كدخبر: ۲۱۰
تاريخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
کارگاه های تخصصی پژوهشکده نظر
مفهوم "مدرن"
کارگاه تخصصی گروه علوم و تاریخ هنر با موضوع "مفهوم مدرن"توسط جناب آقای دکتر سعید حقیر در تاریخ 11/7/1388 و با حضور جمعی از اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و رشته های مرتبط در پژوهشکده نظر برگزار شد.
انديشه انتقادي
«نقدپذيري و انديشه انتقادي» معياري است كه با آن مي توان مفاهيم فلسفي، اجتماعي، هنري را در دنياي مدرن مورد شناسايي قرار داد. به عقيده تمام متفكران، مدرنيته، يك پديدة بي زوال است، چرا كه همواره زندگي خود را در بطلان خود جستجو مي كند. چگونگي شكل گيري اين مانيفست، موضوعي تاريخي – فلسفي است. بنابراين لازم است روي خاستگاههاي انديشه انتقادي تأمل كنيم.

مفاهيم تاريخي
واژه كريتيك در تمام زبان هاي اروپايي كه ريشه در زبان يوناني دارند، همان چيزي است كه يونانيان به آن krites به معناي جداسازي و داوري مي گفتند. البته افلاطون اين واژه را به معناي دادرسي هم استفاده كرده است. در زبان يوناني واژه krisis به معناي بحران شناخته مي شود، مشتق از كلمه krites بوده است، اين دو واژه با ريشه مشترك، در طول زمان از لحاظ معنايي از هم فاصله گرفته اند و مجدداً در دوران مدرن از نظر معنايي به يكديگر نزديك شده اند. واژه Criticus gramaticus تاقبل از سده 17 م. به معناي تشخيص اصالت متن بوده است. در حدود سده 17م. معنايي جديدي براي واژه كريتيك ابداع شد كه به مرور زمان جاي معني قبلي -تشخيص اصالت متن- را گرفت. اين معني «فهم فاصله فرهنگ زباني روزگار خلق اثر با فرهنگ زباني روزگار دريافت اثر» بود، كه كاملاً مفهومي هرمنوتيك محسوب مي شود.

تعبير نسبتاً امروزي اين واژه مربوط به دوره روشنگري است. ديدرو در رساله فيلسوف (1775م) مي نويسد: «فلسفه، عادت سامان يافتة نقادي است.» اين تعريف، عجيب ترين تعريف از فلسفه است كه تا آن تاريخ بيان شده بود. كانت در كتاب «نقد خرد ناب» (1781م) عمل ناقد را همانند عمل داوران در دادگاه مي داند: «دوران ما، دوران واقعي انتقاد است كه همه چيز بايد تابع آن باشد».

امروزه اساساً در criticism حقيقتي وجود ندارد، بلكه به طور مداوم، حقيقتي كه به آن باور داريم، مورد نقد قرار مي گيرد. تعريف امروزي از نقد به تعريف كانت كه تنها يكي از دو پايگاه خرد يا تجربه براي دريافت حقيقت كافي نيست، نزديك است و لذا نه از راه عقل و نه از راه پراگماتيسم، نمي توان به حقيقت رسيد. بلكه طريق سومي وجود دارد كه آن كريتي‌سيسم است.

سعید حقیر، دکتری معماری
* نام:
ايميل:
* نظر: