كدخبر: ۲۶۳
تاريخ انتشار: ۱۹ دي ۱۳۸۸ - ۱۷:۳۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
محمد باقری/محیط و رفتار انسان/قسمت دوم
محیط و رفتار انسان (بخش اول : طبیعت گرایی)
مردم به طور کلی محیط های طبیعی را به محیط های مصنوع ترجیح می دهند و واکنش های مثبتی را در ابعاد فیزیکی و روانی به هنگام مواجهه با مصادیق طبیعت از خود نشان می دهند. حتی تصاویر طبیعت و صداهای محیط طبیعی اثرات مثبت ادراکی بر افراد دارند. (کاپلان و اولریچ)
طبیعت و سلامت انسان : بررسی ادبیات موضوع در حوزه پزشکی سلامت و پیشگیری حاکی از آن است که رفتار های طبیعت گرایانه انسان تاثیر به سزایی در ارتقای شاخص های سلامتی دارند.(نشریه پزشکی پیشگیری امریکا) هاوارد فرومکین به مستندات تحقیقی متعددی اشاره می کند که اثرات مثبت تجارب طبیعت سبز ، حیوانات ، مناظروچشم اندازها و حتی سفر های ماجراجویانه بر سلامتی انسان را تایید کرده اند.

همچنین حضور پیوسته عناصر طبیعت در نهاد واگاهی انسان را شواهد متعدد تایید می کنند. از جمله در 90 درصد داستان های کودکانه وکارتون ها (حتی برخی از متون مشهور کهن مانند کلیله و دمنه) شخصیت های اصلی از طبیعت وحیوانات هستند. در نقاشی های بیشتر کودکان طبیعت حضوری فراگیر دارد. عکس ها ومنظره های طبیعی زینت بخش بسیاری از خانه ها ، محیط های کار و حتی صفحه های نمایشگر رایانه وگوشی های تلفن همراه است.

همچنین سکونتگاه هایی که روی به منظره های خاص کوه ،دریا ، اقیانوس ، رود ، دشت ، جنگل و مانند آن داشته باشند معمولا از منزلت اقتصادی-اجتماعی بالاتر ومطلوبیت روانی برخوردار هستند. به این ترتیب به نظر می رسد زیست گرایی وطبیعت دوستی نه امری انتخابی ، بلکه زمینه ای فطری برای تامین آرامش ورفتار متعادل و منطقی انسان محسوب می شود و لازم است در برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی مورد توجه جدی قرار گیرد. در ادامه به چند مورد از نظریه های مطرح شده در زمینه تعامل انسان و طبیعت اشاره می شود:

نظریه بازسازی تمرکز ذهنی (Attention Restoration Theory) : تمركز مداوم منجر به خستگي ذهني مي‌شود و توجه طولاني (مانند مطالعه مداوم) ممكن است به اضافه بار يا خستگي تمركز ذهنيDirected Attention Fatigue (DAF) ، افزايش خطاي ذهني ، مشكل تمركز و زود رنجي منجر شود. خستگي توجه را مي توان به وسيله محيط‌هاي بازسازندة طبيعي، بوستانها، موزه‌هاو باغ وحش‌ها بهبود داد. نظريه بازسازي تمركز که توسط كاپلانهاارائه شده استمدل کاربردی مناسبی برای کاهش فشار روانی و اضطراب در محیط های شهری وسکونتی است.Environmental psychology. Bell et all 2001) (

نظریه ترجیحات محیطی(Model of Environmental Prefference) : ترجيح یک مکان یا منظر نتیجه حس مكان قوی و نیز ارتباط و تعامل با آن مکان ومنظره است. منظره‌هاي واضح یا ساده به مشاهده‌گر امكان مي‌دهند كه اجزاي منظره را سريع شناخته و سازماندهي كند اما منظره‌هاي پيچيده عليرغم درك پيچيد‌گي اطلاعات زيادي ارائه نمي‌دهند. منظره‌هاي خوانا اين احساس را تداعي مي‌كنند كه مشاهده‌گرگم نشده و دچار خطاي جهت يابي نشود اما مناظرپر رمز و راز مشاهده‌گر را با ترغیب جستجو و توجه بيشتريادگيري و تجربه را افزايش می دهند. البته از دیدگاه کاپلان ها علاوه بر عوامل پيچيدگي ، سادگی ، رمز و رازداري و خوانايي ، عامل آشنايي محيطي نیز در ترجيحات موثر است. سطح بهينه‌ این عوامل مي‌تواند به ترجيح يك منظره , محیط یامكان منجر شود. Environmental psychology. Bell et all 2001) (چهارچوب مدل پیشنهادی کاپلان ها در زمینه ترجیحات محیطی انسان

مشخصات اطلاعات

ادراکی

شناختی

اطلاعات سريع (بي‌واسطه)

ساده

پیچیدگی

اطلاعات قابل پيش بيني  (استنباط)

خوانایی

رمز و راز داریمنابع اصلی:

-Environmental psychology . paul Bell,Thomas Greene.Jeffrey Fisher &Andrew Baum.Harcourt College Publishers.2001.

- Helping to Heal: Therapeutic Garden Design. Available at:  www.planterra.com/.../article_therapeutic.php

- سوسیوبیولوژی: تلفیق نوین. تأليف ادوارد ویلسون-.1384.ترجمه عبدالحسين وهاب‏زاده. انتشارات  جهاد دانشگاهی مشهد.


محمد باقری. دکتری معماری
مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: