كدخبر: ۷۴۷
تاريخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
باستانشناسی
آب در دوران باستان/ قسمت دوم
اقوام پارسي نژاد هخامنشيان و ساسانيان ايزد بانوي آب را اردويسور آناهيتا كه به معني بانوي بي‌آلايش و نيرومند آب‌هاي پاك و ناآلوده بود نيايش مي‌كردند و به عنوان مقدس‌ترين عنصر حيات به آب مي‌نگريستند .
آب در ايران باستان

انسان اوليه در اثر ممارستي كه براي امر معيشت از آب پيدا كرده بودند، پس از ترك زندگي غار نشيني در حاشيه چشمه سارها و رودخانه و درياها مستقر شدند كه آثار و مظاهر اين نوع زندگي يا به اصطلاح باستان شناسي استقرار در ده ضمن عمليات پژوهش و كاوش هاي باستان شناسي نمايان شده است و آنگاه كه موفق به ساخت ظروف سفالين و تزئين آن نمود ابتدا نقش آب را بصورت زيگزاگ يا نقش موجي و زمينهاي كشاورزي را بصورت شطرنجي كه زمينه انفعالي آنها بود طراحي مي كردند و بتدريج كه طبع حقيقت جوي انسان در تفحص و جستجوي راز خلقت و تكريم و تعظيم صنانع شد اقدام به ساخت معابد نيايشي و ستايشي آب گرفت، بويژه در سرزميني مثل ايران كه سرزمين خشك و كم آب است آثار بدست آمده از يك گرايش و تعلق خاطر خاصي آميخته با احترام نسبت به آب دارد.
در قديميترين نقش برجسته ايران كه در منطقه فهليان فارسي و در مكان گورانگون بر سينه كوه از زمان عيلاميان و با تاريخ تقريبي 2800 سال ق.م حجاري شده است، مشاهده مي شود كه رب النوع و الهه عيلامي با پيروان و پرستندگان خود به گونه اي نقش شده اند كه نشانگر تقدس مكان مي باشد. رب النوع كه روي تخت يا صندلي عجيبي از مار چنبر زده نشسته و سرمار را در يكدست دارد جامي در دست ديگر دارد كه در آن آب زندگي جاري است كه بطرف نيايشگران نثار مي شود. جالب است كه مكان نقشي در جائي انتخاب و حجاري شده است كه نيايشگران پيش از بار يافتن بايد از آبگيري كه از رودخانه مجاور سير آب شده است عبور كنند يا در حقيقت بايد خود را تطهير دلبر به مكان مقدس راه يابند، با مختصر تفاوتي در نينوا كاوشگران بين النهرين نيز با تقريباً چنين آثاري پيدا كرده اند كه نيايشگران پايه و شالوده معبد خود را در درون درياچه نصب كرده اند تا پس از تطهير در آب بتوانند وارد معبد شوند.
حاجت به يادآوري است كه در بين النهرين اين قبيل مراكز علامت و نشانه هسته هاي زندگي است كه در كهنترين آثار بدست آمده خداي آب را بنام EA‌ مي ناميدند كه بارگيري و زاد و ولد هم معني مي داد. آيسو هم خداي آبهاي محيط بسته بود و در كتاب مقدس تورات نيز در فصل تكوين عالم يعني « جني سيس» gene sis آمده است كه روح خداوند روي آبها در حركت بود.
در ايران كهن نيز خداي تيشتر و آناهيتا الهه آب و باروري و زندگي بودند، تيشتر ايزد باران و اصل آبها و سرچشمه حاصلخيزي و باروري بود. در پشت هشتم بند 44 كتاب اوستا يعني كتاب مذهبي و ادبي زردشتيان در وصف ستايش تيشتر آمده است كه اهورا مزدا اورا سرور و نگهبان ستاره ها كرد و او با ديو خشكسالي در ستيز بود. برخي از دانشمندان و فرهنگ نويسان ميكائيل را كه فرشته مقرب الهي است. فرشته باران هم مي‌دانند كه با الهه تيشتر يكي دانسته‌اند چون هر دو رب النوع‌هاي روزي و ارزاقند.
آناهيتا هم از جمله ايزداني است كه پشت پنجم اوستا بنام آبان پشت منسوب به اوست اناهيتا در اوستا بصورت دوشيزه‌اي زيبا و بلند‌قد و خوش پيكر توصيف شده‌است و در كتاب فرهنگ معين ستارهُ زهره را همان ناهيد ذكر‌كرده است. در كتاب تاريخ هخامنشيان امستد از قول هردوت نقل شده‌است كه به جز آتش مقدس و ايزد مهر ايرانيان به يك بغ‌بانوي ديگري نيز اعتقاد داشتند و او را نيايش مي‌كردند و منشاُ حيات و زندگي و شادابي مي‌دانستند. آن هم آناهيتا بود كه از فراز كوه‌هاي بلند و صخره‌ها‍، چشمه‌ها را مظهر آب روان مي‌كرد و دشت و بيابان را يكپارچه قرين و كشتزار و به نعمت و بركت مي‌افروزد. اقوام پارسي نژاد هخامنشيان و ساسانيان ايزد بانوي آب را اردويسور آناهيتا كه به معني بانوي بي‌آلايش و نيرومند آب‌هاي پاك و ناآلوده بود نيايش مي‌كردند و به عنوان مقدس‌ترين عنصر حيات به آب مي‌نگريستند در اين مورد «استرابون جغرافي‌نويس» يوناني دربارهُ احترام آب نزد ايرانيان نوشته‌است كه ايرانيان در آب جاري استحمام نمي‌كنند و در آن لاشه و مردار نمي‌اندازند و عموماً آنچه ناپاك است در آب نميريزند .
* نام:
ايميل:
* نظر: