كدخبر: ۴۱۱
تاريخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عليرضا نوروزي طلب/ گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
جايگاه هنر اسلامي در جامعه نوين/ قسمت ششم
هنر سنتي روش تجلي هنر قدس است و به بياني، هنر سنتي صورت هنر قدسي است. هنر اسلامي با بهره گيري از روش هاي سنتي در هنر به معني عام و جهان شمول، تجسم صورت هنر قدسي است.
حضور در عالم قدس با نفي انگيزه‌هاي فردي ونفساني ميسر است و اثر هنري بالضروره حامل همين معني است. شهود عرفاني كه مبدأ آن عشق به زيبايي ازلي و ابدي است، ظاهر و باطن يكديگرند و خلاقيت هنري از موازنه‌ي ميان شهود عقلاني ومعرفت (عشق عرفاني) نشأت مي‌گيرد وبه همين علت است كه اثري كه در عرصه‌ي هنر اسلامي قرارمي گيرد،‌ تجلي بخش صفتي الهي است كه جمال وجلال و كمال و خلاق از جمله‌ي اين صفات الهي‌اند كه درهنر اسلامي بارزترين تجليات امر مقدس و معنوي را به ظهور رسانده‌اند. با ظهور دوران مدرنيته تمام اين معاني، با اضمحلال هنر سنتي و نگرش معنوي انسان نسبت به هستي، از بين رفت و هنري (يا به معني صحيح كلمه، هنر ناميده‌اي) ظهور يافت كه نفي امر مقدس و معنوي است. در هنر جديد، اين هدف تحقق يافته است.

رنه گنون تمدن كنوني غرب را تمدني لائيك وضد سنتي مي‌داند. اين پژوهشگر مسلمان فرانسوي عصر حاضر را «عصر ظلمت» (كالي يوگا) و«دوران سيطره‌ي كميت» نام نهاده است. (17)

اصطلاح سنت (tradition) و ارتباط آن با هنر و امر قدسي و حكمت هنر اسلامي و امر معنوي در تمدن جديد اهميتي خاص پيدا كرده‌است. اهميت اين اصطلاح از باب نفي تمدن غربي و تقدس‌زدايي از فرهنگ و هنر و هر پديده‌ي معرفتي‌اي است كه با روح انسان سر و كار‌دارد. اين نفي ناشي از تقدس زدايي عالم است كه به تبع، ‌همه‌ي عرصه‌هاي حيات مادي و معنوي بشر را در برگرفته است و هنر نيز به عنوان عالي‌ترين محصول منش متعالي روح، دست خوش اين ملعبه قرار‌گرفته است. در كتاب مدرن‌ها مي‌خوانيم:

«مدرنيته» مفهومي پيچيده است كه نمي‌توان تعريفي جامع از آن به دست داد. در حقيقت دشواري تعريف كلمه‌ي «مدرن» از آن جا است كه همواره در تقابل با دو مفهوم ديگر قرار مي‌گيرد، يكي مفهوم «كهنه» وديگري مفهوم «سنت». از اين نظر، گذشت زمان مصداق كلمه‌ي «مدرن» را پيوسته تغيير مي‌دهد، اما اصل مدرنيته به معناي«همواره به پيش رفتن است»،‌ و در عين حال،‌ «فراخواندن نو» و كنارگذاردن «كهنه». در نظر رومي ها،‌ كلمه «مدرن» معناي تازه داشت، حال آن كه كهن به معناي آن چه به گذشته تعلق دارد بود. كلمه «مدرن» (modernus ) را رومیان نخستين‌بار در قرن ششم ميلادي از روي كلمه modo، يعني «به تازگي» ‌ساختند، همچنان كه كلمه‌ي hodiernus به معناي «امروزي» را ازكلمه‌ي hodie به معناي «امروز» ساخته بودند. پس از نظر روميان«مدرن» بودن يعني آگاهي داشتن به نسبت به زمانه‌ي خود. مدرنيته حركتي است كه ايده‌ي شك، ‌نقد و بحران در بطن آن جاي دارد. موضع انسان در جهان تغيير كرده است. هماگونه كه از زمان كوپرنيك زمين به دور خورشيد مي‌گردد،‌ با دكارت نيز سوژه‌ي مدرن در مركز كائنات قرار مي‌گيرد وسرور و مالك طبيعت مي‌شود: سوژه‌ي مدرن دست به خود بنيادي خويش مي‌زند. جامعه از همه‌ي قيود ماوراء الطبيعه رها مي‌شود. با كانت عصر مدرنيته آغاز مي‌شود. كانت نخستين كسی است كه جهان فيزيكي و جان متافيزيكي را از یکدیگر جدا می‌کند. به تعریف او جهان فیزیکی قابل مشاهده و تبيين علمي است، در حالي كه جهان فيزيكي خارج از ادارك و فهم ما قرار مي‌گيرد. ‍‍[قدرت تكنولوژي در دوران مدرنيته، ‌انسان را به مقام سروري و مالكيت طبيعت مي‌رساند.] بي‌ترديد، مهم‌ترين محور مدرنيته شكل‌گيري فرد است به مثابه‌ي چهره‌ي اصلي جهان مدرن. به عبارت ديگر،‌ مدرنيته را مي‌توان نظامي از انديشه‌ها وارزش‌هايي دانست كه به پيدايش فرد گرايي در جهان مدرن انجاميده‌است. ديگر «كل» ‌نيست كه سوژه را مي‌سازد،‌ بلكه سوژه است كه «كل» را بنا مي‌كند. جهان مدرن با ابزار دنيوي سازي و اسطوره زدايي، فرد را به عنوان سوژه به سوي عقلانيتي همچنان عمومي‌تر و مؤثرتر پيش رانده‌است. مدرنيته به ما نشان‌داده است كه ارزش‌هاي مطلق و حقايق غايي در تاريخ وجود ندارد.» (18)

کتابنامه:

17- رك: عبدالواحد يحيي(رنه) گئون، سيطره ي كميّت و علائم آخرالزمان، ترجمه‌ي علي محمد كاردان (تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1365)، ص7، و نيز فصل 28؛ و گنون، بحران دنياي متجدد، ترجمه‌ي ضياءالدين دمشيري (تهران: امير كبير، 1378)؛ ص1.
18-رامين جهانبگلو، مدرن ها، (تهران: نشر مركز، 1376)، صص 6ـ5 ، 10ـ9، 12و 16.

علیرضا نوروزی طلب، دکترای پژوهش هنر، استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
noroozi110@yahoo.com
* نام:
ايميل:
* نظر: