كدخبر: ۲۲۵
تاريخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
كارگاه های تخصصي پژوهشکده نظر
برنامه ريزي راهبردي شهري، از تئوري تا عمل
کارگاه تخصصی گروه مطالعات فضا و محیط به موضوع «برنامه ریزی راهبردی شهری، از تئوری تا عمل» توسط دکتر ناصر براتی و با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی و رشته های مرتبط، در تاریخ 11/9/88 در پژوهشکده نظر برگزار شد.
دکتر ناصر براتی، بحث خود را اینگونه آغاز کردند : مسئله تعديل طرح جامع يا حل مشكلات آن سبب انجام گرفتن كارهايي شده كه به علت ضعف هايي كه داشته، نهايتاً به هدر دادن وقت و منابع انجاميده و جامعه آكادميك، خصوصاً دانشجويان را در دوگانگي بين آنچه در دانشگاه مي خوانند و آنچه در واقعيت با آن مواجه هستند روبرو ساخته است.

در اين راستا در بررسي تئوري هاي شهري سه مرحله قابل بازشناسي است :
مرحله اول : تهيه طرحهاي توسعه شهري جهت اعمال حاكميت هيئت حاكم كه بررسي خردگرايي و عقل گرايي از بالا به مسائل شهر مي پردازد و محصول گرا، قطعيت گرا و نخبه گراست.
مرحله دوم: هيئت حاكم و گروه نخبه به نفع جامعه طرح مي دهند و اكثريت جامعه را مدّ نظر قرار مي دهند.
مرحله سوم: در اين مرحله توجه از اكثريت به اقليت منتقل شد.

به نظر مي رسد بايد به دنبال شيوه ديگري از برنامه ريزي با هر نام ديگري كه قادر باشد مسائل شهر را شناخته و حتي پيش بيني كند و شيوهاي مناسب براي حل آنها را توجيه نمايد، باشيم.
يكي از اين برنامه ها، برنامه استراتژيك شهري هستند كه داراي فرآيندها، الزامات و دستاوردهاي خاص خود هستند.

فرايند، توسط گام هاي متعدد البته به فراخور شرايط تشكيل مي شود كه حداقل شامل 6 گام است:

1- برنامه ريزي و طراحي (مقدمات تهيه طرح)
2- ارزيابي وضعيت
3- تهيه طرح چشم انداز
4- تنظيم اهداف و راهبردها
5- برنامه ريزي اجرايي
6- پايش و ارزيابي

به طور كلي همه طرح هاي توسعه شهري الزاماتي را طلب مي كنند كه از آن ميان مي توان به تأمين زيرساختهاي مالي، حقوقي، اجتماعي، تشكيلاتي اشاره كرد. البته اين موضوعي است كه اساساً طرح هاي جامع از پرداختن به آن خود داري مي كنند.
* نام:
ايميل:
* نظر: