كدخبر: ۴۰۹
تاريخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۲۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
محمد باقری/محیط و رفتار انسان/قسمت دوم
محیط و رفتار انسان (بخش دوم : جامعه گرایی)
جامعه گرایی یکی از ویژگی های ذاتی انسان شناخته می شود .بر این اساس انسان بدون زندگی اجتماعی قادر به تامین نیاز های خود وشکوفا کردن استعدادهای الهی خویش نمی باشد.
نظريه اضافه بار اطلاعاتي(Information Overload)

انسانها ظرفيت محدودي براي پردازش اطلاعات دريافتي دارند و در هر زماني فقط بر روي تمركز و توجه محدودي مي‌توانند سرمايه‌گذاري نمايند.وقتي كه ميزان اطلاعات برخواسته از محيط از ظرفيت پردازشگري فرد نسبت به همة آن اطلاعات تجاوز كند، پديدة اضافه بار اطلاعات 1 رخ مي‌دهد. واكنش معمولي به پديدة اضافه بار گونه‌اي از تونل بصري است كه در آن، ورودي‌هايي كه كمتر با مسئله مورد نظر تناسب دارند را ناديده مي‌گيريم و توجه را بيشتر متوجه اطلاعات متناسبتر با مسئله مي‌نماييم. ما براي كنار زدن و جلوگيري از رخداد عوامل مخرب محيطي تلاش می کنیم. به عنوان مثال بوام وهمكاران به نقل از آرانترن و ايوانز (1984) اظهار مي‌كنند كه معلم‌ها محيط كلاس را براي به حداقل رساندن عوامل پريشان كننده اصلاح مي‌كنند.

بي‌توجهي در كمك رساني به دیگران به دليل ايجاد پديده تونل بصري و كم‌توجهي به محركهاي غير مرتبط با اهداف اصلي قابل توضيح است. تنوع و گونه‌گوني‌هاي شخصيت شهروندان و عابران در فضاهاي شهري، نوعي احساس عدم امنيت نسبت به شخصيت افراد ديگررا در ذهن و روان ايجاد مي‌كند كه منجربه بي‌ميلي در كمك رساني مي‌شود. وقتي افراد بسياري پيرامون شخصي كه توان كمك رساني دارد حضور دارند و هر كدام قابليت كمك رساني دارند، فرد احساس كفايت و عدم نياز به كمك رساني توسط خود مي‌كندودر مواردي متاسفانه اين احساس در بيشتر ناظرين بروز مي كند، در حاليكه در شهرهاي كوچك ومناطق روستايي اين گونه نيست. به عبارت ديگر همان فرد ممكن است در يك منطقه روستايي يا غير شهري كاملاً آماده كمك رساني باشد. در واقع مسئوليت پذيري در قبال كمك رساني در ارتباط با فضاي شهري و روستايي- و نه فقط در ارتباط با شخصيت فردي،- قابل تعريف است. چراكه اكثريت قريب به اتفاق انسانها داراي حس نوع دوستي و كمك رساني ـ در سطوح مختلف- هستند. با توجه به الگوي اضافه‌بار، ممكن است به دليل خواسته‌هاي مداوم، ظرفيت توجه به يك باره خالي شود ودرچنين شرايطي حتي در خواست‌هاي كوچك براي توجه و تمركز ممكن است باعث اضافه بار شود. حتي پس از توقف يك محرك غير جالب يا مفرط، اثرات پسيني رفتاري مثل كاهش نااميدي، خطاي عملكرد ذهني و كاهش تكرار رفتار نوع دوستانه رخ مي‌دهد. الگوي اضافه‌بار قادر است اين اثرات پسيني در ظرفيت كاهش يافته برای توجه به نشانه‌هاي مناسب را توضيح دهد.

مطالعات براون وپولتون (1961) بر رانندگي افراد در محله‌هاي مسكوني كوچك و نيز توقفگاههاي پر ازدحام مركز شهر نشان داد كه رانندگان هنگام گوش دادن به نوار كاست در مراكز شهري پر ازدحام خطاي بيشتري را در تشخیص نوار نشان داده‌اند، چرا كه در مراكز شهري توجه و تمركز بيشتري بايد متوجه محرك‌هاي محيطي مربوط به رانندگي معطوف شود و در نتيجه راننده توجه كمتري را به نوار و اطلاعات آن خواهد كرد. از همين‌رو برخي برنامه‌ريزان برآنند كه خيابانهاي تجاري و فعال بايستي ازحركت اتومبيل‌ها بكاهند تا رانندگان علاوه برتوجه به رانندگي به فرصت‌هاي تجاري خيابان توجه نمايند. (بوام به نقل از پارسل 1996)

يك قرن پيش جامعه شناسي به نام جورج سيمل آسيب‌هاي رفتاري را در مناطق بزرگ شهري به صورت گونة خاصي از اضافه بار برشمرد. بوام به نقل ازميلگرام ( Milgram:1970) نيز عنوان مي‌كند كه زوال زندگي اجتماعي در مناطق بزرگ شهري با افزايش خواسته‌هاوضرورت هاي عملكردهاي روزمره همراه است كه به واسطة بي‌توجهي به نشانه‌هاي اجتماعي پيراموني و ظرفيت كاهش يافته توجه افراد رخ مي‌دهد. بنابراين، بيماري‌هاي مربوط به شهر، از جمله غفلت از ديگران هنگام بلايا از سوي شهروندان، ممكن است تا حدي به دليل اضافه بار محيطي باشد. چرا كه شتاب و شلوغي زندگي روزمره توجه بيشتري را مي‌طلبد كه نتيجة طبيعي آن عطف توجه كمتر به مسائل و موضوعات اجتماعي پيراموني خواهد بود.

نظريه سطح اشباع منابع انساني
اين ديدگاه يكي از مفاهيم كليدي در نظريه مكان ـ رفتار است. به دلايل مختلفي يك مكان رفتار ممكن است تعداد كم يا زيادي از افرادي را كه متمايل به فعاليت هستند به خود جذب نمايد. وقتي كه افراد زيادي در پيرامون موضوع كار حضور دارند و مكان رفتار از يافتن راهي براي ورود افراد بیشتر ناتوان است، پديده اشباع بالاي منابع انساني رخ مي‌دهد. از سوي ديگر وقتي كه افراد كمي جذب فعاليت مي‌شوند، پديده فقدان اشباع منابع انساني رخ مي‌دهد. ويكر (Wicker 1986) بنابراین مكا‌ن‌هاي رفتاری، موجوديت ايستايي ندارند. مكانهاي رفتار متولد مي‌شوند، تلاش و كوشش مي‌كنند، انطباق پيدا مي‌كند، رونق مي‌گيرند و آنگاه مي‌ميرند. اگر تعداد داوطلبان متقاضي حضور در يك مكان رفتار (براي ايفاي نقشي فعال يا غير فعال) از حداقل لازم براي فعاليت آن مكان رفتار پايين‌تر شود، در آن صورت اعضاي مكان رفتار بايد نقش‌هايي بيشتر از حد معمول را ايفا نمايند تا مكان رفتار برقرار باشد. در اين شرايط اعضا بايد به سختي كار كنند و با مسائلي سخت‌تر مواجه شوند. در هر دوحالت فرا اشباع و فقدان اشباع، كارايي مطلوب از دست مي‌رود.
محمد باقری. دکتری معماری
* نام:
ايميل:
* نظر: