كدخبر: ۷۷۶
تاريخ انتشار: ۱۳ دي ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
باغ ایرانی/ پروانه غضنفری
بررسی عناصر معماری موجود در باغ چینی و مقایسه تطبیقی آن با ابنیه موجود در باغ ایرانی
در باغ سازی چینی، تمامی ابنیه موجود در باغ علیرغم کارکردهای متفاوت، به لحاظ طراحی، از جانمایی تا استفاده از عناصر توزیعی، از درجه اهمیت یکسانی برخوردار بوده و کاملا منظرین طراحی گردیده اند.
نویسنده : سیده پروانه غضنفری/کارشناس ارشد منظر
استاد راهنما : سید امیر منصوری/استادیار دانشگاه تهران

آدرس پست الکترونيکي نویسنده: pa.ghazanfari@gmail.com

بیان موضوع:
از جمله مهم‌ترین عناصر موجود در هنر باغ‌سازی جهان که می‌توان از آن به عنوان فصل مشترک ارتباط انسان با فضای باغ یاد کرد، کوشک و ابنیه موجود در باغ می‌باشد. معماری این بناها صرف نظر از عملکرد، با هدف دید به چشم اندازهای وسیع باغ و براساس حظ هرچه بیشتر آدمی از مناظر باغ شکل گرفته است. از جانمایی و نحوه استقرار تا شکلگیری پلان و استفاده از واشدگاهها همه براساس ایده فوق طراحی گشته اند. لذا ابنیه موجود در باغ، نوع خاصی از معماری را معرفی می‌نمایند که از ویژگی‌های آن سبکی بنا، پنجره‌های وسیع و واشد گاههای عریض، تراس، ایوان، مکان یابی و استقرار بر روی بلندی – در صورت امکان- و.... می‌باشد. عناصر توزیعی معماری در کوشک سعی دارد طبیعت باغ را به داخل بیاورد.
فرضیه:
با مشاهد باغ‌های چینی و بررسی ساختمان‌های متعدد مستقر گردیده در درون باغ مشتمل بر تالار، چایخانه، اتاق مذاکره، کاخ مسکونی و مقایسه آن با ابنیه موجود در باغ‌های ایرانی شامل ورودی، کوشک، مسکونی، حمام و.... این ادعا مطرح می‌گردد که ابنیه موجود در باغ‌های چینی فارغ از کاربری آن به لحاظ شکلی، جایگزینی و ایجاد منظره پردازی بدیع در مقابل آن، از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و با یک سبک معماری و به گونه‌ای کاملاً منظرین طراحی گردیده‌اند. درست بر خلاف باغ ایرانی که در آن تنها کوشک موجود در وسط باغ ایرانی است که همپای ابنیه موجود در باغ چینی به گونه‌ای منظرین طراحی شده و سایر بناها از این قاعده مستثنی می‌باشند. . در باغ ایرانی محور قوی واقع در مرکز باغ، مکان استقرار کوشک به عنوان اصلی ترین عناصرکارکردی باغ است که در کنار عملکردی بودن آنها، از چشم اندازی بیکران در راستای طول برخوردار بوده است.
نتیجه گیری:
در باغ سازی ایرانی کوشک قرار گرفته در متن باغ به عنوان جزئی مستقل و کاملا متمایز از سایر ابنیه موجود در باغ به گونه ای کاملا منظرین طراحی گردیده و از شکوه و عظمت خاصی برخوردار است. حال آنکه در باغ سازی چینی، تمامی ابنیه موجود در باغ علیرغم کارکردهای متفاوت، به لحاظ طراحی، از جانمایی تا استفاده از عناصر توزیعی، از درجه اهمیت یکسانی برخوردار بوده و کاملا منظرین طراحی گردیده اند.
کلید واژگان: باغ ایرانی، باغ چینی، کوشک، معماری منظرین

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: