كدخبر: ۳۱۸
تاريخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نوسازی شهری
ضرورت تداوم هویت محله در روند نوسازی شهری_1
تمرکز شرایط فرسودگی کالبدی و ضعف حیات اقتصادی ـ اجتماعی محلات فرسوده در غیر از نواحی تاریخی به گونه ای است که در ظاهر امر مداخله حداکثری بدون توجه به حفظ هویت و ارزش های محله ای موجود را توجیه می نماید.
امّا علیرغم  این رویکرد، نزد ساکنین این بافت ها عوامل و شاخص های ارزشمندی در محله وجود دارد که حس تعلق آنها به محله را بر می انگیزد.
مقدمه
نوسازی بافت های فرسوده شهری یکی ازچالشهای مدیریت شهری دهه اخیر ایران است. طبق معیارهای مصوب شورای عالی شهرسازی در کل کشور حدود 55000 هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است. بعنوان نمونه در شهر تهران وسعت بافت های فرسوده ناپایدار در برابر زلزله حدود 14000 هکتار است که چهل درصد جمعیت شهر و سی درصد واحدهای مسکونی آنرا شامل می شود. تراکم جمعیت موجود در بافت فرسوده تهران 3 برابر متوسط شهر و تراکم واحدهای مسکونی نیز 2/2 برابر متوسط سطح شهر است. بافت فرسوده این بافت ها اکثراً خارج از ناحیه تاریخی شهر هستند و در آنها کارکرد هایی در مقیاس شهر وجود ندارد. وسعت زیاد بافت های فرسوده و جمعیت بالای ساکن در آنها دو شرط اساسی برای انجام نوسازی را تعیین می نماید. اوّل حفظ جمعیت ساکن در بافت های فرسوده و ناممکن بودن جابجایی های وسیع جمعیت. تجربه های جهانی و ملی نشان داده است برنامه ریزی برای جابجایی ساکنین این نوع بافتها و نوسازی صرف کالبد ( که اغلب به منظور جلب منافع اقتصادی و بهره کشی از زمین ارزان و موقعیت شهری آن صورت میگیرد) نوعی پاک کردن صورت مساله است. زیرا در عمل محلات و بافت های فرسوده جدیدی توسط ساکنین رانده شده در گوشه دیگری از شهر سر بر می آورد.

شرط دوم لزوم اجرای نوسازی به دست خود ساکنان محله است. زیرا اگر طبق اظهار نظر مسئولین برای نوسازی هر هکتار بافت فرسوده از طریق مداخله متمرکز 100 میلیارد ریال هزینه در نظر بگیریم، هزینه نوسازی بافتهای فرسوده کشور، رقمی نجومی و غیر قابل تصور خواهد بود.

ضرورت حفظ هویت در نوسازی شهری
یکی از اهداف نوسازی شهری در ایران امروز بر اساس سیاستهای متخذ از برنامه های توسعه شهری دولت و شهرداری ها، حفظ هویت محله بعنوان یک کل نیمه مستقل شهر در روند توسعه و نوسازی بافت های فرسوده است. بعنوان مثال سازمان نوسازی شهر تهران "ارتقا هویت های شهری " را از جمله راهبرد های اصلی در دستیابی به هدف کلان حیات بخشی در بافتهای فرسوده شهر تهران اعلام کرده است.( دفتر نوسازی شماره 2، زمستان 85)

فقر، جمعیت زیاد، ناپایداری و بی ارزشی کالبدی، نبود زیرساخت های شهری و ضعف دسترسی ها، خدمات عمومی و کاربری های مورد نیاز حیات شهری، عواملی هستند که امکان ثبات و تداوم مؤلفه های سازنده هویت شهری در روند نوسازی را به شدت ضعیف می نماید.

در واقع تمرکز شرایط فرسودگی کالبدی و ضعف حیات اقتصادی ـ اجتماعی محلات فرسوده در غیر از نواحی تاریخی به گونه ای است که در ظاهر امر مداخله حداکثری بدون توجه به حفظ هویت و ارزش های محله ای موجود را توجیه می نماید. امّا علیرغم این رویکرد، نزد ساکنین این بافت ها عوامل و شاخص های ارزشمندی در محله وجود دارد که حس تعلق آنها به محله را بر می انگیزد.

به بیان دیگر، این محلات دارای هویت قوام یافته و تعریف شده ای هستند که با وجود همه کاستی ها باعث ادامه حیات آنها شده است. و این همان چیزی است که ساکنین را به ادامه سکونت ترغیب می نماید.

ادامه دارد...
محمود تیموری
* نام:
ايميل:
* نظر: