كدخبر: ۴۰۲
تاريخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
علی اکبر سرفراز / گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
آب در دوران باستان / قسمت اول
این مطلب بخش نخست از مقاله دکتر علی اکبر سرفراز با عنوان "آب" است که در قالب مجموعه مطالبی ارائه خواهد شد.
آب در دنياي پرجمعيت امروزي از چنان جايگاه والايي برخوردار است كه هيچ عنصري با آن قابل مقايسه نيست. دسترسي به مكان والاي آب، با همه پيشرفت دانش و علم در دنياي صنعتي روز مقدور نيست. گزارش برنامه آب‌شناسي يونسكو نشان مي‌هد که استحصال آب در خلال يك قرن گذشته 7 و مصارف صنعتي آن 30 برابر بوده‌است. به اين ترتيب بايد باورمان باشد كه خداوند متعال اين موهبت الهي را كه به مخلوقات خود ارزاني داشته است رمز كلي چيزها و سرچشمه امكانات هستي است. ذات رستني هاست و اكسير بي‌مرگي است و يزدبخش حيات و ادامه زندگي و ريشه هر درماني است كه از آسمان لايتناهي براي رفع عطش و سيراب و تلطيف كردن آفريده‌هاي الهي نازل مي‌شود.

مطالعات كشاورزي مؤيد آنست‌كه 3/1 غذاي جهان در 18% صد زمينه‌هاي كشاورزي بدست مي‌آيد كه 2 تا 3 برابر زمين‌هاي ديمی است كه عهده دار ادامه تغذيه انسان‌ها مي‌باشد. آبی كه از روي دريا و اقيانوس‌ها اوج مي‌گيرد تا با ايجاد ابرهاي باران‌زا در آسمان‌ها به امر الهي اهداف و مقاصد جان‌بخشي خود را به صورت بارش برف و باران و یا مرواريدهاي غلطان تگرگ، به زمين برساند. اشرف مخلوقات نیز علاوه بر عاطفه باطني نسبت به اين عنصر والا به تدريج براي استفاده هر چه بيشتر و نيكوتر از آن تجارب فني و ذوقي خود را به كار‌گرفت و سازه‌هاي گوناگون و متنوعي كه اغلب جنبه‌هاي صنعتي و هنري دارند را ایجاد کرد. مظاهري از ذوق تلطيف يافته انسان نسبت به اين عنصر بي‌نظير كه برخي از آن‌ها داراي مفاهيم ذهني و آثاري از مظاهر اعتقادي و معنوي انسان در گذشته است و با بررسي و مطالعه آن‌ها مي‌توان از قابليت‌ها و توانائي‌ها و ويژگي‌هاي اين عنصر زندگي بخش و نقش آن در حيات اجتماعي گذشته آگاهي حاصل كرده و رفتار و برخورد انسان گذشته را با اين مايه حياتي و تفكر و جهان بيني او را با اين موهبت الهي، به ويژه امر تقدس دنيايي و نوازش آب را در تجسم تخيلات ذهني او مورد كنكاش قرار داد.

انسان اوليه به طور فطري و طبيعي ذات هستي بخش آب را كاملاً درك كرده بود. آن هم نه در قالب يك فرمول شيميايي H2O بلكه به عنوان يك اكسير و مايه حياتي كه در عرصه تفكر و احساس بشري پايه و اساس زندگي سراسر جهان است. چنانكه كاهن ودائي آب را راحتي و نعمت و در واقع شفابخش همه دردهاي بي‌درمان مي‌داند. هندوها آب را تمثيل ايزدي بي‌نهايت عالم و بطن كلي صور آفرينش دانسته كه پيش از خلقت به صورت نامنظم بالقوه موجود بوده‌است و آفرينش در حقيقت نظامي است كه به اين نيروي نهفته سامان مي‌بخشد و آن‌را از قوه به فعل در مي‌آورد. ملاحظه مي‌شود که در جهان بيني آن‌ها آب در بدو خلقت به تعبير ديگر همان ماده اوليه دنيا است كه كائنات از آن پديد آمده‌اند.

در سرزمين بين‌النهرين بابليان بر اين باور بودند كه غيب آموزي از آب نشأت گرفته و لذا اقيانوس را خانه حكمت مي‌ناميدند و شخصيتي بنام خداي آب EA قائل بودند كه داراي پيكري است نيمي انسان و نيم دگرش ماهي. تصور مي‌شد كه او به مردم كشت و زرع و كتابت و هيئات و نجوم مي‌آموزد. به اين ترتيب در گذشتة دوران تاريخي، مساله آب در رابطه با خلقت، به عناوين مختلف تعبير و تفسير شده‌است و در هر يك از ممالك تاريخي و باستاني، اقوام گوناگون داراي اعتقادات و اسطوره‌اي بودند و برخي براي آب خداياني قائل شده بودند. چنانكه در دوره كلاسيك يونان «يوزئيدون» الهه آب درياها و اقيانوس‌ها بود كه نشانه مقتضيات كيهاني است. بدين معني آب بيش از خلقت عالم و آدم وجود داشته.

چون مشغله اصلي یونانیان زراعت و كشاورزي بوده، براي كاميابي و توفيق در امر بذرافشاني و زراعت، به رومي برزگر بنام «ساتر رنوس» Sater renus و در رأس آن‌ها خداي آسماني «ژپيتر» روی آوردند كه مولد باران و موجد اشعه آفتاب فروزان و بطور كلي باعث رونق كشاورزي مي‌شد.

در روم باستان براي آب‌هاي جاري خدائي بنام «تنگوانالگوس» بود كه به نامش سوگند مي‌خوردند و در كنار چشمه‌ها و معابد زندگي مي‌كرد. هر چند پرستش آب در سيسيل از قديم الايام معمول بود.
در چين نيز رودخانه «هوانگ‌هي» (يا رودخانه زرد) داراي تقدس خاصي بود و چينيان به خداي آسمان و زمين و آب‌هاي كوهستان نيز اعتقاداتي داشتند و در باور آنان آسمان، آفتاب و باران حيات را با زمين تماس مي‌دهد.
ادامه دارد...
علی اکبر سرفراز، دکتری باستان شناسی
* نام:
ايميل:
* نظر: