كدخبر: ۴۲۱
تاريخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نوسازی شهری
ضرورت بازنگری در شاخصهای شناسایی بافت فرسوده
شاخص های معرفی شده در شهرهای مختلف تحت تاثیر عوامل اقلیمی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دیگر کاربرد واقعی خود را از دست می‌دهند.
به عنوان نمونه در شهرهای ساحلی و گرم و مرطوب عرض معابر به ویژه در بافتهای قدیم و ارگانیک اتفاقاً به طور متوسط بیشتر از عرض معابر بافتهای جدید و مقاوم است که خود قانونمندی دیگری دارد.

از ابتدای برنامه‌ریزی و مداخله دولت برای ساماندهی بافتهای فرسوده، شناخت و تشخیص این بافتها و تمیز آنها با سایر بافتها از یک طرف و نحوه و چگونگی مداخله در این بافتها به مثابه چالش اساسی برنامه‌ریزان مورد توجه خاص قرار گرفت. «یکی از بزرگترین مشکلات، ابهام در مفهوم «نوسازی بافت فرسوده»، برداشتهای متعدد از آن و ماهیت پیچیده موضوع و گستردگی آن می‌باشد» (عندلیب، ج 1، 24) در این چهارچوب مطالعات و تحقیقات متعددی انجام شده و پس از بررسیهای کارشناسی ضمن ارائه تعریفی از بافت فرسوده، معیارهای تشخیص آن ارائه شده است. بر اساس ضرورتهای پیش گفته طرحهای حرفه ای مرتبط با این امر در شهرهای کشور در حال تهیه می باشد بدون آنکه بر معیارها و مبانی نظری برخورد با بافتهای فرسوده وفاق و اتفاق نظر کاملی صورت گرفته باشد. برای اجرای مصوبات و تشخیص بافتهای فرسوده، شاخص‌ها و معیارهایی ارائه شده که سرانجام از بین معیارهای گوناگون و یا همپوشانی آنها طبق مصوبه 3/5/1384 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سه شاخص ناپایداری، ریزدانگی و نفوذ ناپایداری، برای تشخیص بافتهای فرسوده مبنای عمل قرار گرفته‌اند.

- ناپايداري معرف فقدان سيستم سازه­اي مناسب و غيرمقاوم بودن ابنيه است.

- نفوذناپذيري معرف عدم دسترسي­هاي مناسب و قلت معابر با عرض کافي براي حرکت سواره است.

- ريزدانگي معرف فشردگي بافت و کثرت قطعات (پلاک­ها) کوچک با مساحت اندک است.

از زمان تعریف شاخصهای فوق و شکل‌گیری مبانی نظری تشخیص بافتهای فرسوده شهری، این شاخصها و مبانی از سوی کارشناسان مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و نمونه‌های تجربی نیز کارایی و عدم کارایی این معیارها را به اثبات رسانده است. آنچه بیشتر مورد وفاق قرار گرفته این است که «اصولا فرسودگی به کالبد منحصر نمی‌شود، بلکه معرف وجود شرایطی است که زندگی انسان را در ابعاد مختلف تهدید می‌کند. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تداوم این روند در بافتهای فرسوده خود به منزله زلزله‌ای فاجعه‌آمیز است که نسلهای آینده را نشانه گرفته است. این شرایط مواردی همچون میزان بالای جرائم، وجود فقر اقتصادی، نبود زیرساختهای مناسب کالبدی، آسیب‌پذیری در برابر زلزله، عدم امکان امدادرسانی مناسب در مواقع بحران و بسیاری موارد دیگر را شامل می‌شود»(عندلیب، 1386،ج2، 15)

اینک به پشتوانه مباحث علمی_ کارشناسی و اجرایی این موضوع با دو مسئله اساسی روبرو است؛

مسئله اول این که به اذعان بسیاری از کارشناسان و مطالعات انجام شده، فرسودگی و عدم کارایی بافت تنها با معیارهای کالبدی و معماری قابل تعریف نیست. بنابر این محدود کردن مبانی نظری شناخت این بافتها با دیدگاه پوزیتویستی و توجه صرف به ابعاد کالبدی کاری نادرست است.

مسئله دوم این که با فرض قبول مبانی نظری فوق، شاخصهای معرفی شده در شهرهای مختلف حتی در مناطق مختلف شهرهای بزرگ ، تحت تاثیر عوامل اقلیمی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دیگر کاربرد واقعی خود را از دست می‌دهند. به عنوان نمونه در شهرهای ساحلی و گرم و مرطوب عرض معابر به ویژه در بافتهای قدیم و ارگانیک اتفاقاً به طور متوسط بیشتر از عرض معابر بافتهای جدید و مقاوم است که خود قانونمندی دیگری دارد. همین طور ریزدانگی یا درشت‌دانگی بافت به شدت از عوامل اقتصادی و معیشتی تاثیر می‌پذیرد که در بافتهای جدید نیز این موضوع در حال تکرار است. ناپایداری نیز تحت تاثیر نحوه ساخت بوده و چه بسیار ابنیه نوساز در بافتهای جدید با عرض معابر وسیع و ابعاد قطعات مناسب به ویژه در شهرهای کوچک هستند که به دلیل نظارت نامناسب ناپایدار می باشند.

[1] به عنوان مثال نگاه کنید به مجله اندشه ایرانشهر شماره 9 و 10 (مقاله‌های متعدد)

منبع : وبلاگ دیدگاه - احمد قاسمی
مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: