كدخبر: ۱۹۵
تاريخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نقدی بر طرح جامع تهران
گزارش تفصيلي چهارمین گارگاه نقد طرح جامع تهران با موضوع «متودولوژی تدوین طرح»
فصل اهداف نيز در اين طرح بارها مورد تغيير و اصلاح قرار گرفته است و ورژن‌هاي مختلفي از اين فصل در گزارش‌هاي مختلف نهاد وجود دارد. اين اصلاحات نيز تا آخرين مراحل انجام طرح ادامه مي‌يابد. در اين صورت آيا مي‌توان پذيرفت كه فصل اهداف كه قرار است كل طرح متأثر از آن باشد در طول انجام كار تصويب شود؟
ايسنا: از استادان گرامي كه از دانشكده‌هاي معماري و شهرسازي دانشگاه‌هاي مختلف تهران، دعوت ما را براي حضور دراين نشست پذيرفتند، كمال تشكر و سپاسگزاري را داريم. در نشست پيشين (سومين كارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران)، بررسي محتواي طرح جامع تهران را آغاز كرديم. روشن است كه براي ارزيابي دقيق و علمي محتواي اين طرح، پيش و بيش از هر چيز ديگري نيازمند بررسي اهدافي هستيم كه طرح، متكفل تأمين آنها شده و در واقع بر آنها ابتنا يافته است. از اين رو در اين نشست به بررسي اهداف طرح جامع تهران مي‌پردازيم.

در بررسي اهداف ما با چند پرسش اساسي مواجه هستيم. اول آن كه چيستي اين اهداف، با توجه به محدوديت اطلاع رساني، خود براي مخاطبان ما هنوز يك سؤال پاسخ داده نشده است.

پرسش بعدي اين است كه اين اهداف، خود بر اساس چه مطالعه‌اي و با چه شيوه‌اي به دست آمده‌اند و چه فرآيندي براي دستيابي به آنها طي شده است؟

و پرسش بعدي اين‌كه اهداف طرح جامع تهران، از سوي چه مرجعي به تصويب و تأييد رسيده كه طرح متكفل تأمين آنها شده است؟

نكته مهم ديگري كه پرداختن به آن براي ما اهميت دارد، اين است كه اساساً آن چه كه در طرح جامع تهران، به عنوان هدف آورده شده است، تا چه اندازه با مقوله هدف آن‌گونه كه در دانش شهرسازي تعريف مي‌شود، تطبيق دارد و تا چه اندازه معطوف به مسائل اساسي شهر تهران است؟

البته پس از آن‌كه امكان دستيابي به محتواي طرح براي اساتيد و دانشگاهيان فراهم شود، در جلسات بعدي ما مي‌توانيم، به بحث درباره اين نكته بپردازيم كه اين اهداف تا چه اندازه در محتواي طرح دنبال شده‌اند و تا چه اندازه محتواي طرح با اهدافي كه خود مدعي تأمين آن‌هاست، تطبيق دارد.

گفته مي‌شود که فصل اهداف نيز در اين طرح بارها مورد تغيير و اصلاح قرار گرفته است و ورژن‌هاي مختلفي از اين فصل در گزارش‌هاي مختلف نهاد وجود دارد. اين اصلاحات نيز تا آخرين مراحل انجام طرح ادامه مي‌يابد. در اين صورت آيا مي‌توان پذيرفت كه فصل اهداف كه قرار است كل طرح متأثر از آن باشد در طول انجام كار تصويب شود؟

طرح جامع تهران بدون هدف تهیه شده است...

فایل کامل مطلب را به پیوست دریافت نمایید.
http://nazaronline.ir/fa/pages/doc.php?cid=3
* نام:
ايميل:
* نظر: