كدخبر: ۲۵۵۳
تاريخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
اختصاصی نظرآنلاین
دانش یا بینش؟ / شیوه "آموزش مبتنی بر کشف" چه ویژگی هایی دارد؟
در سال 1384،پژوهشکده نظر، با تشکیل "انجمن سفرهای پژوهشی منظر"،پایه های اصلی این روش را یا ایده برگزاری سفرهای پژوهشی بنیان نهاد. پس از آن با ثبت تجربه ها و بازخورد برنامه ها به اصلاح چارچوب حاکم بر شیوه آموزش مبتنی بر کشف مبادرت ورزید. نتیجه امروز آن، بسته آموزشی کاملی است که براساس طرح پرسش و همراهی استاد با دانشجو در سفر بنا شده است.
نظرآنلاین: ضعف های موجود در نظام آموزش معماری، این سؤال را مطرح می سازد که "چگونه می توان از روش آموزش مبتنی بر پرسش برای ارتقای توان طراحی بهره گرفت"؟ در حال حاضر، روش های آموزش بر انتقال یک سویه علم از معلم به دانشجو استوار است.در این فرایند،دانشجو منفعل است و نقش او به آموختن آنچه به وی داده می شود منحصر می شود.رشته هایی که بر خلاقیت استوارند، به بیش از آموزش علوم مرتبط و ضروری خود نیاز دارند. تربیت دانشجو در این حرفه از یک سو وابسته به فعلیت یافتن توانمندی ها و مهارت های فردی اوست و از سوی دیگر،در گروی رشد بینش کل نگر آن هاست.

راهکار برون رفت از این وضعیت،شیوه "آموزش مبتنی بر کشف"(*) می باشد.در این روش، هر سفر آموزشی دارای 3 محصول اصلی است:

1)پژوهشگرانی که حتی با یکدیگر آشنا نیز نیستند، طی سفر یاد می گیرند که چگونه می توان نسبت به حقوق یکدیگر احترام گذاشت، با هم زندگی کرد و یک هویت جمعی و کل جدید را به وجود آورد.

2)پرسش های جدید و مبتکرانه ای خلق می شود که در شرایط رکود علمی در زمینه هنر و معماری ایران، جای خالی آن ها برای اهل فن محسوس است. در این روند، نظریه پردازی آغاز می شود.

3)تولید علم، نتیجه فعالیت پژوهشگر در کار گروهی است و این در حالی است که جامعه پژوهشی ما از نظر کار گروهی در بحران به سر می برد.
------------------------------------------------------------------------------------
(*)در سال 1384،پژوهشکده نظر، با تشکیل "انجمن سفرهای پژوهشی منظر"،پایه های اصلی این روش را یا ایده برگزاری سفرهای پژوهشی بنیان نهاد. پس از آن با ثبت تجربه ها و بازخورد برنامه ها به اصلاح چارچوب حاکم بر شیوه آموزش مبتنی بر کشف مبادرت ورزید. نتیجه امروز آن، بسته آموزشی کاملی است که براساس طرح پرسش و همراهی استاد با دانشجو در سفر بنا شده است.

منبع:مجله منظر/شماره 12/دی و بهمن 1389
* نام:
ايميل:
* نظر: