كدخبر: ۲۲۴
تاريخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفر پژوهشی به آسیای مرکزی
مقایسه الگوی سکونت سوسیالیستی در برلین شرقی و دوشنبه
در این مقاله سعی شده با مقایسه تطبیقی شهرهایی که دوره ای از تاریخ خود را تحت حاکمیت حکومت های کمونیستی بوده اند، نشان دهیم که تاثیری که این حکومت بر شکل شهرها گذاشته کمتر از تاثیر تاریخ و حتی بستر جغرافیایی نیست...
فرضیه: شهرهای که به واسطه ی حکومت های کمونیست بنا می گردند، علی رغم بستر فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی متفاوت، خصیصه های متشابهی را دارا هستند، که می توان آن ها را شهر سوسیالیستی نامید.

در راستای اثبات فرضیه ی بیان شده، نخست به تعریف شهر سوسیالیستی می پردازیم. تعریف شهر سوسیالیستی خود در دو مرحله بیان می گردد. در گام اول به بیان مبانی نظری و زمینه های فکری به وجود آورنده ی شهرهای سوسیالیتی می پردازیم.

بسترهای فکری به وجود آورنده ی شهر کمونیستی وام گرفته از بیانیه کمونیستی مارکس در سال 1848 است، که پس از آن در جنبش های معماری باهاس و نیز ایده های شهری لوکوربوزیه تبلور پیدا کرد. اصول شهرهای سوسیالیستی که شباهت های زیادی با شهرهای مدرن قرن بیستمی دارند به شرح زیر است؛ حذف تفاوت های شهرها و مناطق غیر شهری، مسکن ارزان قیمت، باغ شهر و شهر صنعتی با محوریت کار و تولید. در شهرهای سوسیالیستی شهرداری ها به وسیله ی دولت جایگزین شده و تمام اختیارات و امکانات شهرداری ها به دولت محول می شود. برنامه ریزی های شهری سوسیالیستی به شکلی اقتدارگرا و غیر منعطف از بالا به پایین و به صورت سریع و ضربتی و بدون بررسی بازخوردهای احتمالی و امکان برنامه ریزی استراتژیک است. گام بعدی در تعریف شهر سوسیالیتی معرفی شکل شهر است. با توجه به مبانی نظری مطرح شده ی فوق، شهرهای سوسیالیستی واجد خصوصیات کالبدی مختص خود هستند. خیابان اصلی در شهر و محوریت اصلی این خیابان، نیز تراکم جمعیتی این گونه ی شهری که اصولا بر روی کمربندی شهر در بالاترین درجه ی خود قرار دارد، از جمله ویژگی های کالبدی شهر هستند.

پس از تعریف شهر سوسیالیستی نوبت به طرح شهرهای مورد قیاس می رسد. در اینجا شهرهای دوشنبه و برلین شرقی را معرفی می کنیم. هردوی این شهرها در بیش از نیمی از سده ی گذشته تحت سلطه ی حکومت های اقتدار گرای کمونیست بودند. از طرفی هرکدام از این دو پیش و پس از این دوره ی تاریخی گونه های کاملا متفاوتی از حکومت ها را داشته اند. دوشنبه شهری نه چندان بزرگ در آسیای میانی، با ساکنانی تاجیک و بیشتر مسلمان بوده است. این شهر در اقلیمی کوهستانی قرار گرفته و خود شهر نیز بر روی کوهپایه سوار است. از سوی دیگر برلین از شهرهای بزرگ و یکی از مراکز صنعتی و اقتصادی اروپا بوده است. ساکنان این شهر را بیشتر آلمانی تبارهای مسیحی تشکیل می-دهند. برلین در موقعیت اقلیمی معتدل و مرطوب قرار دارد. همانطوری که مشهود است، این دو شهر به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی در گونه هایی کاملا متفاوت قرار دارند.

در بخش آخر مقاله با نگاهی به ساختار معماری و شهرسازی امروز این دو شهر که بخش زیادی از آن باقی مانده از دوره ی کمونیستی است، با ساختارهای مشابهی مواجه می شویم. در این بخش به بررسی شباهت هایی که در گونه های متفاوت سازمان فضایی کالبدی و معماری بالاخص اشکال سکونتی در این دو شهر وجود دارد نگاه و به مقایسه ی آن ها می پردازیم.


در نتیجه گیری بار دیگر به بسترهای متفاوت فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی این دو شهر می پردازیم و با توجه به این امر شباهت های چشمگیر ساخت و سازهای سده ی گذشته را که تابع ضوابط حاکم بر شهرهای سوسیالیستی می باشد را ناشی از ساختار حکومت¬های مشابه حاکم بر این جوامع و تاثیر آنها بر شهرها می دانیم.

محمد عسکرزاده، کارشناس ارشد معماری منظر / mohammad_askarzade@yahoo.com
شهرزاد خادمی، دانشجوی معماری منظر / Shahrzad2013@yahoo.com
* نام:
ايميل:
* نظر: