كدخبر: ۷۴۵
تاريخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر فرهنگی
دیالکتیک هنر و شهر
در حالی که هنرمندان و طراحان می‌کوشند جنبه‌های «ادراکی» مردم از محیط را تجزیه و تحلیل کنند، مردم بیشتر از «تداعی‌ها» لذت می‌برند؛ «صمیمی بودن»، «والا بودن»، «سرپناه»، «خاطرات کودکی» و... . از گوناگونی و غنای این تداعی‌ها می‌توان در خلق هنر شهری بهره برد.
دیوار نگاری شهری در جستجوی هویت جمعی

پیشینه حضور هنر دیوارنگاری در خلق منظر ایرانی

نقاشی دیواری حماسه «سوگ سیاووش» متعلق به قرن دو و سه میلادی، یافت شده درحفاری‌های «پنجکند» (پنجیکنت) تاجیکستان جز‌‌ء کهن‌ترین دیوارنگاره‌های حماسی- روایی ایرانی است. هنر دیوارنگاری بیشتر در قالب سنگ‌تراشی، به عنوان عنصری «هم‌بافت» در خلق منظر - و نه تنها در خدمت معماری- به کار رفته است. این هنر با مبدأ حجاری‌های نقش رستم در عصر هخامنشی، دوران اوج خود را از اواسط دورة ساسانی و دورة سلجوقی در پیوند با نگارگری و ادبیات نمایشی تا میانه دورة صفویه سپری کرد. در دورة قاجاریه نیز، نقاشی قهوه‌خانه‌ای در پاتوق‌ها، فضاهای جمعی و معابر عمومی به عنوان یکی از مشتقات این هنر با پایه‌ای مردمی‌تر پدید آمد.
هنر پس از دوره قاجار یک مرحله از دگردیسی شکلی و محتوایی خود را گم کرد. در این فرایند سخت‌شدن ((solidification انعقادی در جریان ارتباط پدید آمد و هنر به یک‌باره گرته‌برداری نابهنگامی از انگاره «تجرید» و «والا بودن» مدرن را آغاز کرد، که در دوره معاصر بدون سپري‌كردِ آرام و عميق دوره گذار، وارد قلمرو عمومی شهر شده است. شاید این پیوند با‌ یافت، دوباره‌سازی و به روزآوری «الگوها» با اعتباری بالاتر از تجدید نقش‌مایه‌ها ممکن باشد. الگوهایی که در طی سالها در خاطره جمعی ایرانی ثبت شده‌است.
به نظر می‌رسد الگوهای زیر در خلق منظر ایرانی، در طی سالها پایدار شده باشند :
• الگوی امکان‌سنجی مکان اثر و ارتباط میان سایر ارکان منظر (مجاورت با شاهراه کاروانی- فراوانی دفعات بازخوانی- منظر طبیعی، منظر انسان‌ساخت، خط، آیین، نمایش و ...) برای خلق یک مکان مولد «رویداد».
• الگوی استفاده از ابعاد عینی (syntactic) و ذهنی (semantic) علایم، در درجات مختلف محتوایی از نقش‌ (ornament) گرفته تا علامات صریح (پیکتوگرام) و نماد که امکان قیاس مفهومی در سطوح مختلف فکری و حتی کیفیت روحی مخاطب در زمان‌های متفاوت را فراهم می‌آورد. (رویکرد کثرت‌گرا)
• الگوی بهره‌گیری از تداعی، روایت، پویانمایی (با حرکت ناظر و نه حرکت تصویر)، پتانسیل‌های نور، سایه و اتفاقات بداهه و خلق یک خلوت خیال‌انگیز در اجتماع، که کاراکتر مکان می‌طلبد.
• ایجاد یک قرارگاه رفتاری که قابلیت تداوم جریان تاریخ را فراهم آورده و دوره‌های تاریخی بعد از خود را تشویق به دریافت و ادامه بیان پیام منظرین آن نموده است.
دیوارنگاری شهری و بازآفرینی هویت جمعی در دوره گذار
هویت جمعی مبتنی بر ارکانی است. برای مثال یکی از ارکان آن «زبان» است. یکی دیگر از ارکان قدرتمند آن «آیین» است. ایرانیان مردمی به شدت آیین‌محورند. به چنین تجاربی به صورت جمعی متکی بوده‌اند و این مراسم آیینی در ایران شالوده نمایشی و روایی داشته‌اند. نمی‌توان این نیاز کهن را به بهانه ارتقای سواد، سلیقه بصری و تجسمی عام نادیده گرفت. باید توجه داشت قابلیت روایت و تداعی‌ نوعی کیفیت است و عینیتی چون دیوارنگاره می‌تواند بدون اینکه دچار حالت فسیلی شود برای عبور از دوره گذار از نو شکل‌زایی کند.
اما زمانی که همین هویت جمعی تحت الشعاع هویت فردی یا زیر گروهی خاص قرار گیرد، می‌تواند روندی بحران‌‌زا داشته باشد. پدیده‌ای به نام «آنومی» که در آن شهروند دچار حالت خلاء می‌شود و نسبت به خود و اجتماع حس بیگانگی می‌کند، می‌تواند هم حاصل ضعف جریان تداعی و هم تأکید زیاد بر «والایی» و تکرار مکرر فرایند خوانش و رمزگشایی از یک مفهوم «ارزشی» باشد که به رفتار واکنشی نسبت به آن ارزش منجر می‌شود.
                               
الگوهای ایرانی دیوارنگاری شکل گرفته در طول زمان

امکان تقابل رویکردهای تکنوکرات و دموکرات در هنر شهری
وقتی از منظر شهری صحبت می‌کنیم، جای جای آن مملو از صور خیال کسانی است كه طی سال‌ها درآن زندگی کرده‌اند. صور خیالی که ممکن است هنرمند یا معمار آن را نشناسد و حکم به زوال آن بدهد . نبش کهنه دیواری، سنگچین گذری، دریچه سقاخانه‌ای و یا ویترین بزرگ عطاری، همه دیوارنگاره‌هایی هستند که از منظر ذهنی و عینی شهر حذف می‌شوند و جای خود را به نقاشی‌های بعضاً ناخوانا و شیک می‌دهند. تجربه نشان داده است که ذايقه عمومی اغلب میانه است و البته این به معنای واگذاری راه حل مسائل به جریان‌های تجاری مآب و عامه‌پسند نیست.
- «گرافیتی» یا دیوارنگاری خیابانی در بسیاری از مجامع از مظاهر آنارشیسم و وندالیسم شمرده می‌شود، اما حاوی درس‌هایی از تفاوت رویکرد مردم و مجاری رسمی شهر به هنر شهری است.
جالب اینجاست؛ در حالی که هنرمندان و طراحان می‌کوشند جنبه‌های «ادراکی» مردم از محیط را تجزیه و تحلیل کنند، مردم بیشتر از «تداعی‌ها» لذت می‌برند؛ «صمیمی بودن»، «والا بودن»، «سرپناه»، «خاطرات کودکی» و... . از گوناگونی و غنای این تداعی‌ها می‌توان در خلق هنر شهری بهره برد.

رعایت مقیاس حرکت در نقاشی دیواری و دیوارنگاری شهری
• حرکت پیاده : "در مقیاس حرکت پیاده، خلق حس بی واسطگی (اینجایی)، برای پذیرش این واقعیت که در مقابل، یک آنجا نیز وجود دارد، حواس دیگر انسان غیر از بینایی را نیز با خود درگیر می‌کند. حس بی‌واسطگی نیازمند شاخص بودن (typicality) است". مثل دیوار کوچه‌های قدیمی خودمان که دیوار بیرونی خانه‌هایش را با خرده‌شیشه و سنگ‌ریزه‌های رنگی تکه چینی (کولاژ) می‌کردیم که ساعت‌ها اسباب تخیل کودکان را فراهم می‌کرد. واقعیت این است که قدرت حسی هنرمندان مدرن به دیدن آنچه چشمان آگاه آنها می‌خواهد همه ببینند کاهش یافته است و به بافت و ساخت جداره کمتر توجه می‌شود.
• حرکت سواره : در مقیاس حرکت سواره یکی از مسائل مهم هنر شهری «خوانایی اثر» است. "یکی از ایرادات بزرگ گرافیک شهری ایران، شيكي فانتزی آن است که ناشی از نوعی تقلید از مجلات خارجی است. در صورتی که خوانایی شکلی و محتوایی‌شان بسیار اندک است".

ضرورت امکان‌سنجی و ارتباط ارگانیک اجزا در هنر شهری تهران
در واقع هر هنر شهری دارای یک دیالوگ فرمی و مفهومی با بستر حضور خود است. منظور از زمینه (contex) ارتباط و هم‌نشینی میان اجزاء یک سکانس شهری است. هر عنصری که به شهر اضافه می‌شود به تناسب نوع ارتباطاتی که در فضا می‌سازد، هاله‌ای نامرئی پیرامون خود منتشر می‌کند و برای اجزاء بعد از خود زمینه‌سازی می‌کند.
در سال ۱۳۸۰ با تشکیل «اداره نقاشی دیواری» زیرنظر سازمان زیباسازی شهری موج تازه‌ای از نقاشی‌های دیواری که کمتر شعارگونه و تبلیغی بودند، شکل گرفت. دو سال پیش در مصوبه‌ای، افزایش ۳۵ هزار متر مربع نقاشی‌دیواری به فضای شهری مطرح شد. این نوعی رویکرد موزه‌ای به شهر است که کمیت آثار را جایگزین ارتباط طرح‌ریزی شده براي اجزاء نموده است. در بسیاری از موارد با زواید یک صحنه و کاهش اغتشاش بصری، نیازی به پوشاندن هر دیواری با یک سطل رنگ نیست.


نمونه ای از دیوار نگاری، زیر پل تجریش، با صرف هزینه زیاد که زمان تأثیرگذاری آن به علت عدم امکان سنجی و مناسبت با شرایط زمینه
 از جمله نور، زاویه دید و مقیاس حرکت استفاده کننده،به نور شدید مصنوعی شب محدود شده است.

جمع‌بندی
در سدة اخیر دیالکتیک و دو‌ انگاری مدرن تقابل میان هنر و زندگی روزمره را دچار بحران کرد. هنر شهری یکی از ابزارهای غنی «فرهنگ رسانه‌ای» پس از دوره مدرن برای آوردن هنر درون زندگی و کمرنگ کردن مرز فرهنگ تجریدی و زندگی مردم است که در آن هر عینیت شهری به گونه‌ای به رسانه‌ای برای ارتباط مبدل می‌شود. دیوارنگاری از مصادیق هنر شهری معاصر با سابقه طولانی و موفق ارتباط جمعی است که می‌تواند با قابلیت‌های گوناگونی نظیر :
• عنصری «هم بافت» با سایر اجزاء در خلق بستر یک قرارگاه رفتاری شهری
• یک رسانه جمعی و ابزاری برای تبلیغات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و افزایش حساسیت شهروندی
• یک ابزار تداعی ذهنی و نوزایی و بازآفرینی نمودهای «هویت جمعی» در دوره گذار تاریخی
• نمایش صور خیال و خلق کیفیت‌هایی چون هیجان، یکبارگی و آشنایی‌زدایی (defamiliarization)
• زمینه ای برای بازخورد آرا و تلاقی رویکردهای تکنوکرات و دموکرات به مسائل منظر شهری و آموزش هم‌زمان دانش مشارکتی شهری
• یک نشانه شهری و ابزاری برای سکانس شماری و ایجاد نقشه ذهنی شهر برای شهروند
در عرصه جمعی شهر معاصر حضور یابد.

نویسنده : مرجانه زندي / كارشناس ارشد معماري منظر
مأخذ : ص 54-57 ماهنامه تخصصی منظر ، شماره چهارم ، بهمن 1388.
نظرات بینندگان:
ba tashakkor,

in pol pakway hast (na tajrish) va ja darad dar baraye in proje jodagaane matlabi tahie shavad. baraye komak dar in zamine amadeye hamkaari hastam.

be nazare man in proje nemooneye kaamele soo'e modiriat, soo'e tafaahom va bad salighegi va eghteshash basary ast.

tashakkore mojaddad.
* نام:
ايميل:
* نظر: