كدخبر: ۲۱۷
تاريخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفر پژوهشی به آسیای مرکزی
غلبه بنا بر فضا در شهرهای آسیای مرکزی
«گزارش اول» : بررسی نحوه حضور بناهای شاخص شهری در بافتهای تاریخی شهرهای آسیای مرکزی
مطلب حاضر گزارشی از یک مقاله پژوهشی با عنوان «غلبه بنا بر فضا در شهرهای آسیای مرکزی» است که محصول بازدید از شهرهای آسیای میانه در تابستان 1388 است.

فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معماری دوره تیموری در شهرهای آسیای میانه روحیه ای اقتدار گرا داشته و قصد دارد قدرت حکومت را در آثار معماری متجلی سازد. بدین منظور معماری تیموری با استفاده از تکنیک هایی سعی دارد ذهن مخاطب را به واکنش وادار کرده و عظمت را در ذهن او جلوه گر کند. روشهایی که معماران عصر تیموری به آن تمسک جسته اند هرچند ساده به نظر می رسد اما هنگامی که توامان به کار می روند اثری باور نکردنی بر مخاطب می گذارند.

این مقاله با بررسی چند مجموعه بنا در شهر های سمرقند، بخارا، شهر سبز و خیوه در پی مصداق هایی است که چگونگی «اقتدار گرایی» در این آثار را تحلیل نماید. نمونه های انتخابی شامل، مسجد بی بی خانم سمرقند، مجموعه کلان در بخارا، مجموعه ریگستان، مجموعه گور امیر، مجموعه دارالتلاوت و کاخ آق سرای در شهر سبز و ایچین قلعه در شهر خیوه است.

روش هایی که تیموریان از آنها بهره گرفته اند در حقیقت تداعی کردن بزرگی و شکوه در آثار با تاکید بر موارد زیر است:

• شکل بنا
استفاده از اشکال و احجامی که کشیدگی عمودی دارند و فضای پیرامونی را بشدت تحت تسخیر خود در می آورند. این اقدام در بسیاری از بناهای عمومی همچون مدارس و مساجد دیده می شود.

• مقیاس بنا در محیط
بهره گرفتن از تضاد شدید بین مقیاس بنا در مقابل بافت پیرامونی تکنیک دیگری است که برای تشدید عظمت بنا از آن استفاده کرده اند.

• عناصر عمودی
مناره ها و ستون ها متصل به چهار گوشه بنا، ایوانهای کشیده و .... هنگامی که با هم همنشین شود توده ای را بوجود می آورد که عناصر عمودی آن غالب است و خودبه خود اقتدار و بزرگی را تداعی می نماید.

• چیدمان بناها در فضا
همجواری بنا ها در کنار هم نیز گویای توجه بیشتر به خود بنا بوده است تا فضای شهری پیرامون اش. بدین لحاظ فضاهای شهری اطراف این بنا ها عمدتاً ریز دانه، بدون هندسه قابل درک و فاقد مقیاس های انسانی است.

• نحوه مواجهه با بنا
نوع مواجهه یک بیننده با اثر معماری در نحوه درک او موثر است. هنگامی که به یکباره و بدون مقدمه با یک بنا از نزدیک مواجه شویم احساس حقارت و کوچکی به فرد دست می دهد. این موضوع دستمایه معماران تیموری در طراحی مسیر های منتهی به بنا و دیدهای اصلی به بنا قرار گرفته است.
• نحوه مشاهده بنا

به لحاظ علمی چشم انسان 26 درجه عمودی را در یک نگاه می تواند مشاهده کند البته در این محدوده دقت کامل وجود دارد و در زوایای بازتر تصویر وضوح لازم را ندارد. بنابراین چنانچه فرد نتواند یک بنا را در یک نگاه (26 درجه) درک کند و در چند نگاه متوالی آن را مشاهده کند به او حس بزرگی و عظمت در سوژه دست خواهد داد و تصور خواهد کرد که با یک بنای عظیم مواجه گشته است.

بنا بر آنچه گفته شد به نظر می رسد که تیموریان سعی داشته اند با استفاده از تکنیک هایی در معماری و شهرسازی، قدرت و صلابت حکومت خود را متجلی سازند. این اقدام 2 پیامد در پی داشت: اول آنکه محیطی آفریده شد که بنا بر فضا غالب بود و ارتباط اندکی با مردم برقرار می کرد دوم آنکه بسیار ناپایدار بود. در نتیجه نه تنها این آثار هیچگاه تکرار نشد و استمرار نیافت بلکه پس از اندک زمانی دچار تخریب های جدی شده و نیازمند مرمت های مداوم گردید.


محمدرضا مهربانی گلزار، کارشناس ارشد معماری منظر
mehrabani777@yahoo.com
* نام:
ايميل:
* نظر: