كدخبر: ۳۶۲
تاريخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
فریدون آورزمانی / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
سير تحول نقوش آوندهاي سيمين طی حكومت ساسانيان/قسمت اول
توليد و ساخت ظروف سيمين در پهنه ايران زمين از دهه‌هاي اوليه آغاز حكمراني اين سلسله شروع شد. يكي از قديمي‌ترين ظروف ساساني "جام نقره‌اي" است كه در اطراف شهر "سارگاواشي" در گرجستان پيدا شده‌است.
نقوش اين جام عبارت است از تصوير بهرام دوم، فرمانرواي ساساني(275-292 ميلادي) و فرزند جوان او بهرام سوم، در حاليكه حلقه وليعهدي را در دست گرفته؛ نقش اين پادشاه همراه وليعهد در سكه‌ها و نقش برجسته‌هاي آن دوران نيز ديده مي‌شود. به طور كلي يك تقسيم بندي نسبي از سير تحول نقوش آوندهاي سيمين را با مطالعات عيني و ظروف موجود مي‌توان به شرح زير پيشنهاد كرد:

1. از اوايل قرن سوم تا اوايل قرن چهارم ميلادي كه در اين دوره نقش شاهان و بزرگان ساساني به عنوان تجليل فرمانروا و دودمان او بر بدنه جام و مركز بشقاب‌ها نقش شده‌است. اين‌ها را ظروف اوليه ساساني بايد به شمار آورد، يعني دوراني كه فقط تصاوير شاهان و بزرگان به صورت رسمي تصوير شده و هنوز از صحنه‌هاي بزم و شكار در اين دوره خبري نيست.

2. دروه دوم كه از دهه‌هاي نخستين قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم ميلادي يعني به تقريب از اوايل حكمراني شاهپور اول تا دوران سلطنت بهرام پنجم (بهرام گور) ادامه مي‌يابد. در اين دوره صحنه‌هاي شكار به اشكال مختلف در روي ظروف مجسم شده، گاهي براي نشان‌دادن قدرت فرمانرروا، او را پياده در حال مبارزه با حيوانات درنده ترسيم نموده‌اند. بايد توجه داشت كه قبل از اين تاريخ صحنه‌هاي شكار در ظروف ساساني ديده نشده‌است. صحنه‌هاي شكار در اواسط دوران فرمانروايي شاپور دوم به زيباترين وجهي در كارگاه‌هاي شاهي ساخته و پرداخته مي‌شده، نقوش اين ظروف بسيار برجسته و به طور اغراق آميزي توان و نيرومندي شاه در اين صحنه‌ها توسط هنرمندان مجسم شده‌است.

- شاپور سوم در حال شکار گوزن

با بررسي و جمع بندي ظروف موجود در موزه‌هاي جهان و مجموعه‌هاي خصوصي، مي‌توان نتيجه گرفت كه اين نوع ظروف در زمان شاپور دوم بيش از ديگر شاهان ساساني ساخته شده، در اين دوران ايجاد نقش برجسته‌هاي ساساني كم‌كم متوقف مي‌شود به طوري كه در فاصلة قرن چهارم تا هشتم ميلادي، فقط دو صحنه تاج‌گيري از فرمانروايان ساساني، آن هم بر اساس منظورهاي خاص ايجاد شده، بنابراين بايد براي بزرگداشت شاه و نشان دادن قدرت و دلاوري او صحنه‌ها و نقوش به شكل ديگر ايجاد مي‌شد، شايد كثرت و وفور ظروف منقوش ساساني در اين دوره را بتوانيم بدين گونه توجيه كنيم.

3. دوره سوم از اواسط قرن پنجم ميلادي در زمان فرمانروايي بهرام پنجم آغاز‌شده و تا انقراض سلسله ساساني (652ميلادي) ادامه مي‌يابد. در اين دوره تنوع نقوش، بسيار زياد شده و صحنه‌هاي مذهبي، بزم، رزم و نقوش حيوانات نيز معمول مي‌گردد و هرچه به انتهاي سلسله نزديك مي‌شويم، تنوع نقوش زيادتر شده و از برجستگي و زيبايي و همچنين كيفيت هنري آن‌ها كاسته مي‌شود. به نظر مي‌رسد در انتهاي اين دوران هنرمند ساساني تحت تاثير هنر اقوام كشورهاي همجوار مانند هنر "گوپتا" قرار گرفته و از اصالت كار آن‌ها كاسته مي‌شود. نمايش زنان عريان كه در هنر ايران سايقه نداشته در اواخر اين دوره ظاهر مي‌گردد. اين پيكرها با حالات رخوت آميز و با اندام‌هاي قوي و نرم زنان جوان و پيچ و تاب كمر و برخي خصوصيات هوس انگيز ديگر، اقتباس و تقليدي از نمونه‌هاي ديگر پيكره‌سازي هنر "گوپتا" و هند به شمار مي‌رود.

تداوم خلق آوندهاي سيمين پس از سقوط ساسانيان
ظروف نقره ساساني از نواحي جنوبي بين النهرين كه تيسفون پايتخت ساسانيان در آنجا واقع شده‌بود تا دشت‌هاي آلتايي در جنوب سيبري، قفقاز و دامنه‌هاي كوه‌هاي اورال به طور پراكنده، ضمن كاوش‌هاي باستان‌شناسي يا توسط كشاورزان به هنگام شخم زمين، يا توسط كارگران ساختمان طي يك صد سال اخير كشف شده‌است. تعدادي از بشقاب‌هايي كه فعلاً در موزة «آرميتاژ لنينگراد» حفظ مي‌شوند در ناحيه"پرم"، در غرب دامنه‌هاي كوه اورال، يعني منطقه‌اي بسيار دور از محل ساخت آن‌ها يافت شده‌است. پس از سقوط سلسلة ساسانی، ظروف سيمين در بعضي از نواحي امپراتوري توليد مي‌شد كه بر اساس شواهد و مدارك، دو نقطه را مي‌توانيم نام ببريم: 1-خراسان بزرگ 2-شمال ايران
براي نقاط ديگري مانند ناحية قفقاز هنوز شواهد و مداركي در دست نداريم. اما اين ناحيه را نيز مي‌توانيم با قيد احتياط در فهرست مكان‌هايي كه احتمالاً پس از انقراض دولت ساساني در آنجا اين ظروف توليد مي‌شده‌اند نام ببريم.
فریدون آورزمانی، دکتری باستان شناسی
برگرفته از ماهنامه فروهر، شماره 5و6، مرداد و شهریور 1375
* نام:
ايميل:
* نظر: