كدخبر: ۳۴۲
تاريخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نوسازی شهری
ضرورت تداوم هویت محله در روند نوسازی شهری_2
در تئوری منظر، مفهوم منظر شهری به عنوان یک پدیده «عینی – ذهنی»، انسانی – کالبدی و یک ساختار اجتماعی – فضایی مطرح می گردد. این تفسیر این امکان را فراهم می سازد که ابعاد ضروری توسعه و نوسازی یک محله از جمله حفظ و ارتقاء هویت شهری مدنظر قرار گیرد.
نظریه منظر، به عنوان چارچوبی برای تفسیر شهر، شاخص ها و ویژگی هایی را برای محله معرفی می کند که مدیریت آن ها در فرآیند نوسازی می تواند به حفظ هویت محله منجر شود.

هویت نه بعنوان "پوسته و امری الحاقی " بلکه به مثابه "نمود حقیقت و تظاهر آن " از شروط اساسی تداوم حیات اجتماعی ـ کالبدی شهر است. هویت شهر تبلور تاریخ و تمدن اجتماعی است که در آن زندگی می کند و حاصل سالهای طولانی اندیشه ورزی و تلاش گوناگون انسانی است که محیط شهری را شکل بخشیده اند. این معنای هویت شهری، دارای ظرفیت بالایی است که کارکردهای اجتماعی مفیدی را برای ادامه حیات شهری می تواند بوجود آورد. از جمله این کارکردها استفاده از باز تعریف هویت محله ای در شهر قرن بیست و یکم و در نوسازی بافت فرسوده است. بافتی که نوسازی آن فقط از طریق خود ساکنین قابل انجام است. امکان حفظ حس تعلق به مکان و هویتمندی فضا و کالبد به ظاهر بی ارزش بافت فرسوده در نزد ساکنان می تواند بعنوان انگیزه ای قوی در کنار سایر انگیزشها مشارکت مردم در فرآیند نوسازی را جلب نماید.

از سوی دیگر طرح های جامع و تفصیلی بعنوان طرح های رایج و قانونی توسعه و برنامه ریزی شهری در ایران کارکرد مثبتی در حفظ هویت شهر و محلات آن نداشته اند. در نوسازی بافت های فرسوده نیز این طرح ها توان چاره جویی و راه اندازی روند نوسازی ر نداشته اند. در اغلب موارد این گونه طرح ها بعلت نگرش کالبدی صرف، ارزشهای فرهنگی ـ هویتی محلات را از بین برده اند. بنابراین حفظ و ارتقاء هویت محله در جریان نوسازی نیازمند روشی غیر از روش معمول طرح های جامع و تفصیلی مرسوم ایران است.

بنابراین سؤال اساسی در نوسازی بافت های فرسوده شکل می گیرد که چارچوب قابل اتکایی که طرح نوسازی با استفاده از آن بتواند هویت محله را تداوم بخشد کدام است؟

در میان تعاریف متفاوت و گوناگونی که از هویت شهری ارائه شده این موضع مشترک است که هویت شهری پدیده ای است حداقل با دو بعد اصلی. بعد اول شاکله و حقیقتی است که دیده نمی شود و بعد دوم سیما و کالبد و آن چیزی است که در برابر دیدگان قرار دارد. تعریف هویت یک شهر بدون این دو جنبه اصلی، نادرست وناقص خواهد بود. با توجه به این معنای هویت، طرح نوسازی باید مبنای نظری و چارچوبی داشته باشد که در آن کالبد و ساختاری که دیده میشود همراه با جنبه های فرهنگی – اجتماعی نادیدنی هویت شهر بصورت توامان مورد توجه قرار گیرند. کما اینکه ابتدایی ترین نقص تجربیات ناکام نوسازی کالبد محور در کشور ما عدم شناخت نظری درست از ماهیت چند لایه هویت شهری است.

در میان نظریات موجود و قابل استناد برای مداخله نوسازانه، نظریه منظر از جمله چارچوب هایی است که دو وجه اساسی هویت شهر را مد نظر قرار میدهد.
در تئوری منظر، مفهوم منظر شهری به عنوان یک پدیده «عینی – ذهنی»، انسانی – کالبدی و یک ساختار اجتماعی – فضایی مطرح می گردد. به عبارت دیگر منظر شهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان و محیط آشکار می شود. این مفهوم از مفهوم فضایی و سه بعدی کالبد فراتر می رود و بعد «معنا»را مورد لحاظ و توجه قرار می دهد. این تفسیر از شهر این امکان را فراهم می سازد که ابعاد ضروری توسعه و نوسازی یک محله از جمله حفظ و ارتقاء هویت شهری مدنظر قرار گیرد. نظریه منظر، به عنوان چارچوبی برای تفسیر شهر، شاخص ها و ویژگی هایی را برای محله معرفی میکند که مدیریت آنها در فرآیند نوسازی می تواند به حفظ هویت محله منجر شود.

محمود تیموری، parhib@gmail.com
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان:
من دانشجوي شهرسازي هستم در اين باره ميخوام مقاله بنويسو اگه مطبي داري واسم بفرست...........
ممنون ميشم........
* نام:
ايميل:
* نظر: