معماری و معماری منظر به کشور های آسیای میانه در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان بازمانده هایی از این هزور آئین بودا در این مناطق مورد بازدید قرار گرفت. بازدید از خرابه های چند معبد به جای مانده از آئین بودایی در آسیای میانه امکان وجود مشابهت ها و تفاوت ها در آنها و یا تاثیر متقابل فرهنگهای بومی، ایرانی و بودایی بر ساختار این معابد را به ذهن می آورد...

این چند سطر در پی آن خواهد بود تا در کنار معرفی معابد بودایی مورد بازدید قرار گرفته در سفر اخیر ویژگی های کالبدی معابد بودایی در آسیای میانه مورد نقد قرار گرفته و با بر شمردن وجوه مشترک و خاص آنها، الگویی مشترک برای معابد بودا در این خطه بازیافت...

آئین بودا متکی به شماری از تقویت کردن ها یا "یاد اوری هایی" بود که مومن را در فهمیدن این دین غالباً بغرنج یاری کنند. این یادآوری ها شامل اشیاء مفید واقعی یا بقایای جسد بودا است، مثل کاسه ی گرفتن خیرات یا درویزگی و نیز یادآورهای زنده ای چون درخت های بودی(bodhi) .این نظام یادآورها، متن ها ی رسمی مقدس و ابزارهای آئینی و چندین گونه بنای اند، مثل نمازگاه ها، نگارخانه ها و کتابخانه ها و خانقاه یا اقامتگاه رهروان و نیز بناهایی که خودشان پرسته اند مثل استوپه و سر انجام هم انبوه تندیس ها و پرده های نقاشی و رونگاره های رویدادها و مکان های مهم...(فیشر:1383:4)

درواقع بناهای بودایی دو نوع اصلی دارند: یکی تسهیلات گوناگونی است که برای بقای دیر لازم است و غرض از آن کارکردهایی از این نوع است که پیکره ها و پرستش را نشان دهند یا اقامتگاه رهروان باشد و دیگری ساختمانی است که خود پرسته است و استوپا یا پاگودا خوانده می شود و کانون دیر بود. ...(فیشر: 1383:30 )

در سفر به آسیای میانه معابد بودایی در شهر کهن "ترمز"(Termez) با نام های فیاض تپه(Fayaz Tepa) و قره تپه(Kara Tepa) واقع در کشور ازبکستان و معبد بودایی "اجنه تپه"( Ajina Tepa) در مسیر راه ابریشم واقع در کشور تاجیکستان مورد بازدیدی قرار گرفت که این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند.

شهر ترمز کهن_در چند کیلومتری شهرجدید "ترمز" در جنوب ازبکستان – به عنوان مرکز اصلی استقرار بودیسم در آسیای میانه نقشی مهم در ترویج این آئین در منطقه داشته است. آئین بودا از قندهار، کوه های هندوکش و شمال افغانستان به ترمز وارد شد و معابد فیاض تپه، قره تپه و همچنین استوپای زورملا باقی مانده از مجموعه استوپاهای منفرد در شهر کهن ترمز، امروز یادگاری از آئین بودا بر پیکر این سرزمین است...

منبع نقشه: نگارنده

فیاض تپه Fayaz Tepa
این نشانه بودایی شامل دو قسمت جدا از هم معبد و استوپا است ، بخش معبد فضایی چهارگوش با ابعاد 34* 113 متر است و خود مشتمل بر سه قسمت صومعه(قسمت مرکزی)، محل اقامت و آموزش رهروان(قسمت شمالی) و محل نگه داری اشیاء و فضاهای خدماتی( قسمت جنوبی) می باشد.

قسمت اصلی معبد را صومعه ای شکل گرفته در اطراف حیاط مرکزی به ابعاد 20*30 متر تشکیل می دهد. این حیاط مرکزی در چهارسمت با ایوانهایی ستوندار محصور است و دیوارهای آن بر اساس آثار کشف شده در حفاری ها ی سال1977 منقوش به منبع نقشه: نگارنده

نقاشی دیواری و مجسمه های کوچک بوده است...
استوپا در این معبد از نوع استوانه ای و ازآجر خشتی بوده است و با تصاویری از لتوس منقوش بوده است. . استوپا در اینجا در داخل مجموعه ولی جدا از صومعه بنا گشته است.

منبع تصویر: نگارنده - منبع نقشه گزارش یونسکو از مجموعه فیاض تپه و عملیات مرمت آن، نوامبر 2006

منبع تصویر: نگارنده

قره تپه Kara Tepa
از دیگر معابد بودایی به جای مانده در یک کیلومتری جنوب فیاض تپه واقع شده است و شامل
یک حیاط مرکزی بزرگ به همراه فضاهایی در اطراف آن، یک استوپا جدا از این مجموعه و دو مجموعه غار کن با فاصله در بلندی های غرب و جنوب این فضاها برای اسکان دائم یا موقت تارک دنیا ها و زوار معبد می باشد.حیاط مرکزی در این مجموعه نیز فضای اصلی معبد است و با ایوان هایی محصور گشته بوده است. منبع نقشه: نگارنده
استوپا در اینجا در داخل مجموعه قرار گرفته و از پایه ای چهارگوش با چهار ستون و بدنه استوانه ای تشکیل شده است.

منبع تصویر: نگارنده

منبع تصویر: نگارنده

اجنه تپه Ajina Tepa
اجنه تپه از مهمترین معابد بودایی در مسیر راه ابریشم به شمار می رفته است و در منطقه قارقان تپه در جنوب کشور تاجیکستان واقع شده است.

معبد بودایی اجنه تپه مشتمل بر دو قسمت صومعه و استوپا می باشد. قسمت صومعه شامل حیاطی مرکزی و اتاق های اطراف آن است. در قسمت جبهه غربی حیاط مرکزی به حیاطی وارد می شویم که استوپای بزرگ در آن قرار داشته است. این استوپا از جاذبه های مجموعه مجموعه به شمار می رود. فرم جالب شبهه ستاره ای با چهار پله کان در چهار جبهه با پایه ای به ارتفاع 28 متر و سازه ای به ارتفاع 6 متر بوده است. مدل های کوچکتری از استوپاها در گوشه ای از حیاط و در اتاق شمالی این حیاط در کاوش های سال 1975 پیدا شد.

از مهمترین آثار کشف شده در این مجموعه مجسمه بزرگ بودای خوابیده با طول 12 متر می باشد که بعد از نابودی مجسمه های بودا در "بامیان" در افغانستان بزرگترین مجسمه به جای مانده از بودا به شمار می رود.
مصالح اصلی به کار رفته در معبد گل و خشت خام بوده است.

نهایتا آنچه از مقایسه و بررسی این چند نمونه مطرح معابد بودایی در آسیای میانه بر می آید آنکه در تمام آنها استوپا در یک مجوعه با صومعه قرار دارد ولی جدا از آن کار می کند، در تمام این سه نمونه حیاط های مرکزی نقشی تعیین کننده در شکل گیری فضای معابد دارند، چنانچه در فیاض تپه 3 حیاط مرکزی، در قرا تپه یک حیاط مرکزی و در "اجنه تپه" دو حیاط مرکزی ساختار دهنده به مجموعه بوده اند. علاوه بر اینها نکته قابل توجه استفاده از ایوان در این حیاط ها ی باشد که در هر سه این معابد به گونه ای با حیاطهای مرکزی در آمیخته اند و همچنین در تمام این معابد مصالح به کار رفته گل و خشت خام بوده است.منابع
- فیشر، رابرت.ایی، "نگارگری و معماری بودایی"، ترجمه: پاشایی، ع، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران 1383
- ایکدا، دایساکو و تهرانیان، مجید، "در تکاپوی تمدن جهانی/ سیری در برخورد تمدن های بودایی و اسلامی"، ترجمه: شفق سعد، نشر قطره، تهران 1384

- Ministry of culture-board of monuments-Unesco/japan, Feyaz Tepa , A craterre-Ensag Publication/2006

-Yukiyasu Fujiia, Enrico Foddeb, Kunio Watanabec and Kazuya Murakamid, Digital photogrammetry for the documentation of structural damage in earthen archaeological sites: The case of Ajina Tepa, Tajikistan, aFukada Geological Institute, Hon-komagome 2-13-12, Bunkyo-ku, Tokyo,japan

-Termez Archeological Museum, Buddhist Monuments of ancient Termaz, Termiz: tarixiy tadqiqotlar, ilmiy xulosalar. Toshkent, 2001

-Termez Archaeological Museum, FAYAZTEPA, Antiquities of Uzbekistan (catalogue of exhibit), v.1, Moskow, 1991.
-Maria Bolganova, Architecture of Buddhist monuments in Central Asia, http://www.sanat.orexca.com/eng/2-04/history_art1.shtml
2009

آیدا آل هاشمی، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران
* نام:
ايميل:
* نظر: