كدخبر: ۵۴۱
تاريخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
همایشهای هنر، معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار میکند:
همایش ملی معماری و شهر سازی اسلامی، مفاهیم ونظریه ها
واکاوی مفاهیم ونظریه های معماری وشهرایرانی- اسلامی از دوران شکل یابی تا عصر حاضر از طریق بازشناسی، تبیین مفاهیم و نظریات انديشمندان و نیز آثار و ابنیه آن دوران ضروری می نماید. این بازاندیشی در بستر زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی تحقق یافته و می تواند به طرح رهیافت های نوین و افق های تازه مبتنی بر ارزش ها و تجارب اسلامی رهنمون شود.
با ظهور اسلام تحولات اجتماعی شگرفی در کشور هایی چون ایران رخ داد که به پرورش مشاهیر علمی و آثار ماندگار در حوزه هنر، معماری وشهر سازی منجر شد. اگرچه یک چهارم جمعیت جهان و 98 درصد جمعیت ایران مسلمان هستند و معماری و شهرسازی جوامع اسلامی، مصداق فرهنگ و تمدنی درخشان در جهان معاصر است؛اما با ورود این جوامع به عصر نوگرایی چالش های گسترده ای در ساختار معماری وشهر سازی این جوامع ایجاد شده است. در چنین شرایطی واکاوی مفاهیم ونظریه های معماری وشهرایرانی- اسلامی از دوران شکل یابی تا عصر حاضر از طریق بازشناسی، تبیین مفاهیم و نظریات انديشمندان و نیز آثار و ابنیه آن دوران ضروری می نماید. بدیهی است که بازشناسی و پژوهش در شهرسازي و معماري اسلامي ایران در بستر زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی تحقق یافته و می تواند به طرح رهیافت های نوین و افق های تازه مبتنی بر ارزش ها و تجارب اسلامی رهنمون شود. در این راستا ادراک وشناخت مصادیق مدنیت اسلامی همچون هنر، معماری، شهر سازی و معماری منظر در ابنیه، بافت هاو شهرهای تاریخی پیش روی قرار می گیرد.

اهداف همایش

- باز شناسی و فهم معماری و شهر سازی اسلامی ایران


- نظریه پردازی و تبیین مفاهیم معماری و شهر سازی اسلامی


- توسعه و تعمیق پژوهش های کاربردیمحور ها و موضوعات همایش


- ماهیت و هویت معماری و شهرسازی اسلامی


- اندیشه ها و نظریه ها در حوزه شهر و معماری ایرانی- اسلامی (پدیدار شناسی ، نشانه شناسی و ...)


- مکاتب شهر سازی و معماری درتمدن ایرانی- اسلامیتقویم همایش:


اعلان فراخوان همایش : 1 مرداد 1389


مهلت ارسال خلاصه مقالات 1 آبان ماه 1389


اعلان پذیرش خلاصه مقالات 1 آذر 1389


مهلت ارسال اصل مقالات 1 دی 1389


اعلان پذیرش اصل مقالات 1 بهمن 1389


زمان برگزاری اسفندماه 1389


مکان برگزاری تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز


سایت اینترنتی همایش:

http://www.tabriziau-conference.ir/index.php/fa/jashnvareh
* نام:
ايميل:
* نظر: